Anasayfa » İlan » Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak

Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak

Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak

Tarih :
Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak

İlan Detayları

- Microsoft Office (Word, Excel vb.) temel bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek

- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

- Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek

- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması,

7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, bu maddede yer alan suçlarla ilgili devam eden yargılanması, soruşturması yada kovuşturması olmamak,

8. Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi unvanı için 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

9. ÖSYM tarafından yapılan 2019-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

10. 01.12.2020 tarihi itibariyle Karacabey ilçesinde ikamet etmek,

11.Microsoft Office (Word, Excel vb.) temel bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek.

12. Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler