Memurların zam ve tazminat kararnamesi unutuldu mu?

Memurların zam ve tazminat kararnamesi unutuldu mu?

Memurların zam ve tazminat kararı unutuldu mu? CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?

Tarih :
Memurların zam ve tazminat kararnamesi unutuldu mu?

CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?

2020 yılı için yayımlanması gereken zam ve tazminatlara dair karar Cumhurbaşkanlığı tarafından halen yayımlanmadı.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca devlet memurlarına İş Güçlüğü Zammı, İş Riski Zammı, Mali Sorumluluk Zammı ve Temininde Güçlük Zammı olmak üzere farklı oranlarda "ZAMLAR", ayrıca hizmet sınıflarına mahsus olarak Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Tazminatı, Denetim Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı olarak bir takım "TAZMİNATLAR" her ay aylıkları ile birlikte devlet memurlarına ödenmektedir.

Mezkür Kanunun 152 nci maddesinin devamında; "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur." ifadesi yer almaktadır.

2006 yılından bu yana yürürlükte olan zam ve tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında bir dizi düzenlemeler yapılmış olsa da, büyük bir çoğunlukla alınan kararlarda bir önceki yıl uygulanan oranlar üzerinden aylıkların hesaplanmasına devam edilmiştir.

Yeni hükümet sistemiyle birlikte, Bakanlar Kurulu Kararlarının yerini malumunuz Cumhurbaşkanı Kararları almıştır. Bu sistem değişikliği neticesinde, nedense her yıl düzenli bir şekilde yayımlanan Zam ve Tazminatlara dair karar 2018 ve 2019 yıllarında üç ay gecikmeli yayımlanmış, içinde bulunduğumuz 2020 yılı için baktığımızda ise Ağustos ayına geldiğimiz bugünlerde halen ortada Resmi Gazete'de yayımlanmış bir karar bulunmamaktadır. 25 Nisan 2020 tarihli yazımızda bu konuyu dile getirmemize rağmen yetkililerin dikkatini çekmemiştir.

Bu yazımızda unutulduğunu düşünmek istemediğimiz kararla ilgili bir eleştiri yapmak yerine, öncelikle her yıl rutin şekilde yayımlanan ve yasadan doğan bir takım idari kararların Cumhurbaşkanı Kararına bağlanmasını tartışmak daha yapıcı bir yöntem olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği ifade edilen hızlı ve seri karar alma mekanizmasının, bir açıdan da idari işlemlerde yetki devrini yaygınlaştırması gerekir.

Zikrettiğimiz zam ve tazminatlara ilişkin karara dair konu özelinde Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak basit bir mevzuat analiziyle Cumhurbaşkanlığı Makamına bağlanan ve yıllık alınan karar/onayların alt düzeylere devriyle ilgili yasal/idari düzenlemeler yapılması son derece faydalı olacaktır.

Aksi durumlar, bu örnekte olduğu gibi her kararın Cumhurbaşkanlığı Makamında "onay beklediği" ya da "unutulduğu" veya "geciktirildiği" algısı yaratması daha vahim bir duruma sebebiyet vermektedir.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler