Anasayfa » Taşeron » Kadro alan taşerona Bakanlıktan yeni iş sözleşmesi şoku!

Kadro alan taşerona Bakanlıktan yeni iş sözleşmesi şoku!

Kadro alan taşerona Bakanlıktan yeni iş sözleşmesi şoku!

Kadro alan taşerona Sağlık Bakanlığı'ndan yeni iş sözleşmesi şoku!

Tarih :
Kadro alan taşerona Bakanlıktan yeni iş sözleşmesi şoku!

Kadro alan taşerona Sağlık Bakanlığı'ndan yeni iş sözleşmesi şoku!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan kadro alan ve alamayan taşeron işçilerle ilgili kritik bir yazı yayımlamıştı. İki sayfalık uyarı yazısında, görevlerini tam olarak yerine getirmeyen işçilerin iş akitlerinin fesh edileceği kaydedilmişti.

SENDİKA HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası yeni imzalatılmak istenen "Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi" için üyelerine ve sağlık çalışanalarına uyarıda bulunarak yeni imzalatılmak istenen sözleşmeye “her türlü yasal haklarım saklıdır, tarafıma tebliğ edilen yazıdaki aleyhime olan hususları kesinlikle kabul etmiyorum” ifadeleri yazılarak imzalanmasını istedi.

TAŞERONDAN GEÇEN İŞÇİLER İÇİN DEĞİŞEN NE?

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Hukuk Müşaviri Av.Kadir Atıcı'nın paylaşımı sosyal medyada yer aldı.

"696 sayılı KHK ile kadroya geçen tüm arkadaşlar zaten zorunlu olarak bireysel sözleşme imzaladılar. İlk sözleşmenin ekinde ceza cetveli de var. Eeee bu ek madde değişikliği ne? Bu madde değişikliği, personel azaldı ve yer ve görev değişikliği yapabilme yetkisi veriyor, işyeri yetkilisine hatta sorumluya iki satır tutanak ile kanunun bile önüne geçerek işe son verme hakkı veriyor hem de tazminatsız olarak.

Görev düzgün yapılmıyorsa zaten önceki ceza cetvelinde karşılığı var, kanunda karşılığı var. Ama ceza cetvelinde yazılan cezalar kademeli, yeni değişiklikte ise doğrudan fesih. Bu bir sözleşme ise iki tarafın ortak iradesi ile değişir. Ama burada zorunlu tutuluyor.

Hiç kimse rızası dışında belirsiz sözleşmesi devam ederken zorla değişikliğe imza atmaya zorlanamaz. 4857 sayılı iş kanunu 22.madde derki, iş şartlarında yapılmak istenen değişikliği işçi 6 gün içinde yazılı olarak kabul etmez ise bu değişiklik işçiyi bağlamaz, der. Artık haklarınızı bilseniz sahip çıksanız korusanız diyorum. Hukuk içinde sözleşme çerçevesinde haklarınıza sahip çıkın, hakkınızı arayın, olduğu kadarını bari koruyun. Unutmayın, siz olmayınca işyeri olmaz, işveren olmaz, sendika olmaz. Sorunlarla uğraşmaktan hakkımızı aramaya vaktimiz kalmıyor. “Keşke”leriniz yerine hep “iyiki”leriniz olsun inşallah.

Av.Kadir Atıcı-Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Hukuk Müşaviri"

SENDİKANIN UYARISINDA NELER VAR?

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası sağlık çalışanlarımıza itiraz hakkı bile verilmeden imzalatılmak istenen "Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi" için sağlık çalışanlarına uyarılarda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada şöyle denildi;

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin 4. Maddesi olan “İşçinin Görev ve Yapacağı işler” başlıklı bölümünde kanuna uygun olmayan ve suiistimallere meydan verecek bazı değişiklikler yapılarak sağlık çalışanlarımıza itiraz hakkı bile verilmeden imzalatılmak istenmektedir.

Ek Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin; 4.maddesinin,

-5. bendinde “Hizmetin zorunlu kıldığı hallerde “işçinin istihdam edildiği görevden başka alanlarda görevlendirilmesi çalıştırılmanın idarenin iznine tabidir.” İfadesi, çalışanlara görev alanları dışında her işi yaptırma tehdidi içermektedir.

-7. bendinde “İşçinin kendi görev alanı ile ilgili iş veya işlemleri kendisine hatırlatıldığı halde yerine germemekte ısrar etmesi veya savsaklaması halinde, durum, bağlı olduğu disiplin amirlerince en az 2 (iki) tutanakla tespit üzerine işçinin sözleşmesi işveren vekilince kendisine yapılan bildirimi takip eden 6 iş günü içerisinde, 4857 sayılı İş kanununun 25. Maddesinin birinci fıkrasının 2. Bendinin h alt bendine göre aynı kanunun 26. Maddesi uyarınca feshedilir” ifadesi ile daha önce imzalanan ceza cetvelindeki birçok madde yok sayılacaktır.

İşçilerimizin görev alanındaki işlerini hakkıyla yapması ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda sendikamız olarak herhangi bir itirazımız olmamakla birlikte, cümlede geçen ve İş kanununun ilgili maddesinde olmayan “savsaklama” kelimesinin suistimale açık ve art niyetli kullanılabilecek olması, ayrıca, Emekliliği gelen işçilerin zorunlu emekli edilmesinden kaynaklı personel eksikliğinden dolayı bunalan ve iş yükü aşırı artan çalışanlarımızın performanslarını artırmak yerine, tüm işçilerimize işyerinde haksızlığa uğrama endişesi, sendikal baskı ve idari mobbing unsuru oluşturacaktır.

İleride çalışanlarımızın yasal sıkıntı yaşamamaları için, bu ek sözleşmeye “her türlü yasal haklarım saklıdır, tarafıma tebliğ edilen yazıdaki aleyhime olan hususları kesinlikle kabul etmiyorum” ifadeleri yazılarak imzalanması gerekmektedir.

Eğer bu ifadelerin yazılması işveren tarafından kabul edilmez ise çalıştığınız kuruma evraktan geçirilmiş dilekçe verilmesi, yine kabul edilmez ise çalıştığınız kuruma iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu

DİLEKÇEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler