Anasayfa » Soru Cevap » MEB, dört soruda öğretmenlerin disiplin işlemlerini açıkladı

MEB, dört soruda öğretmenlerin disiplin işlemlerini açıkladı

MEB, dört soruda öğretmenlerin disiplin işlemlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin sık karşılaştığı disiplin işlemlerini soru ve cevap şeklinde açıkladı

Tarih :
MEB, dört soruda öğretmenlerin disiplin işlemlerini açıkladı

1- Kamuda görev yapan öğretmenlerin ücret karşılığı özel ders verip veremeyecekleri?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde; memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir.

2- Kamuda görev yapan öğretmenlerin özel öğretim kurumlarında ücretli olarak derse girip giremeyecekleri?

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8'inci maddesinde; ihtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebileceği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde; memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.

3- Kamu çalışanları memur/öğretmen olarak görev yapan memur/öğretmenlerin şirket ortağı olabilirler mi?

Konu hakkında Devlet Personel Başkanlığının 12/02/2014 tarihli ve 506 sayılı görüş yazısında; limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.

4- Öğretmenlerin kılık ve kıyafetleri ile ilgili olarak bir düzenleme yapılacak mı?

Devlet memurlarının kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilmiştir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler