Anasayfa » Taşeron » Sayıştay'dan kadro alan taşeron ücretleri için önemli karar!

Sayıştay'dan kadro alan taşeron ücretleri için önemli karar!

Sayıştay'dan kadro alan taşeron ücretleri için önemli karar!

Sayıştay'dan kadro alan taşeron işçilerin ücretlerine ilişkin önemli karar!

Tarih :
Sayıştay'dan kadro alan taşeron ücretleri için önemli karar!

Taşerondan şirket işçiliği kadrosuna geçen işçilere Sayıştay'dan (5. Daire 16 Ocak 2020 tarihli 411 nolu kararı) şok bir karar çıktı. Alınan karar oy birliği ile alındı ve 60 gün içerisinde temyiz edilebilecek..

Sayıştay, 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçen işçilere YHK toplu iş sözleşmesi dışında fazladan ödenen yemek bedelini kamu zararı saydı. Birçok zorluklarla karşılaşıp maaşlarında diğer kamu çalışanları ve kamu işçilerinden farklı büyük kayıp yaşayan taşerondan geçen işçilere belediyelerce yapılan yemek yardımında fazladan ödenen miktar kamu zararı sayıldı. Şok kararın detayları şöyle oldu;

696 SAYILI KHK İLE KADRO ALAN TAŞERON

Taşeron şirketlerde çalışırken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçilerin toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından karara bağlandı ve Bu yıl sona eriyor. İşçilerden belediyeler ve bağlı idarelerde çalışanların toplu iş sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihine kadar, diğer genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin toplu iş sözleşmesi ise 31 Ekim 2020 tarihinde son buluyor.

TAŞERONDAN GEÇEN İŞÇİLERE YARDIMLAR SABİT KALDI

Toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşerondan geçen işçilere 2018 yılı Nisan ayından beri ödenen yardımlarda bir değişiklik olmadı. İşçilere üç çocukla sınırlı olmak üzere çocuk başına her ay 25 TL çocuk yardımı, günlük 5 TL yemek yardımı, ayda 30 TL yakacak yardımı yapılıyor. Memur ve diğer kamu işçilerinde ise her yıl ücret artışlarında ek ödeme ve yardımlarda da artışlar yapılmıştı.

BÜYÜK MAĞDURİYET OLUŞTU

Taşerondan geçen işçiler yıllık olarak yüzde 4+4 şeklinde 3 yıldır maaş alıyorlar ve enflasyon farkı almayan tek kamu çalışan grubu da şirket işçileri ve 4/D'li sürekli işçiler oldu. Maaş kayıplarının yanında toplu iş sözleşmesinde yer alan hükümler de 3 yıl geçerli olduğu için yapılan yardım miktarlarında bir değişiklik olmadı. Yani işçilere 2018 yılında 5 TL yemek ücreti verilirken bu ücret 2020 yılında da sabit kaldı. Aynı şekilde aile yardımı, çocuk yardımı miktarları vb. ödemelerde 3 yıldır değişmedi.

TAŞERONDAN GEÇEN İŞÇİLERE VERİLEN ÖDEMELER

Sayıştay 5. Dairesi’nin 16 Ocak 2020 tarihli kararına , bir belediye şirketinde toplu iş sözleşmesindeki tutarın üzerinde yemek yardımı yapıldığı gerekçesiyle kamu zararı oluştuğunu belirtti.

Sayıştay kararında "Ancak idare tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına dair gerçekleştirilen hakedişlerde;.........TL tutarından fazla yemek yardımı ödendiği görülmüş olup bu suretle kamu zararına sebebiyet verilmiştir." denildi.

Sayıştay 5. Dairesinin kararının tamamı şöyle;

"Yemek yardımı

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi uyarınca mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere dair gerçekleştirilen hakedişlerde; Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 30.06.2020 tarihine kadar uygulanacak olan Toplu İş Sözleşmesi’nde hükmedilen .........TL tutarındaki yemek yardımının fazla tutarlar ile ödenmesi sonucunda ………… TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

696 sayılı KHK’nin Geçici 24 üncü maddesini 4 üncü fıkrasında;

“Şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz. Şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından işçi statüsüne geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki şirketlerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir. Bu madde kapsamındaki şirketlerde; 6356 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde belirtilen mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna uygun olarak yetki başvurusunda bulunulabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için yeni tescil edilen işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonra yetki başvurusunda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

Nitekim 375 sayılı KHK’nin Geçici 24 üncü maddesi uyarınca belediye şirketlerinde işçi statüsünde göreve başlatılanların ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak; Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 30.06.2020 tarihine kadar uygulanacak olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca (ÇSGB) 12.04.2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Mezkur sözleşmenin “Aylık ücretle birlikte ödenen sosyal yardımlar” başlıklı bölümünde yemek yardımına ilişkin;

“İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için..........TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve sözleşme hükümleri değerlendirildiğinde şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, ÇSGB tarafından karara bağlanan ve 30.06.2020 tarihine kadar uygulanacak olan TİS esaslarına göre belirlenmesi gerekmektedir. Anılan TİS’de yemek yardımının fiilen çalışılan günler için........TL olduğuna hükmedilmiştir.

Ancak idare tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına dair gerçekleştirilen hakedişlerde;.........TL tutarından fazla yemek yardımı ödendiği görülmüş olup bu suretle kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Bu itibarla; 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi uyarınca mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere dair gerçekleştirilen hakedişlerde; Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 30.06.2020 tarihine kadar uygulanacak olan Toplu İş Sözleşmesi’nde hükmedilen........ TL tutarındaki yemek yardımının fazla tutarlar ile ödenmesi sonucunda …………. TL kamu zararının, ahiz ………….Şti. den ………… tarih ve ………sayılı muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiği tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek bir husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi."

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz...

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

 

Kaynak : SGK Rehberi
Sakarya'da arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı
TBMM'nin yeni başkanı bu hafta belli olacak
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra kazada hayatını kaybetti
Çay ocağında virüs önlemi: İsme özel çay bardağı
Türkiye yolları 'elektriklenmeye' devam ediyor
Egemenlik, hak, hukuk meselesi... Sosyal medya gerçeği
İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri yapıldı
Milyonlarca memurun Temmuz ayında eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu?
Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik
Noterde kartla ödemeyi sevdik: Dolandırıcılığın önüne geçildi
Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak?
Salgın cezalarının hepsini iptal ettirebilecek emsal karar
Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran üniversiteli
Bankalar salgın döneminde KOBİ'lere musluklarını açtı
Yargıtaydan emsal karar:Çalışanın haftalık tatili...
Türkiye, o ülkeye ikinci kez tıbbi yardım gönderdi
Konut kredisinde tüm zamanların yıllık rekoru 6 ayda kırıldı
Sakarya Valisi patlama ile ilgili son durumu açıkladı
Bakan Koca'dan düğün uyarısı! Meydanı gelinle damada bırakın...
Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Emekliye 2 bin 199 lira!
Bir vekilin linçle mücadelesi... 20 bin küfür mesajı

Benzer Haberler