Anasayfa » Medya Haberleri » Kadın memurlar, doğum nedeniyle aylıksız izinde geçen sürelerini hizmetten nasıl saydırır?

Kadın memurlar, doğum nedeniyle aylıksız izinde geçen sürelerini hizmetten nasıl saydırır?

Kadın memurlar, doğum nedeniyle aylıksız izinde geçen sürelerini hizmetten nasıl saydırır?

Kadın memurlar, doğum nedeniyle aylıksız izinde geçen sürelerini hizmetten nasıl saydırır?

Tarih :
Kadın memurlar, doğum nedeniyle aylıksız izinde geçen sürelerini hizmetten nasıl saydırır?

Bu yazıda hem 5434 hem de 5510'a göre, kadın memurların hangi şartlar altında doğumda geçen süreleri, hizmetten saydırabilecekleri açıklanmaktadır.

5434 e tabi kadın memurlar:

Kuralları, 5434 sayılı Kanun Ek Madde 72 hükmünde yer almaktadır.

Ücretsiz izin hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği olmaktadır. Doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanan kadın memur bu süresini Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmak suretiyle hizmetlerine ilave ettirebilir. Doğum nedeniyle ücretsiz izin hakkında bir sınırlama bulunmaz, her doğum sonrası ücretsiz izin hakkını kullanır.

5434 e tabi kadın memur ücretsiz izinde geçen süresini isterse müracaat etmek suretiyle her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna kesenek ve karşılık tutarlarını ödemek suretiyle hizmetine ilave ettirebilir,

Veya isterse ücretsiz izin bitimi görevine başladıktan sonra ANCAK emekli olacağı tarihten en az 6 ay önce bir seferde borç tutarını ödeyerek hizmetine ilave ettirebilir.

Yani, borçlanma yaptıktan en az 6 ay geçmeden emekli olamazlar, emekli olmak istediklerinde borçlanma geçersiz sayılır.

Borçlanma tutarının hesabında da, müracaat tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanır.

Borç tutarının kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde kişi vazgeçebilir, 1 ay içinde vazgeçmezse otomatik olarak borçlandırılır.

Ücretsiz izin borçlanması yapılabilmesi için kadın memurun memurluk statüsünü koruması gerekir, yani memurluk görevi sona erdikten sonra ücretsiz izin süresini borçlanamaz.

5510 a tabi kadın memurlar:

Kuralları, 5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmünde yer almaktadır.

5510 a tabi memurlarda da ücretsiz izin süresinin borçlanılması vardır, ancak 5434 e göre borçlanma sisteminden farklıdır.

5510 a tabi memurlarda ücretsiz izin borçlanmaları için talepte bulunduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunca borcun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı bulunmaktadır. Yani her ay belirli bir kesinti yapılarak borcun taksitlendirilmesi bulunmamaktadır. Bu yönden 5510 a tabi memurlar borçlanma tutarlarının ödenme sistemi açısından dezavantajlı olmaktadır.

Borç tutarının hesabında asgari ücretin brüt tutarı esas alınmaktadır. Yani borçlanma talep tarihinde yürürlükte olan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarı veya bu tutarın 6,5 katı arasında kişinin belirleyeceği tutar, yapılacak borçlanma tutarını belirlemektedir.

Ücretsiz izin süresinin de hizmetine dahil edilmiş haliyle emekli olabilmesi için borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır.

Müracaat edip borç tutarını 1 ay içinde yapılmazsa borçlanma geçersiz sayılmakta ve yeni bir talep olduğunda tekrar borç hesabı yapılarak borçlandırılmaktadır.

5510 a tabi memurların ücretsiz izin borçlanması yapması için memurluk statüsünü koruması gerekmez, görevinden ayrıldıktan sonra açıkta dahi borçlanma yapabilir.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler