Anasayfa » İşçi » İşsizlik ödeneği alırken 'kayıt dışı çalışan' işçinin ödeneği kesilir mi?

İşsizlik ödeneği alırken 'kayıt dışı çalışan' işçinin ödeneği kesilir mi?

İşsizlik ödeneği alırken 'kayıt dışı çalışan' işçinin ödeneği kesilir mi?

Bazı çalışanlar anlaşmalı olarak iş yerinden ayrılarak işsizlik ödeneği almaktadır. Peki bu durum tespit edilirse işçiler cezai yaptırım ile karşı karşıya kalırlar mı? Veya işsizlik ödeneği alırken bir iş yerinde sigortasız olarak çalışan işçinin ödeneği kesilir mi? İşte 12 soru başlığı altında işsizlik ödeneği ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Tarih :
İşsizlik ödeneği alırken 'kayıt dışı çalışan' işçinin ödeneği kesilir mi?

1- İşsizlik ödeneği nedir?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

2- İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları nelerdir?

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

3- İşsizlik ödeneğine başvuru nasıl yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

4- İşsizlik ödeneğine hak kazananlara sunulan hizmetler nelerdir?

 • İşsizlik Ödeneği
 • Genel Sağlık Sigortası Primleri
 • Yeni bir iş bulma
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

5- İşsizlik Ödeneğinin Süresi ne kadardır?

hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

  süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

6- İşsizlik Ödeneği Miktarı ne kadardır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2022 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı

Damga Vergisi

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan

5.004

2.001,6

15,19

1.986,41

Son 4 Ay 8000 TL ile Çalışan

8000

3.200

24,28

3.175,72

Son 4 Ay 15.000 TL ile Çalışan

15000

4.003,2 (*)

30,38

3.972,82

(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2022 yılında brüt asgari ücret 5.004 TL'dir.

Asgari ücret 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdiği için tabloda belirtilen rakamların alınabilmesi için Mayıs ayının beklenmesi gerekmektedir. Çünkü hesaplamalar son dört aya göre yapılmaktadır.

7- İşsizlik ödeneğinden hangi kesintiler yapılmaktadır?

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

8- İşsizlik ödeneğinin hangi dönemlerde ödenir?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

9- İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller nelerdir?

İşsizlik ödeneği almakta iken;

 • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,

işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

 • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

10- Sağlık hizmetinden yararlanmak mümkün müdür?

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

11- İşsizlik ödeneği alırken yapılması gerekenler nelerdir?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

 • ikamet adresinin değişmesi,
 • herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
 • yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
 • silahaltına alınılması,
 • yurtdışına çıkılması,
 • bir işte çalışmaya başlanması veya
 • mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

12- İşsizlik ödeneğinin yeniden başlatılması mümkün müdür?

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.

Hak kazanma şartlarını sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

Kaynak : SGK Rehberi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bebeğini boğan futbolcu: Bedel ödemek için 'onu boğdum' ifadesi verdim
İran, Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta 830 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Hangi haller SGK açısından iş kazası olarak nitelendirilir?
Düzce Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak
İki üniversitede eğitime kar engeli
Yol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü
İbrahim Kalın duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Kar maskeli iki kişi hastanede silahla sağlık çalışanını yaraladı
TAG Otoyolu'nda kalan vatandaşlara helikopterle yiyecek ulaştırıldı
2021, en sıcak 7 yıldan biri olarak kayıtlara geçti
'Fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmasın!'
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Zeytinyağı fabrikalarına operasyonda 58 şüpheli serbest
CHP açıkladı 6 partinin hazırlıkları tamam!
Kayseri'de ihraç kamu görevlilerine FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yayımlandı
Kendisine bilerek corona bulaştıran şarkıcı hayatını kaybetti
Vaka sayıları 72 bini geçti
Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi
Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Gram altın fiyatında buna hazır olun
5 büyük otomobil firmasına 'rekabet soruşturması'
Her şeyi silip AK Parti'den istifa etti

Benzer Haberler