Anasayfa » Medya Haberleri » Yeni torba yasa geliyor

Yeni torba yasa geliyor

Yeni torba yasa geliyor

Yeni torba yasa geliyor. Yeni torba yasa ile hacizli mallar, akaryakıt kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında bir dizi düzenlemeye gidiliyor.

Tarih :
Yeni torba yasa geliyor

Yeni torba yasa ile hacizli mallar, akaryakıt kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında bir dizi düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında haczedilen gayrimenkullerin elektronik ortamda satılmasının önü açılıyor. Açık artırmaya girecek kişilerden teminat alınması, ihaleyi kazanan kişinin hacizli malı almaktan vazgeçmesi durumunda ihalenin zararlarını karşılaması ve bu kişiden yüzde 15 oranında tecil faizi alınması öngörülüyor. Yazar kasa sahteciliğine beş yıl hapis gelirken, belgesiz akaryakıt satanlar, kaçakçılık suçu kapsamına alınıyor.

GAYRİMENKULLERE e-SATIŞ İMKÂNI

Torba Yasa ile hacizli malı almaktan vazgeçen veya malın bedelini belirtilen süre içinde vermeyen müşteri, ihaleye ilişkin zararları karşılamak zorunda olacak. Ayrıca ihale bedeli üzerinden hesaplanacak yüzde 15 tutarında tecil faizi ödeyecek. Hacze konu olan menkul ve gayrimenkuller de açık artırma ile elektronik ortamda satılabilecek. Bu düzenleme ile satıştan daha çok kişinin haberdar olması, açık artırmaya katılımın en üst düzeye çıkarılması, malın gerçek değerinde satılması, alıcıların satış mahalline gelmeksizin elektronik ortamda teklif vererek satışın kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor. Bu satışlarda ihale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve zarardan sorumlu olacak. Ayrıca iki ihale arasındaki fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi ödemek zorunda kalacak.

YAZAR KASA SAHTECİLİĞİNE 5 YIL HAPİS

Vergi güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği hâlde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren, satışlara ait mali bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen kişilere üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek. Cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin de beş yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

BORCU OLAN LİSANS ALAMAYACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen akaryakıt dağıtıcısı ve bayisi gibi firmalardan; kayıt dışılığa sebep olacak şekilde belgesiz olarak akaryakıt alım satımı yapanlar, sattıkları akaryakıtların belgelerini başka firmalar veya kişiler adına düzenleyenler ile bu belgeleri kullananların fiilleri de kaçakçılık suçları kapsamına alınıyor. Ayrıca akaryakıt dağıtıcılarının, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacakları hükme bağlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek lisanslar ise bundan sonra ‘Vergi borcu olmaması’ şartına bağlı olacak. Vergi borcu olanların lisans talepleri kabul edilemeyecek. EPDK’ya, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dâhil olmak üzere teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilme yetkisi veriliyor. Belirlenen kriter ve şartları sağlayamayanların lisansı sona erdirilecek. Bu hüküm getirilen hükmün hâlihazırda lisans sahibi olanlar için de uygulanacak.

VERGİ TAHSİLİNE GÜVENCE

LPG dağıtıcı ve bayilik lisanslarının süre uzatılması talepleri de geçmiş dönem vergi borcu olmaması şartına bağlanacak. Ayrıca, söz konusu lisans sahiplerinin her yılın Nisan ayının son günü itibarıyla vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belgeyi EPDK’ya vermesi zorunlu olacak. Bu düzenlemenin gerekçesi, “Enerji alanında belirli izinler almak suretiyle faaliyette bulunulmakta olup, bu faaliyetler katma değeri yüksek ürünlere ilişkindir. Söz konusu ürünler Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yüksek oranlarda vergiye tabi stratejik ürünlerdir. Yapılan düzenleme ile belirtilen lisans türleri ile EPDK tarafından belirlenecek diğer lisans türlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerden doğan kamu alacaklarının tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla belirli işlemlerde ve her yılın belirli ayında lisans sahiplerinin vergi dairesine borcu bulunmadığına ilişkin belge ibrazı zorunluluğu getirilmektedir” şeklinde açıklandı.

YÜCEL KAYAOĞLU

Kaynak : Türkiye

Benzer Haberler