Anasayfa » Emekli » 2020 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi artacak mı?

2020 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi artacak mı?

2020 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi artacak mı?

Tarih :
2020 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi artacak mı?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesi ile emeklilere iki bayramda ikramiye ödemesi getirilmişti. Acaba her bayram için ödenen 1000 TL, maaş katsayısındaki artıştan ya da TÜFE oranındaki artıştan etkilenecek midir?

5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinde; "Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılmasında;
a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı,
esas alınır.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

Bu madde kapsamında yapılan ödemeler evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından % 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Kuruma ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu ödeme sabit olup, maaş katsayısındaki artışlardan veya TÜFE oranlarındaki artışlardan etkilenmemektedir. Yani yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığı sürece 1000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi sabit kalacaktır. Bu ödemenin enflasyon oranı ile birlikte değerini kaybetmekte olduğunu da ifade etmek isteriz.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler