Anasayfa » İşçi » İşçinin verdiği zarar 'kıdem tazminatından' kesilebilir mi?

İşçinin verdiği zarar 'kıdem tazminatından' kesilebilir mi?

İşçinin verdiği zarar 'kıdem tazminatından' kesilebilir mi?

İşçinin işverene verdiği zarar kıdem tazminatından kesilebilir mi?

Tarih :
İşçinin verdiği zarar 'kıdem tazminatından' kesilebilir mi?

Bazı durumlarda çalışanlar, iş yerindeki malzemelere veya araçlara zarar verebiliyor. Bu tür durumlarda işveren çalışanı işten çıkarıp, verdiği zararı da kıdem tazminatından kesebilir mi?

İşçinin işverene verdiği zararın, işçinin kıdem tazminatından kesilip kesilemeyeceği hususu, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin, 23.12.2013 tarih ve E.2011/51398 , K.2013/34435
sayılı Kararında açıklığa kavuşturulmuştur.

"Dava, kınama ve ücret kesme cezasının iptali ile kıdem tazminatından yapılan kesintinin davalıdan tahsiline karar verilmesi istemine ilişkindir.

Dosya içeriğine göre davacının tedavi görmemesine rağmen, tedavi görür gibi harcırah ve ücret aldığı iddiası ile disiplin soruşturması ile kınama ve yevmiye kesme cezası uygulanmış ve yevmiye kesme cezası dışında raporlu günler için aldığı ücret ve harcırah kıdem tazminatı ve ücretinden yargı kararı olmadan
kesilmiştir.

Davacının disiplin cezasını gerektiren davranışının kanıtlanması halinde kınama cezası ve TİS hükümlerine göre verilecek yevmiye kesme cezası yerinde olacağından, bu yevmiye kesme cezasının gün olarak hesaplanacak miktarı dışında davacı işçinin yargı kararı olmadan ücretinden ve tazminatından işverenin
diğer zararının, kısaca harcırah ve raporlu olunan günler için ödenen ücretin kesilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Somut uyuşmazlıkta işverenin yevmiye kesme cezası dışında harcırah ve raporlu olunan günler için kıdem tazminatı ile ücretinden yargı kararı olmadan kesinti yapması yasal olmadığından, davacının buna yönelik isteminin kabulü yerine reddi hatalı olmuştur."

Özetle, örnek kararda da görüldüğü gibi, işçinin işverene verdiği zararın işçinin kıdem tazminatından kesilmesi mümkün değildir. Kesilmesi için ancak mahkeme kararı olması gerekiyor. Bunun dışında bir kesintiye gidilemez.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler