Anasayfa » Medya Haberleri » 06.08.2011 Tarihli Atama Kararları

06.08.2011 Tarihli Atama Kararları

06.08.2011 Tarihli Atama Kararları

Tarih :
06.08.2011 Tarihli Atama Kararları
6 Ağustos 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28017

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/529

1 – Adalet Müfettişliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı (39654) Alparslan TUFAN’ın,

Adalet Müfettişliğine, Çorum Hâkimi (39674) Mehmet ÇAĞLAR’ın,

Adalet Müfettişliğine, Gebze Hâkimi (39877) İbrahim BOZYEL’in,

Adalet Müfettişliğine, Safranbolu Hâkimi (42018) Mehmet TETİK’in,

Adalet Müfettişliğine, Safranbolu Hâkimi (42151) Mehmet Zeki AYDIN’ın,

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/536

1 – Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı Uzm.Dr. Ahmet Sadi ÇAĞDIR’ın atanması,

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/538

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Selami GÜDER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/539

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Prof.Dr. Davut KAVRANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN

Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/540

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Prof. Dr. Ersan ASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN

Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/541

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Sezgin DEMİRCİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR

Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/531

1 – Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Nurettin KULALI’nın görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/547

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Dr. Hüseyin IŞIK ile Mahmut SAYIN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Maliye Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/548

1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Muhammet Emin ZARARSIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER

Başbakan Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/532

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet?ÇAĞLAR’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/549

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Akif ÖZKALDI’nın atanması, 6200 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi, 657 Sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/550

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Meteoroloji İşleri Genel?Müdürlüğüne Devlet?Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail?GÜNEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/551

1 – Orman Genel Müdürlüğünde;

– Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına İstanbul?Orman Bölge Müdürü İsmail ÜZMEZ’in atanması,

– Genel Müdür Yardımcısı İsmail BELEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel?Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Yunus ŞEKER’in atanması,

– Genel Müdür Yardımcısı Mehmet?Ali YILMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Trabzon Orman?Bölge Müdürü Recep KAŞAN’ın atanması,

– Genel?Müdür Yardımcısı Zeki YÜKSEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Nurettin DOĞAN’ın atanması,

– Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ULUKANLIGİL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

657 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/552

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;

Adapazarı Orman?Bölge Müdürlüğüne Hasan TÜRKYILMAZ’ın;

Kütahya Orman?Bölge Müdürlüğüne Mustafa Kenan ERYİĞİT’in,

Trabzon Orman?Bölge Müdürlüğüne Ali GÖKÇÖL’ün,

Mersin Orman?Bölge Müdürlüğüne Abdurrahman ACER’in,

Isparta Orman?Bölge Müdürlüğüne Mehmet Sait YORULMAZ’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/553

1 – Orman Genel Müdürlüğünde 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;

– İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim ÇİFTÇİ’nin, bu suretle boşalacak olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne İbrahim AYDIN’ın,

– Erzurum Orman?Bölge Müdürlüğüne Elazığ Orman?Bölge Müdürü Cafer ORHAN’ın, bu suretle boşalacak olan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Zeki TEMUR’un,

– Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Bursa Orman?Bölge Müdürü Ali GİRGİN’in, bu suretle boşalacak olan Bursa Orman?Bölge Müdürlüğüne Ahmet Köksal COŞKUN’un,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/554

1 – Sıtma Savaşı Dairesi Başkanı Saffet ES’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Başbakan Sağlık Bakanı


Kaynak : SGK Rehberi
Balıkesir Bözüyük Belediyesi 2 İşçi Alacak
BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı
İstanbul itirazı Pazartesi günü değerlendirmeye alınabilir
Yasaya aykırı olan iş sözleşmesi geçersizdir!
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Cumhuriyet çalışanları cezaevine girecek!
Bayram tatilinde 3 milyar liralık beklenti
Soğan ve patates TBMM'ye taşındı! Çürük ve pişmiyor
Erdoğan: Seçimi bırakıp, artık asıl gündeme odaklanalım
İzmir Efes Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Aksaray Ortaköy SYDV Personel Alım İlanı
Erken emekliliğe 3.5 yıl formülü!
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
Bedelli askerlik yapan memurlar dikkat!
Balıkesir Erdemit Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Hak-İş'ten flaş açıklama! 5.500 üye istifa ettirildi..
Altının gramı günü 238,60 liradan tamamladı
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmamoğlu'nun talimatına Gökçek'ten yorum!
Mansur Yavaş: Sosyal denge tazminatı 1 ay geç ödenecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sürpriz görevden almalar!
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Ahmetbey Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı
İzmir İzenerji 6 İşçi Alacak
Yıldırım: İmamoğlu'na hayırlı olsun dedim

Benzer Haberler