Anasayfa » Medya Haberleri » 06.08.2011 Tarihli Atama Kararları

06.08.2011 Tarihli Atama Kararları

06.08.2011 Tarihli Atama Kararları

Tarih :
06.08.2011 Tarihli Atama Kararları
6 Ağustos 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28017

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/529

1 – Adalet Müfettişliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı (39654) Alparslan TUFAN’ın,

Adalet Müfettişliğine, Çorum Hâkimi (39674) Mehmet ÇAĞLAR’ın,

Adalet Müfettişliğine, Gebze Hâkimi (39877) İbrahim BOZYEL’in,

Adalet Müfettişliğine, Safranbolu Hâkimi (42018) Mehmet TETİK’in,

Adalet Müfettişliğine, Safranbolu Hâkimi (42151) Mehmet Zeki AYDIN’ın,

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/536

1 – Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı Uzm.Dr. Ahmet Sadi ÇAĞDIR’ın atanması,

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/538

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Selami GÜDER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/539

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Prof.Dr. Davut KAVRANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN

Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/540

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Prof. Dr. Ersan ASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN

Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/541

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Sezgin DEMİRCİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR

Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/531

1 – Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Nurettin KULALI’nın görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/547

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Dr. Hüseyin IŞIK ile Mahmut SAYIN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Maliye Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/548

1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Muhammet Emin ZARARSIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER

Başbakan Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/532

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet?ÇAĞLAR’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/549

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Akif ÖZKALDI’nın atanması, 6200 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi, 657 Sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/550

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Meteoroloji İşleri Genel?Müdürlüğüne Devlet?Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail?GÜNEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/551

1 – Orman Genel Müdürlüğünde;

– Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına İstanbul?Orman Bölge Müdürü İsmail ÜZMEZ’in atanması,

– Genel Müdür Yardımcısı İsmail BELEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel?Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Yunus ŞEKER’in atanması,

– Genel Müdür Yardımcısı Mehmet?Ali YILMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Trabzon Orman?Bölge Müdürü Recep KAŞAN’ın atanması,

– Genel?Müdür Yardımcısı Zeki YÜKSEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Nurettin DOĞAN’ın atanması,

– Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ULUKANLIGİL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

657 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/552

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;

Adapazarı Orman?Bölge Müdürlüğüne Hasan TÜRKYILMAZ’ın;

Kütahya Orman?Bölge Müdürlüğüne Mustafa Kenan ERYİĞİT’in,

Trabzon Orman?Bölge Müdürlüğüne Ali GÖKÇÖL’ün,

Mersin Orman?Bölge Müdürlüğüne Abdurrahman ACER’in,

Isparta Orman?Bölge Müdürlüğüne Mehmet Sait YORULMAZ’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/553

1 – Orman Genel Müdürlüğünde 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;

– İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim ÇİFTÇİ’nin, bu suretle boşalacak olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne İbrahim AYDIN’ın,

– Erzurum Orman?Bölge Müdürlüğüne Elazığ Orman?Bölge Müdürü Cafer ORHAN’ın, bu suretle boşalacak olan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Zeki TEMUR’un,

– Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Bursa Orman?Bölge Müdürü Ali GİRGİN’in, bu suretle boşalacak olan Bursa Orman?Bölge Müdürlüğüne Ahmet Köksal COŞKUN’un,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/554

1 – Sıtma Savaşı Dairesi Başkanı Saffet ES’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

5/8/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Başbakan Sağlık Bakanı


Kaynak : SGK Rehberi
TCDD personeli ve eşi trafik kazasında yaşamını yitirdi
MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu
Şahan Gökbakar tartışmayı başlattı: Bakanlık 'sahil' raporunu sundu
Genç arıcı devlet desteğiyle kovan sayısını 30'dan 300'e çıkardı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
Şehit Astsubayın naaşı memleketi Ordu'ya getirildi
Memura çalışmadan emeklilik
MSB: 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi
Aşı sırası gelmesine rağmen olmayanların sayısı 22 milyon 17 bin
İşçiye 918 TL milletvekiline 20.497 TL ölüm yardımı!
Türkiye'de son 8 günde 16'sı çocuk 43 kişi boğuldu
Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı
13 milyar bütçesi olan diyanet ek para istiyor
Memur e-ticaret veya katalogdan ürün satabilir mi?
Ford 775 bin aracı geri çağırdı
Kira sözleşmesine dikkat! Okumadan atılan bir imza hayalinizi kabusa çevirebilir
Türk-İş ve Hak-İş'ten hükümete müzakere çağrısı!
Uzmanlar uyardı: Yeni kriz için geri sayım başladı!
Ev sahipleri dikkat! Vergiler 5-10 kat arttı
Mansur Yavaş paylaştı: Bir itfaiyeci yaşamını yitirdi
Suuçtu bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
Yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin kaza raporu tamamlandı
Komşu kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Gıda zehirlenmesi sandılar, 5 yaşındaki çocuk koronadan öldü
Yeni corona virüsü varyantı ortaya çıktı! 16 vaka tespit edildi
Erdoğan, şehit 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Benzer Haberler