İşten kendi isteğiyle ayrılan tazminat alabilir mi?

İşten kendi isteğiyle ayrılan tazminat alabilir mi?

İstifa eden tazminat alır mı? İşten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin kıdem tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Fakat işçi, “İş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep” ileri sürerek işyerinden ayrılırsa, işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Faruk Erdem tazminatın nasıl alınıp alınmayacağını yazdı. Peki kendi isteğiyle istifa eden biri tazminat alabilir mi?

Tarih :
İşten kendi isteğiyle ayrılan tazminat alabilir mi?
İstifa eden tazminat alır mı? İşten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin kıdem tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Fakat işçi, “İş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep” ileri sürerek işyerinden ayrılırsa, işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Peki kendi isteğiyle istifa eden biri tazminat alabilir mi?

Haklı bir sebebi olmadan iş yerinden kendi isteğiyle ayrılan yani istifa eden işçi kıdem tazminatı alamayacaktır. Bu işçi, kıdem tazminatı alamayacağı gibi istifa etmeden önce yazılı olarak işverenine bildirim yapmamışsa bir de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Fakat işçi, haklı bir sebep göstererek işyerinden ayrılırsa işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İşyerindeki ağır çalışma şartlarından yani işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı bozulursa (iş kazası, meslek hastalığı vs.) ve işçi iş akdini bu gerekçe ile tek taraflı olarak feshederse kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi işyerinden istifaya zorlanıyor, tazminatsız çıkarılmak isteniyorsa işçinin bu durumu belgelemesi kaydı ile, bu gerekçe ile iş akdini sone erdirilmesi işçi bakımından bir haklı fesih olmakta ve işçi kıdem tazminatına hak kazabilmektedir.

Soru: Babam emekli. Aynı iş yerinde devam ediyor çalışmaya. Özel sektörde. İşten kendi isteğiyle ayrılsa tazminat alabilir mi?

Eğer tazminatı alıp emekli olmuşsa kendi isteğiyle ayrılırsa tazminat alamaz. Tazminatını almadan devam ediyorsa kendi isteği ile ayrılıp tazminatını alabilir.

Kıdem Tazminatı, İşçi için yeni iş arama ve çalışamayacağı süre dikkate alındığında son derece önem arz etmekte olup, kıdem tazminatı işçinin iş akdinin feshedildiği, işsiz kaldığı sürede, geçimini sağlayacağı en önemli gelirlerden biri durumundadır. Bu nedenle bu hakkın ve gelirin kaybedilmemesi, ispat zorluğu yaşanmaması için, işçinin iş akdini sona erdirirken, son derece dikkatli ve özenli davranması gerekmektedir.

Kaynak : Yeni Akit

Benzer Haberler