Anasayfa » Medya Haberleri » SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi

SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi

SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi

SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı.

Tarih :
SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendiSosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı genelge ile emzirme ve cenaze ödeneğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine kadar yeni rakamları açıkladı. Doğum sonrası, sigortalı kadınlara ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenen emzirme ödeneği bu yıl 316 liraya çıkarıldı. Geçen yıl bu rakam 232 lira olarak uygulanıyordu.

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen kişilerin hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği de yükseldi. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL'ye çıktı.

2022'de rapor parası 111 TL'ye çıktı

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Doğum ve askerlik borçlanmasında günlük en düşük prim 53 TL

Asgari ücretteki artış doğum ve askerlik hizmet borçlanmasını da etkiledi. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.

Yurt dışı borçlanma primi

Yurt dışı borçlanması yapanlardan ise prime esas kazancın yüzde 45'i oranında prim alınıyor. Gurbetçiler 2022 yılında yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75 lira 6 kuruş prim ödeyecekler.

Öte yandan kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı ödeme yapabiliyor. 2022 yılında günlük 33 lira 36 kuruş prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilecekler.

Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları Ile Bazı İşlemlere Esastutarlara İlişkin 2022/1 Sayılı Genelge

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2022 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası için tespit edilerek, 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 166,80 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı 166,80 TL

Aylık kazanç alt sınırı 5.004 TL

Günlük kazanç üst sınırı 1.251 TL

Aylık kazanç üst sınırı 37.530 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2021 - 14/1/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 119,25 TL x 16 gün = 1.908 TL

2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 166,8 TL x 14 gün = 2.335,2 TL

15/12/2021-14/1/2022 devresi için : 1.908 TL + 2.335,2 TL = 4.243,2 TL

15/12/2021 - 14/1/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 894,375 TL x 16 gün = 14.310,08 TL

2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 1.251 TL x 14 gün = 17.514 TL

15/12/2021-14/1/2022 devresi için : 14.310,08 TL + 17.514 TL= 31.824,08 TL

15/1/ 2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı : 5.004 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 37.530 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kuramlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın l'i ila30'u arasında düzenleyenler için; 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 83,4 TL

Aylık kazanç tutarı : 2.502 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15'i ila takip eden ayın 14'ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2021 - 14/1/2022 dönemi için;

2021 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 119,25 TL x %50 = 59,63 TL (*)

2022 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 166,80 TL x %50 = 83,4 TL

2021 yılı Aralık ayının ikinci yansı için: 59,63 TL x 16 gün = 954,08 TL

2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 83,4 TL x 14 gün = 1.167,6 TL

15/12/2021-14/1/2022 devresi için : 954,08 TL + 1.167,6 TL = 2.121,68 TL

15/1/2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 83,4 TL

Aylık kazanç tutan : 2.502 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın l'i ila30'u arasında düzenleyenler için;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 166,80 TL

Aylık kazanç tutarı : 5.004 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15'i ila takip eden ayın 14'ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2021 - 14/1/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 119,25 TL x 16 gün = 1.908 TL

2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 166,80 TL x 14 gün = 2.335,2 TL

15/12/2021-14/1/2022 devresi için : 1.908 TL + 2.335,2 TL = 4.243,2 TL

15/1/2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 166,80 TL

Aylık kazanç tutarı : 5.004 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası:

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 166,8 TLx % 6 = 10,1 TL (*) (Günlük)

- Çocuk zammı:

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 5.004 TLx % 2 = 100,08 TL(*) (Aylık)

- Aile zammı (yardımı):

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 5.004 TLx %10 = 500,4 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olamayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı : 166,8 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 5.004 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 500,4 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 15.012 TL

olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 166,8 x 10 x % 37,5 = 625,5 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 166,8 x 30 x % 37,5 = 1.876,5 TL

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.251 x 10 x % 37,5 = 4.691,25 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.251 x 30 x % 37,5 = 14.073,75 TL

a. 2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 166,8 x 10 x % 32 = 533,76 TL (*)

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 166,8 x 30 x % 32 = 1.601,28 TL (*)

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.251 x 10 x % 32 = 4.003,2 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.251 x 30 x % 32 = 12.009,6 TL

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b. 1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 166,8 x % 2 = 3,4 TL (*)

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 3,336 x 9 = 30,06 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

166,8 x 30 x % 32,5 = 1.626,3 TL

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 166,8 TL x 29 x % 34,5 =1.668,83 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 29 x % 34,5 = 12.516,26 TL,

ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1/1/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 166,8 TL x 29 x % 32,5 = 1.572,09 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251 TL x 29 x % 32,5 = 11.790,68 TL,

1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 166,8 TL x 29 x % 35,5 = 1.717,21 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251 TL x 29 x % 35,5 = 12.879,05 TL (*)

ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 166,8 TL x 30 x % 20 = 1.000,8 TL,

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 1.251 TL x 30 x % 20 = 7.506 TL,

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 166,8 TL x 30 x %32 = 1.601,28 TL(*) (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 1.251 TL x 30 x %32 = 12.009,6 TL(/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 166,8 TL x 30 x % 35 = 1.751,4 TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre:1.251 TL x 30 x % 35 = 13.135,5 TL(/30 x gün sayısı), ödeyeceklerdir.

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

166,8 TLx 15 x% 32,5 = 813,15 TL,

olacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 166,8 TL x 30 x % 34,5 = 1.726,38 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251 TL x 30 x % 34,5 = 12.947,85 TL,

- (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 166,8 TL x 29 x % 34,5 = 1.668,83TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251 TL x 29 x % 34,5 = 12.516,26 TL,

prim ödeyeceklerdir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 166,8 TL x 30 x % 32 = 1.601,28 TL (*),

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 1.251 TL x 30 x % 32 = 12.009,6 TL,

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

166,8 TL x 29 x % 32 = 1.547,90 TL (*),

prim ödeyeceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60 inci ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

5.004 x % 3 = 150,12 TL, olacaktır.

4.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

5.004 TL x 2 = 10.008 TL x % 12 = 1.200,96 TL (*),

olacaktır.

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

5.004 TL / 3 = 1.668 TL x % 12 = 200,16 TL (*), olacaktır.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

5.004 TL x % 6 = 300,24 TL, olacaktır.

5- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'sidir.

3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar ise başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45'idir.

Buna göre, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 166,8 TL x % 32 = 53,38 (*),

Üst sınırı: 1.251 TL x % 32 = 400,32 TL,

esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 166,8 TL x % 20 = 33,36 TL (*),

Üst sınırı: 1.251 TL x % 20 =250,2 TL,

esas alınacaktır.

2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında yurt dışında geçen sürelerin borçlanılmasında ise;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 166,8 TL x % 45= 75,06 TL (*),

Üst sınırı: 1.251 TL x % 45=562,95 TL,

esas alınacaktır.

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2022 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları,

166,8 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 166,8 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2022 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremzliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 83,4 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 83,4 TL asgari günlük kazanç üzerinden, hesaplanacaktır.

7- Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 36,08 olduğu dikkate alındığında, 2021 yılında 232 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2022 yılında 316 TL olacaktır.

8- Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 36,08 olarak açıklanması nedeniyle 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2022 yılı için 1.250 TL olarak belirlenmiştir.

9- İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işlenen fiiller için 5.004,TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması (*)

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı" hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler bir kuruşa tamamlanmış, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Kaynak : SGK Rehberi
O Belediyeden memura yüzde 46 zam
Bakanlık 'Kur Korumalı TL Mevduatı' örnek senaryolarla anlattı
Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta 830 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Şehrin 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında
Metrobüs arıza yaptı, yolcular metrobüs güzergahında yürüdü
Genel Kurul, memur ve emekliye ek zammı görüşmeye başladı
Katar'a kaç Türk polisi gidecek?
Kazakistan'da OHAL sona erdi
Uzmandan altın yorumu: Dolar değer kazanacak altın fiyatları iki katı artacak!
Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Uzmanlardan sömestr tatili uyarısı: Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın
Yörsan’ın yeni sahibi belli oldu
Uzmanlardan sömestr tatili uyarısı: Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın
Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması
Zeytinyağı fabrikalarına operasyonda 58 şüpheli serbest
Biden'a göre Putin Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanıyor
Fatih Altaylı 'çok önemli istifa'yı duyurdu
Kabinenin gündemi Omicron
Erdoğan tarih verip duyurdu: Siyaset sahnesinden silinecekler...
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Düzce Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak
Her şeyi silip AK Parti'den istifa etti
Türkiye'de kartlı ödemeler katlanarak büyüyor
EGM'den kış lastiği uyarısı
Kamu işçilerinin ilave tediye tutarları belli oldu
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Muammer Topal seçildi
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Fiyatlar arttı, sahtecilik tavan yaptı
2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi
Ücret alacaklarına ilişkin Yargıtay'dan önemli karar!
Otobüs şoförünü bıçakla tehdit etmekle suçlanan taksici hakkında soruşturma
Kar maskeli iki kişi hastanede silahla sağlık çalışanını yaraladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB’ye yanıt!
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 41 oldu
EYT'liler için atılacak 5 adım belli oldu!
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
Yurt genelinde 10 gün boyunca buzlanma ve don görülecek
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
Avusturya, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talebe karar vermedi
İmamoğlu, İstanbul'un her yerine asacak
İBB'den bakanlığın metro yanıtına sert tepki
Türkiye’nin en çok sevilen çorbası belli oldu
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
'Fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmasın!'
AYM'deki dengeler nasıl etkilenecek?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yayımlandı
ABD- Rusya krizinde diploması sınavı: Lavrov ve Blinken görüşecek
İki üniversitede eğitime kar engeli
'Eğer İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın'
Çiftlik Bank davası devam ediyor
Market soymak için kullandıkları silah oyuncak çıktı
Şehit Ayberk Soyutemiz, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi
Hangi haller SGK açısından iş kazası olarak nitelendirilir?

Benzer Haberler