Meslek hastalığına yakalanan sigortalıya SGK hangi yardımları yapmaktadır?

Meslek hastalığına yakalanan sigortalıya SGK hangi yardımları yapmaktadır?

Tarih :
Meslek hastalığına yakalanan sigortalıya SGK hangi yardımları yapmaktadır?

Hastalığın “meslek hastalığı” olduğu Kurumca tespit edildiği takdirde sigortalıya;
İstirahatli olduğu sürelerde geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
Sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanır.
Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine gelir bağlanır.
Kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir.
Cenaze yardımı yapılır.
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler