Anasayfa » Medya Haberleri » SGK 35 bin lira ceza kesiyor! Yapmayan yanar...

SGK 35 bin lira ceza kesiyor! Yapmayan yanar...

SGK 35 bin lira ceza kesiyor! Yapmayan yanar...

Tarih :
SGK 35 bin lira ceza kesiyor! Yapmayan yanar...
İşverenler açısından sosyal güvenlik ile ilgili yerine getirilmesi gereken belli yükümlülükler mevcut ve bu yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde ağır cezalar ile karşı karşıya kalınabiliyor. Bu yükümlülük ve cezalar genellikle 5510 sayılı Kanun’da yer alsa da bazı durumlarda yükümlülükler başka kanunlarda, cezaları ise 5510 sayılı Kanun’da bulunabiliyor. Peki VUK ve TTK’ya göre tasdik ettirilmesi zorunlu olan defterler neler? Şirket türüne göre defter tasdik prosedürü nedir? Tasdik tarihleri ne zaman? Tasdik şekli nasıl olmalı? Para cezası ne kadar? İşte detaylar…

Defter tasdikine ilişkin hükümler, işverenler tarafından yerine getirilmesi gereken ciddi yükümlülükler mevcut. Aksi takdirde işverenler ağır cezalar ödeyebiliyor. Hatta mevzuata uymadıkları takdirde vergi mevzuatının yanı sıra sosyal güvenlik açısından da sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu yükümlülük ve cezalar genellikle 5510 sayılı Kanun’da yer alsa da bazı durumlarda yükümlülükler başka kanunlarda, cezaları ise 5510 sayılı Kanun’da bulunuyor. Peki VUK ve TTK’ya göre tasdik ettirilmesi zorunlu olan defterler neler? Şirket türüne göre defter tasdik prosedürü nedir? Tasdik tarihleri ne zaman? Tasdik şekli nasıl olmalı? Para cezası ne kadar? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

VUK’UN 220. MADDESİNE GÖRE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN DEFTERLER NELER?

VUK’na göre Tasdik Edilecek Defterler: Vergi Usul Kanununun 220. maddesi çerçevesinde aşağıda yazılı defterlerin tasdik ettirilmesi zorunludur.

- Yevmiye defteri
- Envanter ve bilanço defteri
- İşletme hesabı defteri
- Serbest meslek kazanç defteri
- Çiftçi İşletme Defteri
- İmalat ve üretim defteri
- Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri

Defter-i kebir, yukarıdaki maddeler içinde yer almamıştır. O halde yasal olarak tasdike tabi değildir. Ancak unutulmamalıdır ki tasdike tabi olmayan bir defter usulüne göre tasdik ettirildiğinde daima sahibi lehine bir ispat aracıdır.

TTK’YA GÖRE TASDİK EDİLECEK DEFTERLER NELER?

TTK’ya göre Tasdik Edilecek Defterler: TTK’ nın 66. maddesinde ise tasdik edilmesi gereken ticari defterler şu şekilde sıralanmıştır.

- Yevmiye defteri
- Envanter ve bilanço defteri
- İşletme hesabı defteri
- Defter-i kebir
- Karar defteri

Sonuç olarak defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler ticari defterlerini tasdik ettirirlerken hem VUK’a hem de TTK’nunda belirttiğimiz ilgili madde hükümlerini göz önünde bulundurmalıdırlar.

ŞİRKET TÜRÜNE GÖRE DEFTER TASDİK PROSEDÜRÜ NEDİR?

Anonim şirketler: Ticari Defter Tebliği Geçici Madde 3/1 uyarınca mevcut durumda kullanılan defterler ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri; yeterli yapraklarının olması şartı ve ilgili tebliğde geçen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmadan kullanılmaya devam edilebilir.
Limited şirketler: Halen kullanılan ortaklar kurulu karar defterleri yeterli yapraklarının olması kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde 3/2)

TASDİK TARİHLERİ NE ZAMAN?

TTK’da tutulması gereken ticari defterlerin, kullanılmaya başlanmadan önce tasdik edilmesi gerektiği belirtilip, herhangi bir tasdik zamanı belirtilmemiştir. (Madde 69) VUK’da ise tutulması gereken ticari defterler ile ilgili olarak bazı tasdik zamanları belirlenmiştir.(Madde 221-222) Buna göre:

- Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, (Hesap dönemi bir takvim yılı olanlar Aralık ayı içinde)

- Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

- Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde

- Tasdike tabi defterlerin dolması, dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce

- Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı içinde, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca belirlenenler bu dönemin ilk ayı içinde

Ticari defterleri ile ilgili olarak tasdik işlemini yaptırmak zorundadırlar. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler, aynı deftere ikinci bir tasdik işlemi yaptırdıklarından bu işlem ARA TASDİK ya da TASDİK YENİLEME olarak isimlendirilir. (VUK madde 222)

TASDİK YERİ NERESİ?

Ticari defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini yapanlar tarafından tasdik edilir. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.

VUK MADDE 225’E GÖRE TASDİK ŞEKLİ NASIL OLMALI?

Ciltli defterlerin tasdik sırasında sayfalarının sıra numarası ile kesintisiz devam ettiğine bakılarak her bir sayfa tasdik makamının resmi mührü ile mühürlenir.

Müteharrik yapraklı (Bilgisayarın yazıcısından alınan, kenarları delikli, birbirine ekli devamlı sayfalar) yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca izin verilenler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler.

Tasdik ettirilmiş müteharrik sayfalar bittiği taktirde yeni sayfalar kullanılmadan önce tasdik ettirilmelidir. Bu yeni sayfalar tasdik makamı tarafından, eski sayfaları izleyecek şekilde numaralandırılır, ilave yaprakların sayısı, ilk tasdik şerhinin altına kaydedilip tasdik edilir.

PARA CEZASI NE KADAR?

İşverenin defterlerini tasdik ettirmemesi halinde sosyal güvenlik uygulamaları doğrultusunda idari para cezası ödemek zorunda kalıyor. Burada defterin hiç tasdik ettirilmemesi veya süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmesi ceza açısından farklılık gösteriyor.

1) Eğer tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu hâlde tasdiksiz tutulmuş olan bir defter varsa;
- Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin on iki katı tutarında, (Yani 2020 yılı için 35.316 TL)

- Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında, (Yani 2020 yılı için 17.658 TL) idari para cezası uygulanır.

2) Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki sigorta primine esas kazanç ödemeleri bulunan ilgili aylara ise aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Kaynak : Vatan
İstanbul'da düğüne katıldı, koronavirüsten hayatını kaybetti
'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor
Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm!
MB işsizlik fonu tahvilleri karşılığında para basacak
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sabote eden isimler
Bakan Soylu, koronavirüs bulaşan personel sayısını açıkladı
Soylu: 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık
Milli Dayanışma Kampanyası işçilere zorunlu kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bağış tutarı ne kadar? İşte tam rakam...
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: O illerde sokağa çıkma yasağı şart
2 AK Parti'li eski bakan Babacan'ın A takımında!
İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması
Putin'e hastane gezdiren doktor corona virüs çıktı!
Prof. Dr. Çilingiroğlu: Çin koronavirüs tazminatı ödesin
Ünlülere isyan etti 'Öyle eve babam da sığar'
Afrika'da 31 ülke sınırlarını kapattı
Alarma geçildi! Wuhan'da yeni koronavirüs vakası
Müşterinin yüzüne telefonu kapattı işten atıldı!
Koronavirüsü yenenler ilaç olacak
Faizi duyan vatandaş kaçıyor!

Benzer Haberler