Anasayfa » Medya Haberleri » Milletvekili personeli olabilmek için hangi şartları taşımak gerekir?

Milletvekili personeli olabilmek için hangi şartları taşımak gerekir?

Milletvekili personeli olabilmek için hangi şartları taşımak gerekir?

Tarih :
Milletvekili personeli olabilmek için hangi şartları taşımak gerekir?

Danışmanın; en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve herhangi bir milletvekili ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,

İkinci Danışmanın; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışan personel olması ve en az lise mezunu olması,

İlave (yardımcı) personelin en az ilkokul mezunu olması ve herhangi bir milletvekili ile birinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde aranılan genel şartları taşıması,

Haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

Her ne suretle olursa olsun gelir getirici bir faaliyette bulunmaması,

Görevlendirilmelerine ilişkin milletvekilinin yazılı talebinin olması,

gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler