Anasayfa » İşçi » Cuma ve Pazartesi günleri işe gelmeyen çalışan, işten atılabilir mi?

Cuma ve Pazartesi günleri işe gelmeyen çalışan, işten atılabilir mi?

Cuma ve Pazartesi günleri işe gelmeyen çalışan, işten atılabilir mi?

Cuma ve Pazartesi günleri işe gelmeyen çalışan, 2 gün üst üste işe gelmediği gerekçesiyle işten atılabilir mi?

Tarih :
Cuma ve Pazartesi günleri işe gelmeyen çalışan, işten atılabilir mi?
Yargıtay Kararına göre; İş akdinin feshi nedeni olarak gösterilen fesih yazısında, davacının iş akdinin üst üste 2 gün işe gelmemesi nedeniyle feshedildiği belirtildiği halde, davacının işe gelmediği gerekçesiyle cuma ve pazartesi günleri için tutulan tutanaklar gereğince, "2 gün üst üste işe gelmeme" koşulu oluşmadığı için iş akdinin feshinin geçerli nedenle yapılmadığına karar verilmiştir. Sgkrehberi.com'un ulaştığı ve işe gelmeyen çalışanlar için emsal teşkil edecek karar şöyle; Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Esas : 2011/531
Karar : 2011/1194
Tarih : 26.09.2011

İKİ GÜN ÜSTÜSTE İŞE GELMEME KOŞULU

Özet: İş akdinin feshi nedeni olarak gösterilen hususlarda davalı taraf yönünden çelişkiler mevcuttur. Noter kanalıyla Davacıya gönderilen fesih yazısında, davacının iş akdinin üst üste 2 gün işe gelmemesi nedeniyle feshedildiği belirtildiği halde, yargılama aşamasında; davacının yapması gereken ziyaretleri yapmadığı belirtilmiş, davalı tanıkları da bu yönde beyanlarda bulunmuşlardır. Öncelikle; davacının işe gelmediği gerekçesiyle cuma ve pazartesi günleri için tutulan tutanaklar vardır. Buna göre, "2 gün üst üste işe gelmeme" koşulu oluşmamıştır. Ayrıca, davacının yapması gereken ziyaretleri yapmadığı hususunda davalı tarafça yeterli ve inandırıcı delil sunulmamıştır. Bu durumda davalı işverenlikçe yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmaktadır.

Yerel mahkeme, isteğin reddine KARAR VERMİŞTİR.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Dairemiz Üyesi C.Demir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Dosya münderecatı ile; toplanan delillere göre, iş akdinin feshi nedeni olarak gösterilen hususlarda davalı taraf yönünden ÇELİŞKİLER MEVCUTTUR. Noter kanalıyla Davacıya gönderilen fesih yazısında, davacının iş akdinin üst üste 2 gün işe gelmemesi nedeniyle feshedildiği belirtildiği halde, yargılama aşamasında; davacının yapması gereken ziyaretleri yapmadığı belirtilmiş, davalı tanıkları da bu yönde BEYANLARDA BULUNMUŞLARDIR.

Öncelikle; davacının işe gelmediği gerekçesiyle cuma ve pazartesi günleri için tutulan TUTANAKLAR VARDIR. Buna göre, "2 gün üst üste işe gelmeme" KOŞULU OLUŞMAMIŞTIR. Ayrıca, davacının yapması gereken ziyaretleri yapmadığı hususunda davalı tarafça yeterli ve inandırıcı DELİL SUNULMAMIŞTIR. Bu durumda davalı işverenlikçe yapılan feshin geçerli nedene DAYANMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR.

Yukarıda açıklanan gerekçelere göre; mahkeme kararının Bozulması gerekmiş olup, 4857 Sayılı İş Kanununun 20/3 maddesi gereğince Dairemizce aşağıdaki şekilde HÜKÜM KURULMUŞTUR.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2.Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6.Davacının yapmış olduğu 71.30 TL yargılama giderinin davalıdan tahsiliyle davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,

Kesin olarak 26.09.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.


Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler