Anasayfa » Medya Haberleri » Engelli personel idari izin kapsamında mı, esnek veya dönüşümlü çalışabilir mi?

Engelli personel idari izin kapsamında mı, esnek veya dönüşümlü çalışabilir mi?

Engelli personel idari izin kapsamında mı, esnek veya dönüşümlü çalışabilir mi?

Engelli personel idari izin kapsamında mı, esnek veya dönüşümlü çalışabilir mi?

Tarih :
Engelli personel idari izin kapsamında mı, esnek veya dönüşümlü çalışabilir mi?

Geldiğimiz noktada, Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunmayan engelli çalışanlar idari izinli sayılmamaktadır.

Soru: Bir kamu kuruluşunda (KİT) engelli personel olarak çalışmaktayım. Amirlerim idari izin, esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi hiçbir izni bana vermiyor. Diğer herkes esnek çalışmaya tabi bir ben değilim. Mart ayında 3 ay Cumhurbaşkanlığı idari izin vermişti. Bu sefer amirlere bırakılmış galiba o yüzden bana vermiyorlar. Yasal mevzuat hakkında bana bilgi verebilir misiniz ?

Cevap: Salgın hastalığın ilk başladığı dönemde duyurulan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

.....


Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denilmiştir.

Oniki günlük ilk idari iznin bitmesini müteakip 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de, "Daha önce, COVİD-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir." denilmiş ve engellilerin de yararlandığı idari izin süresiz hale getirilmiştir.

29 Mayıs 2020 tarihli ve 31139 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2020/4 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış ve idari iznin kapsamı yeniden belirlenmiştir. Yeni Genelgeye göre 1 Haziran tarihinden itibaren yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar (Sağlık Bakanlığı ve MİT'te çalışanlar hariç) ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılmış, akabinde ise idari izin kapsamına alınmayan hamile çalışanlar Metin KIRATLI imzalı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yazısıyla hamileliklerinin 24. haftası ile 32. haftası arasında idari izin kapsamına alınmıştır. Söz konusu Genelgede 2020/4 sayılı Genelgeden farklı olarak engelli çalışanların idari izinli sayılması uygulamasına yer verilmemiştir.

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle de, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine imkan sağlanmış olup kamu kurumları kendi iç düzenlemeleriyle esnek çalışma yöntemlerini uygulamaktadır.

Geldiğimiz noktada, Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunmayan engelli çalışanlar idari izinli sayılmamaktadır. Esnek çalışmayı uygulama ve çalışma yöntemlerini belirleme ise kurumların takdirine bırakılmış olup, kurumlar tam mesai uygulayabileceği gibi uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma yöntemlerini de uygulayabilecektir.


Sonuç olarak 2020/11 sayılı Genelge kapsamında, kurumlarca belirlenen çalışma düzeninde engelli çalışanlarla ilgili farklı uygulama yapılması konusunda idareleri bağlayıcı hükümler yer almadığından, engelli personelin de diğer personelin çalışma düzenine tabi olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler