Anasayfa » Medya Haberleri » 2021 yılında aylık maktu fazla çalışma tutarları ne kadar arttı?

2021 yılında aylık maktu fazla çalışma tutarları ne kadar arttı?

2021 yılında aylık maktu fazla çalışma tutarları ne kadar arttı?

Tarih :
2021 yılında aylık maktu fazla çalışma tutarları ne kadar arttı?

Aylık maktu fazla çalışma ücreti 790 TL’ye yükseldi

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun’da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

10.000’e kadar olanlar için 321 Türk Lirası’nı,

10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 344 Türk Lirası’nı,

50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 380 Türk Lirası’nı,

100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 429 Türk Lirası’nı,

250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 512 Türk Lirası’nı,

1.000.001’den fazla olanlar için 594 Türk Lirası’nı,

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 594 Türk Lirası’nı, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler içinse 790 Türk Lirası’nı geçemez.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler