Kadrolu müşavir, kadrosuz müşavir dönemi

Kadrolu müşavir, kadrosuz müşavir dönemi

Tarih :
Kadrolu müşavir, kadrosuz müşavir dönemi

"Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?"başlıklı yazımızda 375 sayılı KHK'de yapılan değişikliklerin sıkıntılarındanbahsetmiştik. Yaşanacak muhtemel sıkıntıların biraz daha ayrıntılı açıklanması gerekmektedir.

Görevden alınan bazı genel müdürler görevden alınma zamanına bağlı olarak müşavirolarak atanabilecekken bazıları sadece bakan müşaviri maaşı alacaklar. Bu durumkendi içerisinde tutarsızlık barındırmaktadır. Tek kelimeyle özetlemek gerekirse703 sayılı KHK ile görevden alınan müşavirlerin hiçbirisi tekrar müşavir olarakatanamayacaktır.

7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici maddesinde yer alan; genel müdür ve üstü kadro, pozisyonve görevlerden 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği 26 Haziran2020 tarihe kadar olan dönemde alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde, önceki yöneticilik görevlerinin ilgisine göre Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarınaya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolaraatanabileceklerdir.

İşte sorun burada çıkmaktadır. Bir tarafta genel müdür ve üstü kadrolarda bulunupta müşavir kadrosunda bulunanlar veya müşavir olarak atanma imkânı verilenler,diğer tarafta ise genel müdür ve üstü kadrolarda bulunup ta müşavir olarak atanamayanama müşavir maaşı alacak olanlar. Bu durumun adil olduğunu düşünmek oldukçazordur. Kaldı ki bunlara müşavir maaşı verip te müşavir kadrosundan mahrum bırakmakçok sağlıklı bir yöntem olmamıştır. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama birdönem genel müdür veya üzeri kadrolarda bulunanların araştırmacı veya mühendisvb. kadrolarında bırakılmaları doğru değildir. Müşavir maaşı verip te müşavirkadrosuna atamamak hangi amaca hizmet edecektir? Bu kişilerin yıllarca amirliğiniyaptığı kişilerin emri altında çalışmaya zorlanması çok sağlıklı bir durum olmasagerektir. Kaldı ki fiili uygulamada bu kişilere herhangi bir iş verilmesi desöz konusu olmamaktadır.

Diğer yandan 7247 sayılı Kanundaki yeni düzenleme sonrasında genel müdür veüzeri kadrolarda bulunanlar görevden alındıktan sonra süresine bakılmaksızınmüşavir kadrosuna atanmaktadır.

Benzer durumun 703 sayılı KHK öncesinde görevden alınan valiler için de geçerliolduğunu ifade etmek isteriz. Maalesef yapılan yeni düzenleme yeni bir tartışmayı başlatmış ve sorun çözülene kadar da tartışma devam edecektir.

Kaynak : Yeni Şafak

Benzer Haberler