Anasayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » Merkez teşkilatlarının çalışma saatleri yeniden belirlendi

Merkez teşkilatlarının çalışma saatleri yeniden belirlendi

Merkez teşkilatlarının çalışma saatleri yeniden belirlendi

Tarih :
Merkez teşkilatlarının çalışma saatleri yeniden belirlendi

Merkez teşkilatlarının çalışma saatleri yeniden belirlendi

6 Ekim 2012 tarihli ve 28433 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Merkez Teşkilatlarının günlük çalışma saatleri yeniden belirlenmiştir. Bu Karara aşağıda yer veriyoruz.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3693

6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2/8/2012 tarihli ve 11114 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun 99 uncu ve 100 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN

Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

24/8/2012 TARİHLİ VE 2012/3693 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"a ilişik liste, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Aynı Kararın (1) numaralı bendinde yer alan "dörtlü" ibaresi "üçlü" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Grup........... Kurumun Adı............................ Görevin Başlama Saati ..................................Görevin Bitiş Saati

1-................Başbakanlık............................... 09.00 (12.30 13.30) ..................................... 18.00

...................Çevre ve Şehircilik Bakanlığı........09.00 (12.30 13.30) ..................................... 18.00
...................Dışişleri Bakanlığı.........................09.00 (12.30 13.30) ..................................... 18.00

................Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 09.00 (12.30 13.30) ..................................... 18.00
.................İçişleri Bakanlığı..............................09.00 (12.30 - 13.30) ..................................... 18.00
..................Milli Eğitim Bakanlığı......................09.00 (12.30 - 13.30) ..................................... 18.00
..................Milli Savunma Bakanlığı.................09.00 (12.30 - 13.30)..................................... 18.00
..................Orman ve Su İşleri Bakanlığı..........09.00 (12.30 - 13.30)..................................... 18.00
..................Sağlık Bakanlığı.............................09.00 (12.30 - 13.30)..................................... 18.00
.................Genelkurmay Başkanlığı..................09.00 (12.30 - 13.30) ..................................... 18.00
.................Kuvvet Komutanlıkları....................09.00 (12.30 - 13.30)..................................... 18.00

Grup........... Kurumun Adı............................ Görevin Başlama Saati ..................................Görevin Bitiş Saati

2- ................Diğer Bakanlıklar ve bankalar,.... 08.30 (12.30 - 13.30)................................... 17.30

................. Bankacılık Düzenleme ve

...................Denetleme Kurumu


Grup........... Kurumun Adı............................ Görevin Başlama Saati ..................................Görevin Bitiş Saati

3- Yukarıda yazılı kurumlara bağlı/ilgili.............09.00 (12.30 - 13.30) ..................................... 18.00

olmayan kamu kuruluşları

NOT: Bu listede yazılı Bakanlık ve kuruluşların merkezdeki bağlı/ilgili kuruluşları da ilgili Kurumun çalışma saatlerine tabidirler.Kaynak : Resmi Gazete

Benzer Haberler