Anasayfa » Medya Haberleri » İş arkadaşına 'çok tatlısın, çok cicisin' dedi tazminatsız işten atıldı!

İş arkadaşına 'çok tatlısın, çok cicisin' dedi tazminatsız işten atıldı!

İş arkadaşına 'çok tatlısın, çok cicisin' dedi tazminatsız işten atıldı!

Aynı iş yerinde çalışan kadın işçiye, sosyal medya üzerinden 'çok tatlısın, çok cisisin' diyen erkek çalışan, tazminatsız olarak işten atıldı. Konu yargıya taşındı. İşte yerel mahkemenin ve Yargıtay'ın konuyla ilgili verdiği kararın ayrıntıları:

Tarih :
İş arkadaşına 'çok tatlısın, çok cicisin' dedi tazminatsız işten atıldı!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/20326
Karar No:2015/28093
K. Tarihi:

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili müvekkilinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını iddia ederek davacının işe iadesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının şirkete tercümanlık yapan ... isimli Tersane çalışanı olmayan bir bayana sosyal arkadaşlık sitesi facebook üzerinden mesaj gönderdiği, bu mesajlardan birinin içinde taciz içeren “..çok cici ve tatlı birisin ve sıcak kanlısın arkadaş olmak isterim seninle ifadelerinin bulunduğunu, davacının iş akdinin taciz niteliğindeki bu sözlerinden dolayı 4857 sayılı yasanın 25/2-C maddesi kapsamında haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yapılan yargılama sonunda Mahkemece;
“ ..., insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesidir.

... isimli sitenin sanal ortamda başka insanlarla iletişim kurma ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesi olduğu, davacının bu site aracılığıyla davalı şirkette hizmet veren bir bayana arkadaşlık isteğini yazılı olarak gönderdiği, ... sitesinin amacının zaten bu olduğu, Kendisine mesaj gönderilen kişinin davacıya sosyal paylaşım sitesinde zaten cevap vermediği, kendisine mesaj gönderilen kişinin ... sitesinin özelliği olarak kendisine mesaj gönderen kişi veya kişileri site üzerinden engelleyebileceği ve istemediği kişi ve kişilerden mesaj almanın önüne geçebileceği anlaşılmıştır.

Davacının yukarıda yazılan yazılı mesajları dışında mesaj gönderilen kişiyi sözlü veya başka bir şekilde rahatsız ettiği yönünde herhangi bir iddianın bulunmadığı, davacı tarafından yazılan mesaj içeriklerinde 4857 sayılı yasanın 25/II veya 25/II-C maddesi kapsamında herhangi bir içerik bulunmadığı, davacı tarafından yazılan mesajların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, davalı işveren tarafından davacının yazdığı belirtilen “çok cici ve tatlı birisin ve sıcak kanlısın.. sözlerinin mesajların içinden özel olarak seçilerek bu kelimelerin cinsel taciz oluşturduğunu beyan etmesinin yasanın ruhuna ve yapısına uygun olmadığı, davacının bu sözleri yazdığı mesajın içinde arkadaşlık teklifini kuvvetlendirmek amacıyla kullandığı kabul edilmiştir.

Davacının yazdığı mesajlar cinsel taciz olmadığı gibi 4857 sayılı yasanın 25/II maddesi kapsamında kalan eylemler olmadığı, ortada haklı fesih sebebi olacak bir hareket olmadığı gibi davalı işverene geçerli nedenle fesih hakkı verecek bir eyleminde bulunmadığı anlaşılmıştır. Davalı, haklı ve geçerli bir neden olmaksızın davacı işçinin iş akdini feshettiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili süresinde temyiz etmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde;

Davalı işverenin davacının iş akdini 06/11/2014 tarihli yazılı fesih bildirimi ile ...şirketimizde tamir bakım çalışmaları yapılan ... adlı geminin, gemi mürettebatı tarafından talep edilmesi ve ödemesi yapılması üzerine İspanyolca olan yazılı klavuzları Türkçeye çevirmek için çalışan bayan tercümana sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden kişinin talebi dışında içeriğinde “... Çok cici ve tatlı birisin ve sıcak kanlısın... yazdığınız 01 Eylül 2014 tarihinde 2 adet mesaj, 29 Eylül 2014 tarihinde 1 adet mesaj göndererek arkadaşlık teklifinde bulunduğunuz tarafımızdan tespit edilmiştir. İlgili tercüman tarafından içerik şirketimizle 05/11/2014 tarihinde paylaşılmıştır. İlgili kişi bu mesajları şirketimize iletirken taciz olarak ifade etmiştir. Bunun üzerine 06/11/2014 tarihinde yazılı savunmanız alınmış ve yazılı savunmanızda-- mesajı yazarken kesinlikle art niyetli olmadığınızı kardeşçe ve kızınız gibi görerek yazdım. Mesajda da kızım yaşında olduğunu belirttim...-- dediğiniz görülmüştür. Yazılı savunmanız, ilgili kişinin şirketimizle mesaj paylaşımı ve durumu taciz olarak sözlü ifadesi, sizin ısrarlı bir biçimde mesaj atmanız şirketimiz tarafından değerlendirilmiş ve şirketimizdeki göreviniz nedeniyle tanıştığınız ve bunun dışında kesinlikle bir tanışıklığınız olmayan bir kişiyi bu şekilde davranıyor olmanız şirketimiz tarafından kabul edilemez bir durumdur. Yukarıda detayları yer alan durum şirketimiz tarafından cinsel taciz olarak değerlendirilmiş ve 4857 sayılı iş kanunun madde 25-II-C bendine istinaden hizmet akdinizin sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.... gerekçesiyle feshetmiştir.

Davaya konu olaylar incelendiğinde;
Mahkeme kararında da belirtildiği üzere;
Davacının işyerinde çalışan ... isimli tercümana 01/09/2014 tarihinde saat 14:56'da sosyal paylaşım sitesi ... üzerinden Slm yazılı mesaj gönderdiği,
Davacı tarafından aynı kişiye 01/09/2014 tarihinde sosyal paylaşım sitesi ... üzerinden kendimi tanıtmayı unuttum, kusura bakma az önce konuştuk seninle, danışma görevlisiyim ...'ta, çok cici ve tatlı birisin ve sıcak kanlısın, seni kardeşim gibi görüyorum ve arkadaş olmak isterim seninle, yanlış anlama senin yaşında kızım var yazılı mesajın saat 15:07'de gönderildiği,

29/09/2014 tarihinde sosyal paylaşım sitesi ... üzerinden Slm yazılı mesajın saat 07:02'de gönderildiği,

Davacının tercüman ...' nin kendisini amirlerine şikayet etmesi üzerine aynı kişiye 01/11/2014 tarihinde sosyal paylaşım sitesi ... üzerinden Slm, ben sana arkadaşlık teklif ederken seni kardeşim gibi kızım gibi düşünmüştüm. Ve sana yanlış anlamaman için senin yaşında kızım olduğunu söylemiştim. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece kardeşçe bir arkadaşılıktı isteğim. Aileme, eşime, kızıma bile senden bahsettim. Seni yere göğe sığdıramadım. Bu yaşta 2 dil bilmen çok güzel bir şeydi. Ve hoşuma gitmişti. Kızıma senin gibi kişileri örnek almasını ve senin gibi kişilerle arkadaş olmasını söyledim. Fakat sen benim mesaj yazmamdan rahatsız olmuşsun ve bu durum amirlerime kadar duyuldu. Belki işimden, ekmeğimden olacağım önemli değil, ben sapık damgası yemekten ve beni yanlış anladığına üzülüyorum. Allah bir kapıyı kapatırken diğerini açarmış. Yine de sana kızmıyorum. Canın sağ olsun. Allah yolunu açık etsin yazılı mesajın saat 17:23'te gönderildiği,

05/11/2014 tarihinde ... isimli tercümanın sözlü olarak şikayetini davalı şirkete ilettiğinin davalı şirketçe beyan edildiği,

06/11/2014 tarihinde davalı şirket tarafından davacının yazılı savunmasının istendiği,

06/11/2014 tarihinde davacı işçinin ...mesajı yazarken kesinlikle art niyetli olmadığımı, kardeşçe ve kızım gibi görerek yazdım. Mesajda da kızım yaşında olduğunu belirttim. Kötü niyetli olarak yazmadım. Sadece arkadaş olmak ve fikirleri paylaşmak için yazdım. Bayanın beni yanlış anladığını düşünüyorum. Bu mesajda eşime ve kızımı da bahsettim. Kızıma böyle akıllı ve dil bilen kültürlü insanlarla arkadaş olması konusunda tavsiyede bulundum... şeklinde yazılı savunmasını şirkete verdiği, 06/11/2014 tarihinde davalı şirketin davacının savunmasını yeterli görmeyerek bu tarih itibariyle yazılı fesih yaptığı ve fesih ihbarını davacı işçiye imzası karşılığı tebliğ ettiği, anlaşılmıştır.
4857 sayılı yasanın 25/II-C maddesinde işçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması veya aynı yasanın 25/II maddesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinin işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını oluşturacağı düzenlenmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, evli olduğu belirlenen davacının aynı işyerinde çalıştığı için tanıdığı, başka hiçbir sosyal münasebetinin bulunmadığı ... isimli kadın işçiye ... isimli sosyal paylaşım sitesinden gönderdiği “…çok cici ve tatlı birisin ve sıcak kanlısın, seni kardeşim gibi görüyorum ve arkadaş olmak isterim seninle, yanlış anlama senin yaşında kızım var şeklindeki mesajdan .. ...' ün rahatsız olduğu ve durumu işyeri yetkililerine bildirdiği anlaşılmıştır.

İşyerinde bir işçinin aynı yerde çalıştığı, ancak tanımadığı diğer işçiye huzursuzluk verip, tacize varacak sözler söylemesi anlayışla karşılanamaz.

Davacının aynı işyerinde çalışmak dışında hiçbir sosyal bir münasebeti bulunmadığı belirlenen kadın işçiye gönderdiği “…çok cici ve tatlı birisin ve sıcak kanlısın, seni kardeşim gibi görüyorum ve arkadaş olmak isterim seninle, yanlış anlama senin yaşında kızım var sözleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde muhatabını taciz edici nitelikte olup, işçinin işverenin başka bir işçisine sataşma olduğu ve işverenin davacının bu eylemi nedeni ile yaptığı feshin haklı nitelikte olduğu anlaşıldığından Mahkemenin yazılı gerekçe ile ile davayı kabulü hatalı olup, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmekle, Dairemizce 4857 Sayılı Yasa' nın 20/e maddesi uyarınca hükmün bozularak ortadan kaldırılmasına ve aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

Hüküm: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Sübut bulmayan davanın REDDİNE,
3- Davalı vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. si uyarınca hesaplanan 1.500,00 TL. maktu vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,
4- Peşin harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
5- Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
6- Kullanılmayan gider avansı varsa karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,
7- Temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 12.10.2015 tarihinde kesin olarak, oy birliği ile karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi
Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti
Kalp hastalarına 'grip aşısı' uyarısı
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
Tansiyon ve şeker hastası doktor koronavirüse yenik düştü
Emlak ofisinde eski ortağa meydan dayağı
Yabancı plakalı araçlarla ilgili önemli açıklama!
Kuru saldık enflasyonu bağladık
Covid-19 süresince, TYP kapsamında şoför de alınabilecek
'Korona 2022'den itibaren mevsimsel bir özellik kazanacak'
Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu
Erdoğan, Uğur Işılak'a kızar mı?
Merkez Bankası’ndan 45,5 tonluk sürpriz altın satışı
Moderna'nın Kovid-19 aşısının sonuçları Kasım'da açıklanacak
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı koronavirüse yakalandı
ATM'nin içinde gizli kameralı düzenek ele geçti
NASA'nın uzay aracı topladığı gök taşlarını dünyaya getiriyor
Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Cuma hutbesi yayınlandı!
Paris'te kaçış kaosu! Yağma, izdiham ve kaçış hepsi bir arada...
LPG'ye zam! Pompaya nasıl yansıyacak
'Aracım çalındı' dedi, ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi
110 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi
MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 23 bin...
Virüs bulaştırmada yeni trend: Yumruk tokuşturma
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Benzer Haberler