Anasayfa » Mevzuat » Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik

Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik

Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarih :
Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 6 ncı maddesi, 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, T.C. karasuları ile iç sularında yapılacak sualtı çalışmalarında profesyonel olarak çalışan kişi ve kuruluşların çalışma yöntem ve sorumluluklarını belirlemektir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan "göller ve nehirlerde" ibaresi "iç sularında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (9) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"1) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü ifade eder."

"9) Profesyonel Sualtıadamı: T.C. karasuları ile iç sularında ticari amaçla dalış yapan kişidir."

"18) İç su: Tabii ve suni göller, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri ifade eder."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "göller ve nehirlerde" ibaresi "iç sularında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "ve ilgili Bölge Müdürlükleri kanalıyla DUGM'ye" ibaresi "kanalıyla İdareye" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile iç sularında profesyonel sualtıadamı olarak, su ürünleri mevzuatı hükümleri kapsamında dalma yöntemiyle avcılığına izin verilen su ürünlerinin istihsalini yapmak maksadıyla dalış yapacak olanlara,

a) 5 inci maddede yer alan nitelikleri haiz olup, 18 yaşını bitirmiş, 65 yaşını geçmemiş olmak,

b) Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren uluslararası akredite dalış eğitim sistemlerine göre eğitim görerek asgari 2 yıldız veya eş değer bir derecelendirme sistemi ile dalıcı olarak belgelendirilmiş olmak,

c) İdare tarafından düzenlenecek teorik dalış eğitimini tamamlamak ve eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olmak,

şartlarını sağlayarak Liman Başkanlıklarına müracaat etmeleri durumunda; Liman Başkanlığı tarafından üzerinde "Sadece bireysel su ürünleri istihsali amacıyla dalış yapabilir." ibaresi bulunan iki yıl süreli 'Bireysel su ürünleri aday dalgıç belgesi' verilir."

"Bireysel su ürünleri aday dalgıç belgesini ilk defa alacak olanlardan kırk yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz. Bireysel su ürünleri aday dalgıç belgesine sahip olanlar, elli saat dalış yaptıklarını tasdikli dalış defteri ile Liman Başkanlığına sunmaları halinde kendilerine Liman Başkanlığı tarafından bireysel su ürünleri dalgıç belgesi yeterliği verilir.

Bireysel su ürünleri aday dalgıç belgesini aldıktan sonra, belgenin geçerli olduğu iki yıllık süre içerisinde elli saat dalışı tamamlayamayanların belgeleri geçersiz olur. Bu adaylar bir yıl süre geçtikten sonra, beşinci fıkranın (c) bendinde belirtilen eğitim ve sınavdan muaf olarak yeniden bireysel su ürünleri aday dalgıç belgesi başvurusu yapabilir. Bu belge sahipleri, bireysel su ürünleri dalgıçlığının dışında ticari amaçlı dalgıçlık yapamazlar.

Su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların en az balıkadam veya üstü yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Bununla birlikte bu belgelerden birisine sahip olmaksızın balıkadamların yanında çalışan ve 6 ncı madde kapsamında aday dalgıç belgesine sahip olanlara ise aynı maddede geçen eğitim ve dalış saatlerini tamamlamaları ve tasdikli dalış defteri ile Liman Başkanlığına başvurmaları halinde kendilerine Liman Başkanlığı tarafından "Sadece su ürünleri çiftliklerinde çalışabilir." ibareli balıkadam yeterlik belgesi düzenlenir. Bu belge sahipleri, su ürünleri çiftliklerinde profesyonel sualtıadamlarının yanında çalışabilir ancak su ürünleri dalgıçlığının dışında ticari amaçlı dalgıçlık yapamazlar.

Su ürünleri çiftliklerinde çalışıp aday dalgıç belgesi geçerlik süresi içerisinde yukarıdaki şartları sağlayamayanların tekrar su ürünleri çiftliklerinde aday dalgıç olarak görev yapabilmesi için bir yıl süre geçmesi gerekir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür."

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete
CNN Türk ekibi, Manavgat'ta alevlerin içinde kaldı
Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Sürü bağışıklığına en yakın ülke... Vakalar hızla düşüyor
YKS tercih tarihleri belli oldu
Çin’de sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a çıktı
Fehmi Koru'dan 1 milyon dolarlık soru
Bakanlar Kurulu'ndan aşı olmayanlara yönelik ilk çalışma
Yangın haberleri gelmeye devam ediyor: Bodrum, Milas, Didim, Alanya...
2 bin emniyet personeli Olay Yeri İnceleme Branşı için mülakat sınavına alınacak
KHK'lı göreve iade için istenilen parayı Akşener'e açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan orman yangını çıkışı
‘Suriyeliler bu aşamada gönderilemez’
Esnaftan 'aşı' hamlesi: Müşterilerin ödeyeceği hesap değişiyor
Binali Yıldırım bakın nerede görüntülendi!
Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi
Aşı yaptırana belediye 100 dolar verecek!
PTT, 'başvuran herkese kredi verildiği' haberini yalanladı
ByLock'un sahibi Keynes: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı ev arkadaşım

Benzer Haberler