Anasayfa » Medya Haberleri » Vergi ve SGK Borcu Sorgulaması Ertelenebilir mi?

Vergi ve SGK Borcu Sorgulaması Ertelenebilir mi?

Vergi ve SGK Borcu Sorgulaması Ertelenebilir mi?

Ekonomist Hasan Erdem yazdı...

Tarih :
Vergi ve SGK Borcu Sorgulaması Ertelenebilir mi?

Bu yazımızda devlet desteklerinde yararlanıcı durumundaki işletmeler için ödeme aşamasında yapılan vergi ve SGK borcu sorgulaması ertelenebilir mi? sorusuna yönelik tespit ve kanaatlerimizi paylaşmak istiyoruz.

Konjonktürel gelişmeler çerçevesinde istihdamın, esnaf ve sanatkarlar ile özellikle KOBİ ölçeğindeki şirketlerin hayatiyetini devam ettirmesinin son derece kritik olduğunu defalarca ifade etmiştik.

Bu devletimiz tarafından alınan önemli tedbirler aşamalı olarak devreye alınmaktadır. Vergi ve SGK borç ertelemeleri, esnaf ve işe devam kredileri, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği ve KGF limitlerinin artırılması gibi tedbirler bu amaçla uygulamaya alınmıştır.

Para ve maliye politikaları dışında en önemli kamu tedbir araçlarından birisi de devlet destekleridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, TKDK ve Eximbank gibi kurumlar tarafından çeşitli amaçlara yönelik değişik içeriklerde destekler sağlanmaktadır.

Söz konusu devlet desteklerinin yararlanıcı durumundaki işletmelere ödemelerinin, özellikle nakit akış ve finansmana erişim sorunlarının yaşandığı dönemlerde olabildiğince bürokrasiden uzak bir yaklaşımla ve hızlı bir şekilde ödenmesi önem arz etmektedir.

Çünkü mer'i uygulamada destek ödemeleri yapılmadan önce hak sahibi işletmeler için vergi ve SGK borcu sorgulaması yapılmakta, söz konusu belgelerin güncel olması şartı aranmakta ve bundan sonra ödemeler yapılmaktadır. Doğal olarak bu işlemlerin yapılması ödemelerin yapılması anlamında bazı işletmeler için zaman zaman gecikmelere; borcu olan işletmeler için ise ödeme alınamaması veya borç miktarınca daha az ödeme yapılmasına neden olabilmektedir.

Diğer taraftan KGF tarafından da sağlanan kefaletler için vergi ve SGK borç sorgulaması yapılmakla birlikte özellikle içinden geçtiğimiz sürecin hassasiyetine binaen bu uygulama KGF mevzuatında yapılan düzenleme ile geçici olarak kaldırılmıştır.

Söz konusu düzenleme, 30.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 'Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Vergi ve SGK borçlarına ilişkin mevzuat; anılan kararın 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendinde ''yararlanıcının, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu bentte sayılan kapsamda borcu olması durumda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20'sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması'' şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak, kararın geçici 6. maddesinde yer alan ''Kurum tarafından verilecek yeni kefaletlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan koşul, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2020 tarihine kadar aranmaz'' ifadesi yer almaktadır.

Böylece bu yıl sonuna kadar KGF tarafından sağlanacak yeni kefaletlerde; yararlanıcıların vergi dairesi ve SGK'ya vadesi geçmiş borcu olmamasına ilişkin şart aranmayacaktır.

Bu noktada ne yapılmalı?

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da yapılan değişiklik benzeri bir düzenleme diğer devlet desteği sağlayan kurumlar içinde yapılarak bu yıl sonuna kadar bu kapsamda destek sağlanacak işletmeler içinde vergi ve SGK borcu sorgulama işlemi yapılmaması hususu değerlendirilmelidir.

Bu yönde bir karar alınması halinde; işletmelerin nakit akış ve finansmana erişim sorunları yaşadığı dönemde bu kapsamda borcu olanlar için önemli bir destek sağlanmış olacaktır.

Devlet desteği sağlayan kurumların destek ödeme işlemlerinde bir aşama eksilecek ve böylece daha hızlı ödeme yapılması mümkün olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler