Anasayfa » İlan » Sağlık Bakanlığı 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığı 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığı 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Tarih :
Sağlık Bakanlığı 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığından:

TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 13 - 19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (SADECE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA PROGRAMLARINDA) öğrenim görmüş adayların, 17 Aralık 2019 Salı günü saat 17.00'ye kadar Mülga Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından "ASLI GİBİDİR" ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Mülga Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir. 17 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Mülga Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklardır.

Mülga Devlet Personel Başkanlığına daha önce başvuru yapmış olduğu başvuru sonucu bilgileri alınmış yüksek lisans veya doktora mezunu adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan

hüküm:"...Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında

istihdam edilemezler."

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler:".Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği

yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

SAĞLIK BAKANLIĞI

2019/7 KPSS ÖZET TABLOSU

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

UNVAN

BRANŞ

ÖĞRENİM DÜZEYİ

TOPLAM

LİSANS

ÖNLİSANS

ORTAÖĞRETİM

BİYOLOG

8

8

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

15

15

DİL VE KONUŞMA

TERAPİSTİ

10

10

DİYETİSYEN

66

66

EBE

1.091

1.091

FİZYOTERAPİST

100

100

HEMŞİRE

3.236

527

3.763

İŞ VE UĞRAŞI

TERAPİSTİ

(ERGOTERAPİST)

10

10

ODYOLOG

11

11

PERFÜZYONİST

20

20

PSİKOLOG

150

150

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

3

3

SOSYAL ÇALIŞMACI

123

123

SAĞLIK TEKNİKERİ

ADLİ TIP

10

10

SAĞLIK TEKNİKERİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

91

91

SAĞLIK TEKNİKERİ

AMELİYAT

69

69

SAĞLIK TEKNİKERİ

ANESTEZİ

408

408

SAĞLIK TEKNİKERİ

ÇEVRE SAĞLIĞI

109

109

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİŞ PROTEZ

77

77

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİYALİZ

89

89

SAĞLIK TEKNİKERİ

ECZANE

78

78

SAĞLIK TEKNİKERİ

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

16

16

SAĞLIK TEKNİKERİ

EVDE BAKIM

75

75

SAĞLIK TEKNİKERİ

FİZİK TEDAVİ

32

32

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

617

617

SAĞLIK TEKNİKERİ

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

6

6

SAĞLIK TEKNİKERİ

LABORATUVAR

460

460

SAĞLIK TEKNİKERİ

ODYOMETRİ

48

48

SAĞLIK TEKNİKERİ

ORTOPEDİ

55

55

SAĞLIK TEKNİKERİ

PATOLOJİK ANATOMİ

38

38

SAĞLIK TEKNİKERİ

RADYOTERAPİ

16

16

SAĞLIK TEKNİKERİ

RÖNTGEN

409

409

SAĞLIK TEKNİKERİ

TIBBİ SEKRETER

469

469

SAĞLIK TEKNİSYENİ

İLK VE ACİL YARDIM

303

303

TOPLAM

4.843

3.172

830

8.845

Kaynak : SGK Rehberi
Sağlık personeli olan eşini hastanede bıçaklayan şüpheli yakalandı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli 4 uzman personel alacak
Erkan Mumcu: '2007’de Erdoğan’ın adayı Abdullah Gül değildi'
Bakan Koca: Kayseri'de vaka sayıları gerilemeye başladı
'İsimsizler Hareketi' paylaşımlarına operasyon: 24 gözaltı
Dev bankalardan altında büyük oyun
İki ilde daha kamu kurumlarına 'HES kodu' olmadan girilemeyecek
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin Personel Alacak
Borcu olanlar dikkat! Borçlara covid-19 yapılandırması gündemde...
Böyle beddua görülmedi
Kırık kolu için ameliyata alınan 6 yaşındaki çocuk uyandırılamadı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afgan kadın, küçük yaştaki kızıyla evlenmek isteyen genç tarafından öldürüldü
Ankara ve İstanbul'da tedbirler işe yaradı, vaka sayısı düştü
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Aracına arı girince kaza yaptı: 1 yaralı
Adana İmamoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bakanlık noktayı koydu: Özel okullar, ayrıca yüz yüze eğitim yapamayacak
Bakan Koca: Artık 2 virüs, 3 tedbir var... Maske, mesafe, temizlik
İzmir İzelman 9 İşçi Alacak
Bakan Koca canlı yayında açıkladı: Akşam aldığımız kararları açıklayacağım
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maske aşı gibidir virüsü engeller
Üç ilde koronavirüs ile ilgili önemli karar! İdari işlem başlatılacak..
Diyanet, 5 bin personel alacak
Erdoğan: Bu millete kimse bir şey yapamayacak
Valilik duyurdu: Yürürken sigara içmek yasaklandı
Bilim Kurulu üyesi: Grip ve zatürre aşısı korumaz
FETÖ'nün avukat yapılanmasından 24 şüpheliden 15'i tutuklandı

Benzer Haberler