Anasayfa » Medya Haberleri » Milyonları ilgilendiren krediler bugün resmen değişti!

Milyonları ilgilendiren krediler bugün resmen değişti!

Milyonları ilgilendiren krediler bugün resmen değişti!

Milyonları ilgilendiren kredi taksitleri resmen değişti! Yerli üretim otomobillerin kredi vadesi artırıldı!

Tarih :
Milyonları ilgilendiren krediler bugün resmen değişti!

Otomobil, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarında taksit sayıları değişerek bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yerli üretim otomobillerin kredi vadesi artırıldı!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan "Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik"'te yerli üretim yani Türkiye'de üretilen otomobiller için "Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı" aşmayacak biçimde değiştirildi.

60 AY VE 48 AY

Resmi Gazete’de yayınlanan ve BDDK ile tüketiciyi ilgilendiren yönetmelik değişikliğine göre fatura değeri 120 bin TL altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ve taşıt teminatlı kredilerin vadesi 60 aya, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 aya çıkarıldı.

 

DİĞER KREDİLERDE DE VADELER DEĞİŞTİ

TAŞIT DEĞERİ 120 BİN TL VE ALTI İÇİN 120 BİN TL VE ÜSTÜ
KREDİ VADESİ 60 AY 48 AY

 

  YENİ KREDİ VADESİ
BİLGİSAYAR 12 AY
TABLET 6 AY
CEP TELEFONLARI  
3.500 TL ALTI 12 AY
3.500 TL VE ÜZERİ 3 AY

BİLGİSAYAR VE TABLET

---*Bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı,

---*Tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı,

CEP TELEFONU

---*Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı,

---*Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

14 Ocak 2020 SALI

Resmî Gazete-Sayı : 31008-YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

“(6) Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler