Anasayfa » Medya Haberleri » O cezalara % 22.58 zam geldi!

O cezalara % 22.58 zam geldi!

O cezalara % 22.58 zam geldi!

O cezalara % 22.58 zam geldi!

Tarih :
O cezalara % 22.58 zam geldi!

YÜZDE 22,58 ARTIRILDI

Hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinde belirlenen, "kanuna aykırılık halinde" uygulanacak idari para cezaları 2019 yılı için yüzde 22,58 artırıldı

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN YAYIMLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığın'ın 15.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde,"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512) uyarınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit ve ilân edilmiştir.' denildi.

2872 sayılı Çevre Kanununun20 nci maddesinin Kanundaki ceza miktarları 2020 yılında uygulanacak ceza miktarları
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları 20.000 TL

100.000 TL

73.747 TL

368.789 TL

 

15 Şubat 2020 CUMARTESİ-Resmî Gazete-

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (K) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2020/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:?512) uyarınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit ve ilân edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları yayımı tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur." denildi.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler