Anasayfa » Mevzuat » TCDD 'de İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik değişti

TCDD 'de İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik değişti

TCDD 'de İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik değişti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik.

Tarih :
TCDD 'de İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik değişti
YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS, MİMAR, TEKNİKER, SÜRVEYAN, HAREKET MEMURLARI HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 29/11/2018 tarihli ve 30610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinin adında yer alan "sözleşmeli" ibaresinden sonra gelmek üzere "Trafik Kontrolörü," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözleşmeli" ibaresinden sonra gelmek üzere "trafik kontrolörü," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözleşmeli" ibaresinden sonra gelmek üzere "trafik kontrolörü," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

Benzer Haberler