Anasayfa » Medya Haberleri » Kamuya 16 maddelik tasarruf önerisi! İşte tasarruf listesi...

Kamuya 16 maddelik tasarruf önerisi! İşte tasarruf listesi...

Kamuya 16 maddelik tasarruf önerisi! İşte tasarruf listesi...

sgkrehberi.com olarak her zaman Devletimizin yanında olduğumuzu ve her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu daha önce ifade etmiştik. Hala aynı noktadayız ve bize düşen her türlü fedakarlığa da hazır olduğumuzu bir daha tekrar etmek istiyoruz. Aynı zamanda kamunun da fedakalığa adım atması gerektiğini düşünüyoruz.

Tarih :
Kamuya 16 maddelik tasarruf önerisi! İşte tasarruf listesi...

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz...

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

COVID-19 virüsünün ortaya çıkarıdığı ekonomik sıkıntılar kamunun da bazı tedbirler alması gerektiğini gösteriyor. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf tedbirleri kapsamında neler yapması gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Ülkenin geldiği nokta düşünüldüğünde ciddi bir kamusal tasarrufa ihtiyaç olduğu görülecektir. Çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesiyle sürecin biran önce başlatılmasının hayati derecede önemli olduğunu herhalde hatırlatmamıza gerek yoktur. Bu çerçevede, çıkarılacak Tasarruf Genelgesinde aşağıdaki hususların yer alması gerektiğini düşünüyoruz;

1- KİT Yönetim Kurulu Başkanlarına yapılan ücret artışları geri alınabilir. Kamu görevlilerinin bir aylık alacağı her türlü ücret toplamına tavan getirilmeli ve bu tavan hiçbir şekilde Milletvekili ücretini geçmemelidir. Milletvekillerinden daha fazla ücret alanların olduğunu da belirtmek isteriz. Ayrıca, KİT yönetim kurulu ücretlerinin bir yılda 12 aylık olması sağlanarak 2 aylık tutardan tasarruf sağlanmalıdır.

2- Temsil harcamalarına kısıt getirilmelidir. Özellikle üst kurulların temsil harcamalarının ilişkili bakanın temsil harcamasını geçmesinin önüne geçilmelidir. KİT'lerdeki durum da aynıdır. Birçok bakanlık kendi yapamadığı harcamaları ilgili veya ilişkili kuruluşları vasıtasıyla yapmaktadır.

3- Bankalarca verilen promosyon uygulamasına son verilebilir. Özellikle ihale ödemeleri belirli bankalara yatırılmak kaydıyla promosyon alınmakta ve ilgili kurumun yaptığı ödemeler banka tarafından yapılmaktadır. Bir çeşit örtülü ödenek uygulamasına son verilmelidir.

4- Lüks araç kullanımı tamamen kaldırılmalıdır. Aksi uygulamalar cezalandırılmalıdır. Bu konularla ilgili Kamu Görevlileri Etik Kurulu güçlendirilmelidir.

5- Makam odası vb. işler için ödenek iptaline gidilebilir. Makam odalarına ithal eşya fantazisine son verilmelidir.

6- Sivil toplum örgütleri aracılığıyla bağış kampanyası yapılabilir. Özellikle işçi ve memur sendikaları aracılığıyla. Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekillerinin maaşlarından bağış yapması sembolik değeri olan bir konu. Zira Cumhurbaşkanı 7 aylık maaşını bağışlayarak önemli bir adım atmıştır. Hakeza bakan yardımcıları ile genel müdür ve üzeri görevlerde bulunanların birer maaş tutarında bağışta bulunması ile toplanan bağışların etkin kullanımı sağlanmalıdır.

7- Kamu kurumlarının sürekli olarak çıkardıkları haftalık veya aylık dergilerin durdurulması sağlanmalıdır. Nitekim bu dergiler bir kesimin ciddi gelir kaynağı haline gelmiştir. Ayrıca, kurumsal kimlik çalışması safsatası adı altında yapılan çalışmalar sonlandırılmalıdır.

8- Kamudaki reklam vb. tanıtım giderleri derhal durdurulmalıdır.

9- Cep telefonu giderlerine çeki düzen verilmelidir. Adeta kamuda çalışanların telefon saltanatına son verilmelidir.Tereke emlak etkin kullanılmalı, biran önce elden çıkarılmalıdır. Bunların lojman olarak kullanılmasındaki suistimallerin önüne geçilmelidir.

10- Vergi ve SGK mevzuatı gözden geçirilmeli ve cari açığı arttıracak muafiyet ve istisnaların önüne geçilmelidir. Engellilere tanınan araç ÖTV istisnasında yerli araç zorunluluğu getirilmelidir. Aksi takdirde kamu eliyle yabancı araçlar ödüllendirilmiş olacaktır.

11- Yurt dışı maaşlara çeki düzen verilmelidir. 7.500 Euro civarında yapılan aylık ödemenin normalin çok üzerinde olduğu dikkate alındığında ne denilmek istendiği daha iyi anlaşılacaktır. Yine yurt dışı Misyonlardaki harcamalar gözden geçirilmelidir.

12- Kamu konutları lojman kira bedellerinin güncel değerleri esas alınmalıdır. En lüks semtlerde ve lüks dairelerde 390 TL lojman kirasının çok komik olduğu anlaşılacaktır.

13- Vali ve kaymakam konaklarına çeki düzen getirilmelidir.

14- Belediyelerin, gereksiz harcamalarının önüne geçilmelidir. Belediye gelirleri üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılarak büyük gelir kaynakları olan belediyelere genel bütçeden yapılan paylar gözden geçirilmelidir. Özellikle belediyelerin belli bir tutarı geçen yatırım harcamalarının kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

15- Bakan yardımcılarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sağlanan maaş + emekli maaşı uygulamasına son verilmelidir. Aynı şekilde çift maaş almanın önüne geçilmelidir. Yani 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gözden geçirilerek çift maaş alma sonlandırılmalıdır.

16- Eşyalı lojman tahsislerine çeki düzen getirilmelidir.

Bu Ülke hepimizin ve hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Çok geç olmadan bir yerlerden başlanması gerektiğini düşünüyoruz.

 

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler