Anasayfa » Medya Haberleri » Memurların 'zamlı maaşları' yarın hesapta!

Memurların 'zamlı maaşları' yarın hesapta!

Memurların 'zamlı maaşları' yarın hesapta!

2020 yılının ilk zamlı maaşlarını memur ve sözleşmeli personel alacak. Emeklilerin zamları ise daha sonraki günlerde yatırılacak. İlk zamlı asgari ücretler ise Şubat ayının başında hesaplara yatacak. Zamlı maaş ödemelerine ilişkin ayrıntılar şöyle:

Tarih :
Memurların 'zamlı maaşları' yarın hesapta!

Milyonlarca kamu personelinin gözü yarın yatırılacak olan Ocak ayı maaşlarında. Çünkü, yılın ilk zamlı maaşı 15 Ocak'ta memurlara ödenecek.

Memur maaş katsayıları ne kadar artacak?

Açıklanan enflasyon rakamları sonrasında memur ve memur emeklilerine yansıtılacak 5,5 oranındaki zamma göre 01/01/2020-01/07/2020 döneminde geçerli olmak üzere; Aylık katsayısı (0,146074), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,286446), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,046325) olarak belirlenecektir.

Bu rakamlardan aylık katsayısı ile taban aylık katsayısı emekli maaşını etkilemektedir. Özellikle taban aylık katsayısındaki artışlar emekli maaşını oldukça fazla etkilemektedir. Çünkü, memurlarda taban aylık tutarından gelir vergisi ve emekli kesintisi kesilmekte iken emeklilerde taban aylık tutarları üzerinden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar artacaktır?

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. Memur maaşlarına yansıtılacak zam artışına göre 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7.995,39 TL’ye yükseltilecektir.

Bilişim uzmanlarının sözleşme tavanı 35 bin 638,5 TL olacaktır. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 7.127,7 TL’ye yükseltilecektir. Özellikle bu tutar 5502 sayılı Kanun’a göre istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanları ile 375 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanlarını arttırdığını ifade etmek isteriz. Bu rakamlara göre 375 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına ödenecek tavan brüt ücret 7.127,7*4 = 28.510,8 TL, 5502 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan bilişim uzmanlarına ise tavan brüt ücret 7.127,7*5 = 35.638,5 TL olacaktır.

Başbakanlık’ta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8’inci maddesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın aylık sözleşme ücret tutarı, 56.400 gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı suretiyle hesaplanan 8.238,57 TL’dir.

En yüksek devlet memuru maaşı ise 9500*0,146074 =1.387,7 TL olmuştur. Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan ücretleri % 5,5 oranında artırılacaktır.

18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı’na ekli (EK-I)’de gösterilen grupların en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin temel ücretleri % 5,5 oranında artırılacaktır. Temel ücret artışıyla birlikte başarı ve kıdem ücreti de arttırılacaktır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 31/12/2019 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri % 5,5 oranında artırılacaktır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

Maaş farkı ödemesi yapılacak mı?

Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 01/01/2020-14/01/2020 tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplanarak hesaplara yatırılacaktır.

Emekiler zam farklarını ne zaman alacak?

SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler