Anasayfa » Medya Haberleri » 2020 yıl Emzirme Ödeneği belli oldu

2020 yıl Emzirme Ödeneği belli oldu

2020 yıl Emzirme Ödeneği belli oldu

Tarih :
2020 yıl Emzirme Ödeneği belli oldu

5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alman 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 11,84 olduğu dikkate alındığında, 2019 yılında 180,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2020 yılında 201,31 TL olacaktır.

Emzirme ödeneği kimlere veriliyor?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayankarısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor. Emzirme ödeneğihizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına(4/b'li) çalışan sigortalı yararlanabildiği bir ödeme türüdür. Memurlar bu ödemedenyararlanamazlar.

Emzirme ödeneğinin şartları nelerdir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;
-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki biryıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan öncekibir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış vegenel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarınınödenmiş olması
-Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması şartı bulunuyor.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin,bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadınveya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılıyor.

Başvuru için gerekenler

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların bulundukları yerdeki il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekiyor. Müracaatta talep dilekçesive doğum raporu isteniyor.

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz...

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler