Anasayfa » İşçi » İşçinin vefatı halinde, hangi hak sahiplerine ve ne oranda aylık bağlanır?

İşçinin vefatı halinde, hangi hak sahiplerine ve ne oranda aylık bağlanır?

İşçinin vefatı halinde, hangi hak sahiplerine ve ne oranda aylık bağlanır?

Tarih :
İşçinin vefatı halinde, hangi hak sahiplerine ve ne oranda aylık bağlanır?

Hak sahiplerine aylık bağlanır, aylık almakta iken evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir, Emekli olan işçinin ölümünde kanuni varislerine cenaze ödeneği ödenir, işçi vefat ettiğinde aylık bağlanmasına yetmeyecek hizmeti olduğunda da hak sahiplerine toptan ödeme yapılır.

İşçinin hak sahiplerine aylık bağlanmasında işçinin ölüm tarihi farklı uygulamaları getirmektedir.

İşçi 2008 yılı Ekim ayından önce ölmüşse 506 sayılı Kanun kuralları; sonra ölmüşse 5510 sayılı Kanun kuralları uygulanmaktadır.

2008 yılı sonrası ölüm (5510/32 md):

1800 gün ve daha fazla primi yatırılmış hizmet süresi olacak, bu süreye işçinin kendisinin veya ölümünde hak sahiplerinin borçlanacağı süreler dahil edilmektedir.

Veya

Borçlanılacak olan hizmet süreleri sayılmadan en az 5 yıldan beri sigortalılık süresi olacak ve 900 gün primi yatırılmış hizmet süresi olacak.

2008 yılı öncesi ölümde ise 900 gün süresinin içerisine borçlanılan tüm süreler dahil edilmektedir.

Hak sahipliği kapsamı:

Dul eşler,

Çocuklar,

Anne ve baba,

Dul eşler:

Bir koşul bulunmaz. Vefat halinde dul eşe aylık bağlanır. Dul eşe % 50 si; şayet kendinden başka aylık bağlanan yoksa ve işçi, esnaf veya memur olarak veya yabancı ülke kapsamında çalışmıyorsa ve kendi çalışmalarından dolayı da bir aylığı yoksa aylık oranı % 75 olur.

Kız çocuklar:

Evli olmaması gerekir. Aylık oranı % 25 dir. İşçi, esnaf veya memur olarak çalışmıyor olması, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmıyor olması ve kendi çalışmalarından dolayı aylık almıyor olması gerekir.

Erkek çocuklar:

18 yaşına kadar şart aranmaz. 18 yaşından sonra ortaöğrenimde öğrenim yapıyorsa 20, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşının dolacağı tarihe kadar aylık bağlanır. İşçi, esnaf veya memur olarak çalışmıyor olması, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmıyor olması ve kendi çalışmalarından dolayı aylık almıyor olması gerekir. Malullük durumunda aylık şartsız olarak bağlanır. Ancak, işçi, esnaf veya memur olarak çalışmıyor olması, yabancı ülkelerde çalışmıyor olması ve kendi çalışmalarından dolayı aylık almıyor olmaları gerekir. Aylık oranı % 25 dir.

Anne ve baba:

Asgari ücretin net tutarından az gelirlerinin olması gerekir.

Ölenin dışında diğer çocuklarından varsa bu aylık veya gelirleri dikkate alınmadan bir aylıklarının olmaması gerekir. Aylık oranları toplam olarak % 25 dir. Anne ve baba ayrı iseler % 25 er, birlikte iseler % 12,5 ar olur.

Evlenme ödeneği:

Sadece kız çocuğu aylık alırken evlenip, bu aylığı kesildikten sonra aylık tutarının 24 katı tutarında evlenme ödeneği verilir.

Cenaze ödeneği:

Aylık alırken vefat edenin hak sahiplerine ödenir. Cenaze ödeneği verilebilmesi için işçinin en az 360 gün SGK. priminin olması gerekir.

Öncelik sırasına göre;

-Eşine,

-Eş yoksa çocuklarına,

-Çocuklar yoksa anne veya babasına,

-Bunlarda yoksa kardeşlerine,

-Hiç kimse olmaması durumunda cenazeyi kaldıran gerçek veya tüzel kişilere,

Verilir. Cenaze ödeneği tutarını SGK.Yönetim Kurulu belirler.

Aylık bağlanması oranları örnekleri:

Çalışan, aylık alan dul eş % 50

Çalışmayan, aylık almayan dul eş % 75

Bir eş bir çocuk olduğunda eş % 50, çocuk % 25

Bir eş iki çocuk olduğunda eş % 50, çocuklar % 25 er.

Bir eş üç çocuk olduğunda eş % 40, çocuklar % 20 er.

Tek yetim çocuk olduğunda % 50

İki yetim çocuk olduğunda % 50 şer.

Anne veya baba evli değil iseler, yani ayrı ayrı iseler % 25 er. Evli iseler % 12,5 ar.

Aylık bağlanmaması nedeniyle yapılan toplu ödeme şekli:

İşçinin vefatında şayet hizmet süresi hak sahiplerine aylık bağlanmasına yetmiyorsa bu durumda işçi adına Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen primlerin yine hak sahiplerine ödenmesi şeklindedir. Dul eşe şartsız olarak ödenir.Kız çocuklardan evli olmayanlara ödenir. Erkek çocuklardan da öğrenim görenlere ödenir. Anne ve babasının da bir gelirlerinin olmaması gerekir. Bunlara ödeme oranları aylık bağlanması durumunda hangi oran esas alınıyorsa bu oranlar toptan ödeme işleminde de esas alınmaktadır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler