Anasayfa » Esnaflar (4b) » Bağ-Kur'luların beyanda bulunma esasları ve primlerin ödenme süreleri

Bağ-Kur'luların beyanda bulunma esasları ve primlerin ödenme süreleri

Bağ-Kur'luların beyanda bulunma esasları ve primlerin ödenme süreleri

Tarih :
Bağ-Kur'luların beyanda bulunma esasları ve primlerin ödenme süreleri
Bağ-Kur'luların beyanda bulunma esasları ve primlerin ödenme süreleri

Bağ-Kur'luların beyanda bulunma esasları ve primlerin ödenme süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından çıkarılan İşveren Uygulama Tebliğinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Aşağıda bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde konu detaylarıyla açıklanmaya çalışılacaktır.

1 – Beyanda bulunma esasları

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar yani eski adıyla Bağ-Kur’lular aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemelerine gerek yoktur. Bu kapsamdaki sigortalılar aylık prime esas kazançlarını, beyanda bulunmak suretiyle bildireceklerdir.

Bu sigortalıların aylık prime esas kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. 2012 Temmuz dönemi için belirlenen rakam 940,50 x 6,5 = 6113,25 TL.
Sigortalının prime esas kazancı ile ilgili beyanı, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesine yazılı olarak yapılmaktadır.

Sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili olarak yapacakları beyanlarının dikkate alınma tarihi; yazılı olarak yapılan beyanda, beyanın Kuruma intikal ettiği tarihtir. Prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir. Belirtilen şekilde yapılan ve başlangıcı gösterilen bu beyan, değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılır. Yapılan beyana istinaden üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması halinde, bu oniki aylık sürenin sonundan itibaren beyanın geçerliliği ortadan kalkar.

Beyanda bulunmayan, beyanının geçerliliği ortadan kalkan veya beyanları Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak dikkate alınır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, yukarıda belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.

2 – Primlerin Ödenme Süresi

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar, her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler. Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilenler ile aynı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilip 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar da, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayıldıklarından, bu sigortalıların ödeyecekleri primler de aynı süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerini ait oldukları ayı takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna öderler.

3- Prime Esas Kazançlar

Kanunun 80 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas kazançları, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olacaktır. Prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir. İlişkin olduğu aya ait primin oniki ay süresince ödenmemesi halinde, söz konusu prim tutarı oniki aylık sürenin sonundan itibaren prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk ettirilir.

İş kazasının olduğu veya meslek hastalığı dolayısıyla iş göremezliğin başladığı tarihte, verilecek ödenek veya bağlanacak gelirin hesabına esas tutulan son aya ait prime esas kazanç beyanında bulunulmamış ise, varsa son aydan bir önceki ay için prim tahakkuku yapılan prime esas kazanç, yok ise prime esas günlük kazanç alt sınırı esas alınır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişi, aynı zamanda işveren ise, beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalılardan günlük kazancı en yüksek olan sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki prim farkı, Kanunun 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Ancak tüzel kişiliğe haiz kuruluşların ortakları hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların erken ödemeye ilişkin işlemleri, Kanunun 88 inci maddesinin altıncı fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 108 inci maddesi hükümlerine göre yürütülür.

4 – Geçiş hükümleri

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan tarımsal faaliyetlerde bulunanlar hariç, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılardan, Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak kaydı ve tescili yapılmış olanların, 1/10/2008 (dâhil) ilâ 31/12/2008 (dâhil) dönemine ilişkin olmak üzere, aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançlarını beyan etmemeleri hâlinde, ödeyecekleri aylık primler, beyanda bulununcaya kadar daha önce bulundukları en son gelir basamaklarına karşılık gelen tutarlar üzerinden alınır. Bu süre içinde beyanda bulunulması hâlinde, beyan ettiği prime esas kazanç üzerinden ilgili ayın prim tahakkuku yapılır. Prim tahakkukuna esas bu tutarlar, Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen asgari günlük kazanç alt sınırına göre hesaplanan aylık prime esas kazanç tutarından az olamaz ve aynı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklıdır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan köy muhtarları ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince “otuz” ibaresi, Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 yılı için “onbeş” olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her takvim yılı için bir puan artırılır.

Kaynak : SGK Rehberi
İmamoğlu'nun imzaladığı belge... Kendi sözlerini çürüttü!
Anadolu Ajansı'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir!
Yıldırım 25 İlçe 180 meclis üyesi kazandık! Kaybettik mi diyecektik...
Ekrem İmamoğlu hakaret görüntülerini inkar etti
Milyonları ilgilendiren düzenlemede son viraj! 6 aydan az olmayacak
Görevine iade olan sözleşmeliler geriye dönük mali haklarını alabilir mi?
Gram altın 9 ayın zirvesinde
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Binali Yıldırım'a sosyal medyadan büyük destek
İşe giriş tarihine göre emeklilik tablosu
Kazada hayatını kaybeden 2 genç asli kusurlu sayıldı
'Belediyelerde yaklaşık 14 bin üyemiz istifa ettirildi'
17 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınını başladı!Ayrıntılar haberimizde...
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu karşılaşmasında konuşulan her şey
Dağlık arazide düşen öğretmen, helikopterle kurtarıldı
Bakan açıkladı!'İhracatçılarımıza 3,1 milyar lira destek sağladık'
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tiyatro ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Benzer Haberler