Anasayfa » Emekli » Emekli aylığı bağlanmasına ilişkin kritik bilgiler

Emekli aylığı bağlanmasına ilişkin kritik bilgiler

Emekli aylığı bağlanmasına ilişkin kritik bilgiler

Tarih :
Emekli aylığı bağlanmasına ilişkin kritik bilgiler
4/a Hizmet Akdi ile Çalışanlar

 

Yaşlılık Aylığı

 

Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır.

 

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

 

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.
Buna göre;

8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.


8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.


8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

 

  4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

Sigortalılık süresi

Yaşı

Gün

sayısı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1981-23/05/1984

23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1976-23/05/1979

20

25

40

44

5000

17 yıl – 18 yıl

24/05/1984-23/05/1985

21 yıl 6 ay-23 yıl

24/05/1979-23/11/1980

20

25

41

45

5000

16 yıl – 17 yıl

24/05/1985-23/05/1986

20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982

20

25

42

46

5075

15 yıl – 16 yıl

24/05/1986-23/05/1987

18 yıl 6 ay-20 yıl

24/05/1982-23/11/1983

20

25

43

47

5150

14 yıl – 15 yıl

24/05/1987-23/05/1988

17 yıl-18 yıl 6 ay

24/11/1983-23/05/1985

20

25

44

48

5225

13 yıl – 14 yıl

24/05/1988-23/05/1989

15 yıl 6 ay-17 yıl

24/05/1985-23/11/1986

20

25

45

49

5300

12 yıl – 13 yıl

24/05/1989-23/05/1990

14 yıl-15 yıl 6 ay

24/11/1986-23/05/1988

20

25

46

50

5375

11 yıl – 12 yıl

24/05/1990-23/05/1991

12 yıl 6 ay-14 yıl

24/05/1988-23/11/1989

20

25

47

51

5450

10 yıl – 11 yıl

24/05/1991-23/05/1992

11 yıl-12 yıl 6 ay

24/11/1989-23/05/1991

20

25

48

52

5525

9 yıl – 10 yıl

24/05/1992-23/05/1993

9 yıl 6 ay-11 yıl

24/05/1991-23/11/1992

20

25

49

53

5600

8 yıl – 9 yıl

24/05/1993-23/05/1994

8 yıl-9 yıl 6 ay

24/11/1992-23/05/1994

20

25

50

54

5675

7 yıl – 8 yıl

24/05/1994-23/05/1995

6 yıl 6 ay-8 yıl

24/05/1994-23/11/1995

20

25

51

55

5750

6 yıl – 7 yıl

24/05/1995-23/05/1996

5 yıl-6 yıl 6 ay

24/11/1995-23/05/1997

20

25

52

56

5825

5 yıl – 6 yıl

24/05/1996-23/05/1997

3 yıl 6 ay-5 yıl

24/05/1997-23/11/1998

20

25

53

57

5900

4 yıl – 5 yıl

24/05/1997-23/05/1998

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay

24/11/1998-08/09/1999

20

25

54

58

5975

3 yıl – 4 yıl

24/05/1998-23/05/1999

 

20

 

55

 

5975

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

24/05/1999-08/09/1999

 

20

 

56

 

5975

 

- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

-  23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58  yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

 

 8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;

 

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak

şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.

 

5510 sayılı Kanuna göre;

 

-01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,

-01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak 

yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

7200

01.01.2036 - 31.12.2037

59

61

7200

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

7200

01.01.2040 - 31.12.2041

61

63

7200

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

7200

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

7200

01.01.2048

65

65

7200

 

Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.

Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.

Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.

Şöyle ki;
Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

 

İlgili Kanun

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

01.05.2008 - 31.12.2035

61

63

5400

01.01.2036 - 31.12.2037

62

64

5400

01.01.2038 - 31.12.2039

63

65

5400

01.01.2040 - 31.12.2041

64

65

5400

01.01.2042 - 31.12.2043

65

65

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

65

65

5400

01.01.2046 – 31.12.2047

65

65

5400

01.01.2048

65

65

5400

 

Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.

 

İlgili Kanun

 

Sigortalılık Süresinin
 Başlangıcı

 

Tahsis Talep Tarihindeki
En Az

Yaş

 

Prim Ödeme Gün Sayısı

Kadın

Erkek

5510

 

01.05.2008 - 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 - 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 - 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 - 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 - 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 - 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 - 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 - 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 -

61

63

5400

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

 

Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/

 

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

 

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

  Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.

https://www.turkiye.gov.tr/

 

Kimler Başvurabilir?

Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi

 

- Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

 

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

 

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkSMS

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir. 

https://www.turkiye.gov.tr/

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

Bankalar ile PTT arasında imzalanan protokoller kapsamında; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurum tarafından ilk defa bağlanan gelir/aylıklar 01/08/2017 tarihinden itibaren ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığı ile ödenmektedir.

 

Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

 

Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.


Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

 

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.

 

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

 

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

 

Aylık Ödenen Bankalar

1.Akbank T.A.Ş.

2.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3.Alternatifbank A.Ş.

4.Anadolubank A.Ş.

5.Burgan Bank A.Ş.

6.Denizbank A.Ş.

7.Fibabanka A.Ş.

8.QNB Finansbank A.Ş.

9.HSBC Bank A.Ş.

10.ICBC Turkey Bank A.Ş.

11.ING Bank A.Ş.

12.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

13.Odea Bank A.Ş.

14.Şekerbank T.A.Ş.

15.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

16.Turkish Bank A.Ş.

17.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

18.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

19.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

20.Türkiye Halk Bankası A.Ş.

21.Türkiye İş Bankası A.Ş.

22.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

23.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

24.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

25.Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

26.Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

 

Kaynak : SGK Rehberi
TRT spikerinden Fatih Altaylı'ya 'sahtekar' yanıtı
Fed faiz kararını açıkladı
Köpeklerin arasında kaldı hastanelik oldu!
Mevsim şartlarına uygun lastik modelleri nelerdir?
Çoraplarıyla NATO zirvesine damga vurdu
Yeşil alanda bulunan taş sosyal medyada paylaşılınca tecavüzcü yakalandı
Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Tarih belli oldu
Bu fırından çıkan ekmekler 'ay-yıldızlı'
Valilik'ten HDP binasına yapılan saldırı sonrası çıkan iddialara yalanlama
AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı!
Piyasalar nefesini tuttu! Ağzından o kelime çıkarsa dolar ve altın fiyatı bir anda değişir
Son ankette iki parti atağa geçti
NATO Zirvesi başladı
Bakan Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçiyi Şentop'a söyledi
Maddi sıkıntı yaşayan gençlere 350 milyonluk destek
Engelli eşine maaş bağlatmak için gitti, üzerine açılan 3 şirket olduğunu öğrendi
Kanser hastası kadının adına binlerce liralık ilaç yazıldı iddiası
Sigortacılık ve mesafeli sigorta sözleşmelerine yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi
İstanbul'da yağış nedeniyle sahillerdeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Babalar Günü için Huawei’den hediyeler
İçişleri: Çeşitli suçlardan aranan 1964 kişi yakalandı
Erken emeklilik yolu açıldı: Ekim'de emekli olma fırsatı!
Biden'dan Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin yeni açıklama
Normalleşme için yeni karar! 1 Temmuz'dan sonra serbest...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sabah yazarından 'Pazar' çıkışı! Yasak kalksın...
Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı!
Forbes: Rusya 1 Temmuz'da Türkiye uçuşlarına başlayabilir
'3,8 milyon vatandaşımız kısa çalışma ödeneğinden faydalandı'
Kasabın evinde 17 ceset bulundu!
Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Veyis Ateş'ten dikkat çeken hamle!
Bakan Selçuk: Bu sene biraz zor geçti farkındayım
Bakan Koca duyurdu: Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin
'İşsizlik gençleri hiçliğe sürüklüyor'
THY'de 'YTL Osman' krizi!
Bisikletle şarampole yuvarlanan araştırma görevlisi vefat etti
Hadi Özışık Veyis Ateş’in gazeteciliği bırakmasını istedi
Çukur dizisi oyuncuları sit alanı satın aldı!
Unutulmaz şarkıların bestecisi yaşamını yitirdi
Oy satın alan Japon bakana üç yıl hapis
Eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'in FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
Başkentte FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak! İşte detaylar...
Erdoğan'dan 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız?' sorusuna yanıt
Sahada yaşam mücadelesi; Eriksen'de son gelişme
Talha Uğurluel'e 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Akşener: 'Türkiye, asgari ücret cenneti olmuş'
Artık PTT dağıtıcıları 'elektrikli skuter' ile dağıtım yapabilecek
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Aşıyı olan tatile koştu
Nisan'da cari açık beklentinin altında
'Saadet'in Cumhur İttifakı’na geçmesi felaket olur'
18 Haziran 2021'den önemli gündem başlıkları
Dolar ve altın yeniden yükselişe geçti
Müdürü koltuktan eden tweet!
Mor lavanta tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü banttan indi
Kayıt dışı çalışan eş için aile yardımı alınır mı?
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı
Sezgin Baran Korkmaz sessiz sedasız en stratejik şirketini sattı
Bakan Kurum açıkladı: Marmara'da nerelerde yüzülebilecek?
Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme
18 milyon öğrenciye e-Karne
Merkez Bankası’ndan Çin ile swap duyurusu
Kısa çalışanlara emeklilik için ‘borçlanma' getirilmeli
Sıcaktan uyku bastırdı 6 yıllık tazminatında oldu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yeni hedefi kanser aşısı
Emniyet'ten 'polis intiharları' açıklaması
İşveren işçiden teminat senedi alabilir mi? İşte ayrıntılar...
Bakanlık açıkladı! 11 bin kişiye iş müjdesi
İşte Marmara'yı kurtaracak sistem
E-mail ile beklediği dua gelmeyince şikayetçi oldu
Müsilaj bahanesiyle fabrikaya çökecekler
İzmit Körfezi'ni kırmızıya bürüyen firmanın kapısına mühür vuruldu
Bu ilde ambulanslar kadın şoförlere emanet
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarına HDP tepkisi
Almanya'da maske zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor
Merkez, faiz için bekleyecek
Yurdun 5 bölgesindeki bazı kesimlerde sağanak bekleniyor
Vaka sayısı 5 bin sınırına geriledi
Kredi kartı kullananlar dikkat! 30 TL çekti 7 bin lira aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi
Kurukahveci Mehmet Efendi’den fabrika kararı!
Mayıs enflasyonunda o rakama dikkat!
Devlet korumasındaki 890 genç kamu kurum ve kuruluşlarına atandı
Sağlık personelinden sonra doktor da yumruklu saldırıya uğradı
Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi sona erdi
Görev yaptığı mahalledeki öğrencileri milli takım için yetiştiriyor
Oğuzhan Asiltürk'ten Saadet'e kongre çağrısı
Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
BITCOIN işlemlerini MASAK denetleyecek
ABD’de intihar girişiminde bulunan kız çocuklarının sayısı arttı
Erdoğan: F-35 sorunu görüşülerek bir sonuca varılacak
Yaz aylarında maskenin daha sık değiştirilmesi önerisi
Seri katilin evinden onlarca kişinin ceset parçası çıktı
Tahir Sarıkaya hangi yazara bir gün süre verdi?
Doların yükselişi sürüyor: 8,74 TL
Ücretli çalışan sayısı nisanda yükseldi
Yargıtay'dan emsal karar! Eski eşle kıyaslamak boşanma sebebi!
48 yaşındaki sağlık memuru kansere yenik düştü
Beş yılda 15 baron yakalandı
Bakan Koca, 40 milyonuncu aşıyı yapan doktoru paylaştı
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Brüksel'de sevgi gösterisi
Vaka, hasta ve vefat sayıları düne göre azaldı
Uğur Şahin'den 'dördüncü dalga' uyarısı
Türkiye'nin otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 28 arttı
İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini kabulünde konuştu
Prof. Dr. Tükek: Aşıları çaprazlama uygulamak lazım
Kamu çalışanları dikkat! Süre 30 güne düşüyor
Veyis Ateş bu akşam ekranlara çıkıyor!
Türkiye'de koronavirüs salgınında bir eşik daha aşıldı!
Her ile 'sıfır atık' müdürü
Hepsiburada'nın hepsi satıldı! İşte tek sahibi
Sağlık çalışanlarına 1500 lira ikramiye verilsin' önerisi
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşüyor
Balyoz davası ile ilgili kritik gelişme! Yargıtay beraat kararlarını bozdu...
Mansur Yavaş: 23 Haziran'da bir ayıbı ortadan kaldıracağız
Binlerce kamu çalışanına ek ödeme müjdesi!
BBP'den ücretli öğretmenler için 5 bin ek kadro talebi
Hakkari Valisi: Kentte iki yıldır terör örgütüne katılım yok
Bergen filminin yapımcısından açıklama
Teklif verildi! MKEK, anonim şirketi oluyor
Bakan açıkladı: Tüm öğrenciler için yüz yüze eğitim başlıyor
TBMM Genel Kurulunda Bitlis tartışması
Önceki gün yardım istediği cami imamını bıçakladı
İttifaklara yüzde 3 barajı
Mehmet Ali Erbil geri adım attı
Kuzey Kore lideri kıtlık uyarısında bulundu
Bursa'da otomobil, otobüs durağındaki yayalara çarptı: 5 yaralı
PTT’de fatura ödemeye ‘ek ücret’ isyanı
Bardak bile kaldıramaz' dediler! 15 yıl sonra gelen mucize
Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike!
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Bodrum'da çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit oldu
48 yaşındaki sağlık memuru kansere yenik düştü
Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
4 Kamu Kurumu toplamda 152 personel almak için ilana çıktı
Milli Saraylar'dan CHP'li Tanal'ın 'Dolmabahçe Sarayı' iddialarına yalanlama
Erdoğan paylaştı: Atmaca, ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurdu
Aktarlarda satılan 'kardeş kanı' bitkisi, hayati tehlike yaratıyor
Altının gramı yeniden yükselişe geçti
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Ünlü isim altın için tarih verip açıkladı: Eninde sonunda bu fiyatı görecek
40 ülke sıraya girdi: 100 milyon dolar kazanıyor!
'Cinsel kimliğin inkârını beklemek ayrımcılıktır'
13 Haziran 2021'den önemli gündem başlıkları
Başkent'te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi
SunExpress uçağına yıldırım düştü!
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Vaka sayısı 6 binin altına düştü
O belediye işçilerinin maaşına bin lira zam yaptı
İstanbul'da yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor
Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarih belli oldu!
HDP binasına girerek 1 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
Ziraat Bankası Genel Müdürü’nden Demirören sorularına yanıt
Çürüyen deniz salyası dehşete düşürdü
'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu' kuruldu
Rahip Brunson'ın avukatından çarpıcı iddialar: Sezgin Baran Korkmaz müdahale etmeye çalıştı
Akşener: Emeklilerin dişlerine bakın dişlerine...
Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da şiddetli yağış ... Alt geçitte suya gömülen araçlar var
JP Morgan, 500 milyar dolar nakit ile faizin yükselmesini bekliyor
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
Erken seçimin anahtarı Bahçeli'nin elinde
Açıklamalar peş peşe geldi! Altının kafası karıştı
Defineci arkadaşların ‘hazin’ sonu
Çin'den metal fiyatlarını düşürme hamlesi
Sezgin Baran Korkmaz'ın kredi kartını ödediği gazeteci kim?
Pandeminin kahramanları
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 55 İşçi Alacak
'Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası bu yıl 14. kez gerçekleştiriliyor
Mersin Valiliği, 1 ton kokainin muz yüklü konteynerde ele geçirildiğini açıkladı
Yurtdışından kazanılan günler Bağkur'a sayılıyor
Kış sporlarında başarıdan başarıya koşan aileye genetik inceleme
Doğan'lar televizyon ve yayıneviyle geri dönüyor
Boğaziçi'nde öğrenciyi taciz eden memur, görevden uzaklaştırıldı
Dışişleri'nden Atina bildirisine tepki: Hiçbir anlamı ve değeri yoktur
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Motor çarpıp kaçtı… Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
14 Haziran 2021'den önemli gündem başlıkları
AK Partili vekilden Sağlık Bakanı Koca'ya sitem
Bakan açıkladı: Yem fiyatlarına müdahale geliyor!
Antalya'da 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı
Erdoğan, Azerbaycan Aliyev ile Fuzuli'de bir araya geldi
Okullarda karnelerin ardından telafi eğitimi başlayacak
Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı
180 saniyede 130 bin liralık hırsızlık
KDK'dan iki bakanlığa tavsiye: ASM'ler için devreye girin
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma kaldırıldı
Vaka sayısı 6 bin sınırına yükseldi
Çin'de madende mahsur kalan 13 işçinin cesetleri çıkarıldı
Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevden alındı
Vaka sayısı düne göre az da olsa yükseldi
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2021'de rekor ihracat bekliyor
HDP saldırısını, istifa eden sağlık çalışanı yapmış
Sezgin Baran Korkmaz o iddiaları yalanladı
Küresel piyasalar, NATO Zirvesi'nin ardından karışık seyrediyor
Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili müthiş sonuç: Yüzde 96 etkili
İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor!
Yeni memurların emeklilik detayları belli oldu!
Saadet'te yüksek gerilim başladı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı
İzmir'de karaya vuran çizgili yunus öldü
Komisyon iki Sayıştay Başkanı adayını belirledi
75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyonluk vurgun
Gaziantep'te feci trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Benzer Haberler