Anasayfa » Medya Haberleri » Yıllık izne ayrılacak memurlar dikkat!

Yıllık izne ayrılacak memurlar dikkat!

Yıllık izne ayrılacak memurlar dikkat!

Yıllık izne ayrılacak memurlar dikkat! Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?

Tarih :
Yıllık izne ayrılacak memurlar dikkat!

Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi? Yıllık izin talep edilirken iznin geçirileceği yeri belirtmek zorunlu mu?

Soru: Bir memur Yıllık İzin Formunda iznini geçireceği yer bilgisine TÜM İLLER yazabilir mi? Yoksa bir adres belirtmek zorunda mı? Veya bir adres ile birlikte TÜM İLLER ibaresi de yazılabilir mi?

Cevap: Yıllık izin formunda adres belirtilmesinin iki gerekçesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki 657 sayılı Kanuna 12 Eylül döneminde 2670 sayılı Kanunla eklenen ek 20. maddede yer alan memurların görev yerlerinde ikamet etmeleri mecburiyetine ilişkin hükümdü. 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılana kadar uygulanan bu maddede, "Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.

Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir. Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilirler."hükümleri yer almaktaydı.

Düzenlemenin gerekçesi, Devlet hizmetinin eksiksiz yapılması ve devamının sağlanmasında, özellikle mesai dışı duyulan hizmet ihtiyaçlarını kısa zamanda karşılayabilmek; amirlerce memurların kontrolünün etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak; hafta sonu tatillerinde ikamet mahalli dışındaki yer ve teşekküllerden rapor alınmasına mani olmak maksadıyla; Devlet memurlarına görev mahallinde ikamet etmeleri ve bu mahalli, amirlerinin izniyle terketmeleri olarak açıklanmıştır.

KRİTİK 2011 DEĞİŞİKLİĞİ

Ayrıca, ikamet ettikleri ilin hudutlarını izinsiz terketmek aylıktan kesme cezasını gerektiren bir fiildi. Bu fiil de 2011 yılında yapılan değişiklikle suç olmaktan çıkarılmıştır.

Yıllık izin formunda iznin geçirileceği şehrin yazılması amirin yıllık izinle birlikte memurun il dışına çıkışına da izin vermesi anlamına gelmekteydi.

Yıllık izinde adres belirtilmesinin ikinci gerekçesi ise acil ve olağanüstü durumlarda yıllık izinde bulunan memurlardan hizmetine ihtiyaç duyulanların göreve çağrılabilmesi ihtimaline karşı personele ulaşılabilmesidir. Mobil iletişimin geldiği nokta karşısında bu gerekçenin de bir anlamı kalmamıştır.

MEMURUN FARKLI İLLERE GİDİŞİNE ENGEL DEĞİL

Günümüzde olağan dönemlerde memurun il dışına çıkışında bir kısıtlama olmadığı gibi yurt dışına çıkış için bile izin alınmasını gerektiren bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple yıllık izin formunda adres belirtilmesi veya iletişim bilgilerine yer verilmesinin pratik bir faydası kalmamış olup, izin formlarının güncellenmemesi sebebiyle hala adres bölümü mevcudiyetini korumaktadır. Formda şehir belirtilmesi iznin sadece o şehirde geçirileceği, o şehir dışına çıkılamayacağı anlamına gelmemektedir. Formda belirtilmemiş olsa bile memurun iznini istediği yerde geçirmesine mani bir durum bulunmamaktadır.

Sonuç olarak geçmişten gelen bir usul olması sebebiyle izin formunun formatına uygun bir şekilde iznin geçirilmesi düşünülen yerin belirtilmesinin uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler