Anasayfa » Medya Haberleri » Hediye 'çeyrek altını' kabul etti, işinden oldu!

Hediye 'çeyrek altını' kabul etti, işinden oldu!

Hediye 'çeyrek altını' kabul etti, işinden oldu!

Müşteri veya firmalardan gelen hediyeleri kabul eden çalışanlar dikkat. İşini kaybetme nedeni olabiliyor...

Tarih :
Hediye 'çeyrek altını' kabul etti, işinden oldu!

Çalışma hayatında, çalışanların aldığı hediyeler zaman zaman büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Bir firmada kalite kontrol elemanı olarak çalışan personel, tedarikçi firmanın çeyrek altın hediyesini kabul etti. İşveren ise, bu durumu kabul edilemez bularak, çalışanı hakkında soruşturma başlattı. İşçi ise soruşturma devam ederken işten ayrılmak zorunda kaldı. Konu yargıya taşındı. Yargıtay ise bu tür durumlarda emsal teşkil edecek bir karara imza attı. İşte o kararın ayrıntıları:

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosya içeriğine göre; davacı işçinin davalıya ait işyerinin giriş muayene bölümünde kalite kontrol elemanı olarak çalışmakta iken, tedarikçi firmalardan hediye olarak çeyrek altın kabul ettiğinin öğrenilmesi üzerine hakkında soruşturma açıldığı anlaşılmaktadır. Davacı soruşturma devam ederken, 15 yıllık sigorta süresi ile 3600 prim ödeme gün sayısını doldurduğunu ileri sürerek iş sözleşmesini feshetmiştir.
Dairemizce; işçinin, hakkında mevcut bir soruşturma devam ederken, soruşturmaya konu eylemin derhal fesih için haklı neden teşkil etmesi kaydıyla, soruşturmadan önce mevcut bir sebepten dolayı iş sözleşmesini feshetmesinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu değerlendirilmektedir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre ve özellikle; somut olayda davacı hakkında soruşturmaya neden olan olayın haklı sebep teşkil ettiği dosya kapsamı ile sabit olup davacının disiplin soruşturması devam ederken soruşturma öncesinde mevcut olan bir nedenle iş sözleşmesini feshetmesi hakkı kötüye kullanılması niteliğinde görüldüğünden, mahkemece verilen kıdem tazminatı isteğinin reddine ilişkin sonucu bakımından doğru olan kararın bu gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 23.12.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz...

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler