Anasayfa » Taşeron » Cumhurbaşkanlığı'ndan 4/D'li işçileri umutlandıran TİS açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 4/D'li işçileri umutlandıran TİS açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 4/D'li işçileri umutlandıran TİS açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan taşeron sonrası 4/D'li işçileri umutlandıran TİS açıklaması

Tarih :
Cumhurbaşkanlığı'ndan 4/D'li işçileri umutlandıran TİS açıklaması

"Cimere basvuran işçiler için sevindirici geri dönüşler gelmeye başladı. İşçilerin umutları dahada arttı."

Taşerondan kadroya geçen işçilerin yardımcı iş kollarında olanlarında asıl iş kollarından sayıldığı belirtildi. 696 sayılı KHK ile taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilerin iş kolları ile ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'den işçileri umutlandıran açıklamalar geliyor.

TAŞERON SONRASI YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanlığı Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanlığı CİMER cevap yazısında "Ayrıca 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrasında; "Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır." hükmü yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

CİMER: SGK BİLDİRİMİ ASIL İŞ KOLUNDAN

Yeni tescil edilen işyerlerinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununun 4. maddesine uygun şekilde SGK'ya bildirimlerinin yapılması gerektiği ifade edildi.

18 Eylül 2020 - 4/D'li işçiler için Bakanlığa 3 kritik resmi talep! Haberi için Tıklayınız

NE OLMUŞTU?

Yüksek Hakem Kurulu kararı ile bağıtlanan sözleşmenin hükümlerinin dolması sonrası 30 Ekim 2020 tarihinden sonra işçiler çalıştıkları işyerlerinde asıl iş kollarının tabi olduğu toplu iş sözleşmesi hükümlerine eklenmek istiyorlardı. Mevcut kanuni düzenleme de bunu gerektirirken Hak-İş hükümetten yeni düzenleme istemiş, Türk-İş ise mevcut düzenlemenin yeterli olduğunu ifade ederek karşı çıkmıştı.

İŞÇİLER ASIL İŞ KOLUNU İSTEDİLER

Taşerondan kadroya geçen işçilerde çalıştıkları işyerlerindeki asıl iş kolundan TİS'e dahil edilmek istediklerinin sosyal medayada düzenledikleri etkinliklerle bildirmişlerdi.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ne diyor?

Kanunda 'İşkolları' başlıklı 4. madde aynen şöyle;

"İşkolları
MADDE 4 – (1) İşkolları bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

(3) Bir işkoluna giren işler, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir"

18 Eylül 2020 - 4/D'li işçiler için Bakanlığa 3 kritik resmi talep! Haberi için Tıklayınız

CİMER'den işçilere gelen cevaplar ise şöyle;

"696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 106 ıncı Maddesi gereğince 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa eklenen Geçici Madde 7 ile;

(1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idareler ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği,

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işyerlerinin her biri bu Kanunun uygulanması bakımından bağımsız bir işyeri sayılacağı,

(3) Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği,

(4) Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun bu maddeye aykırı diğer hükümlerinin uygulanmayacağı,
hüküm altına alınmıştır.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiş olup bu hükümlerin Geçici 23 üncü madde kapsamında bulunan idareler için 31/10/2020, Geçici 24 üncü madde kapsamında bulunan idareleri için 30/06/2020 tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır." Hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda; Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanma süresinin yukarıda belirtilen tarihlerde sona ermesiyle birlikte, 696 sayılı KHK’nın yukarıda anılan hükümlerine göre yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçilerin 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerektiği hususu bilgilerinize sunulur."

İşte CİMER'den işçilere verilen yanıt;

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz....

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler