Anasayfa » İlan » Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır.

İlan Tarihi : 16.04.2021

Son Başvuru Tarihi : 30.04.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 07.05.2021

Sınav Tarihi : 18.05.2021

Sonuçların Açıklanacağı Tarih : 21.05.2021

A- GENEL ŞARTLAR

1- a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' ten en az 70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.)

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Tecrübe şartı istenen ilanlar için; adayların başvuru evraklarına ilanda istenilen alanda çalıştığını belgelemesi gerekir. (Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacaktır.)

5- İlanda belirtilen şartları taşımak.

6- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yönetmelik için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo= 28947&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

B- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte duyurular kısmında yer almaktadır)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi

6- ALES Belgesi

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

9- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

10- Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

11- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

NOT: Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

NOT: Adaylar başvurularını "Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) içerisinde yer alan EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Yazı İşleri) dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir.(ilanda istenen tüm şartların belgelendirilmesi önem arz etmektedir.) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

e-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.

ÖNEMLİ NOT: 1- İlan takviminde olası yapılacak değişiklikler, Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. (Bu konuda Üniversitemiz web sayfasında yapılacak olan tüm duyurular adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

2- Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilan iptali yapılabilir.

Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Talas/KAYSERİ Tel: 0352 432 38 38- 10606/10614

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler