Anasayfa » Soru Cevap » Evde bakım desteği nedir ve kimler yararlanabilir?

Evde bakım desteği nedir ve kimler yararlanabilir?

Evde bakım desteği nedir ve kimler yararlanabilir?

Tarih :
Evde bakım desteği nedir ve kimler yararlanabilir?

Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen evde bakım sosyal yardımına evde bakım desteği denilmektedir. Evde bakım sosyal yardım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan maddi sosyal yardım desteğidir.

Evde Bakım Sosyal Yardımından Yaşlı Bireyler de Yararlanabilir mi?

2828 sayılı Kanun kapsamında iş ve işlemleri yürütülen engelli evde bakım yardımından şartları sağlayan engelli yaşlılarımız da yararlanabilmektedir. Engelli yaşlıların evde bakım desteği alabilmesi için aşağıdaki üç şartı sağlamaları gereklidir.

• Heyet raporu veren hastanelerden alınacak olan engelli sağlık kurulu raporunda en az %50 engelli ibaresinin ve ağır engelli/tam bağımlı durumu bölümünde “evet” ibaresinin olması,

• Her ne ad altında olursa olsun her türlü hane gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının,
bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun gelir testi raporu ile tespit edilmesi,

• Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olduğunun İl Müdürlükleri bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin raporu ile tespit edilmesi, gereklidir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler