Anasayfa » Taşeron » Taşerondan kadroya geçen işçiler için Yargıtay'dan faiz kararı!

Taşerondan kadroya geçen işçiler için Yargıtay'dan faiz kararı!

Taşerondan kadroya geçen işçiler için Yargıtay'dan faiz kararı!

Taşerondan kadroya geçen 4/B'li işçilerin alacakları için Yargıtay karar verdi. Yargıtay kadroya geçen işçiler için ödeme günü belirtilmemiş ise dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesine hükmetti. İşte detaylar...

Tarih :
Taşerondan kadroya geçen işçiler için Yargıtay'dan faiz kararı!

Taşerondan kadroya geçen 4/B'li işçilerin alacakları için Yargıtay karar verdi. Yargıtay kadroya geçen işçiler için ödeme günü belirtilmemiş ise dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesine hükmetti. İşte detaylar...

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÖDEME GÜNÜ YOKSA DAVA VE ILAH TARİHİ ESAS ALINACAK

Yüzbinlerce kadroya geçen işçiyi ilgilendiren kararda alacaklara ilişkin faiz hesabı için en yüksek mevduat faizine hükmeden Yargıtay, başlangıç tarihi olarak ise dava ve ıslah tarihinin alınmasına hükmetmiştir.

KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLER

Somut olayda Bölge Adliye Mahkemesince hüküm altına alınan aylık fark ücret alacaklarına her ayın 15. günü temerrüt gerçekleştiğinin kabulü ile faiz yürütülmesine karar verilmiş ise de; davacı işçinin iş sözleşmesinde ücrete ilişkin olarak bir ödeme günü belirlenmiş değildir. Bu nedenle davacının fark ücret talebine, daha önce temerrüt gerçekleştiği ispat edilemediğinden, dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekli iken yazılı şekilde faize hükmedilmesi hatalı olmuştur.

İKRAMİYE FARKI ALACAĞI İÇİN FAİZ HESABI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 23. madde, kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin tespitinde uygulanacak kuralları belirlemekte olup burada söz konusu olan Yüksek Hakem Kurulu kararıyla bağıtlanan en son Toplu İş Sözleşmesi, davacının 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yararlandığı bir Toplu İş Sözleşmesi değildir. Bu itibarla davacının ikramiye farkı alacağı talebine Bölge Adliye Mahkemesince en yüksek işletme kredisi faizi uygulanması da isabetsizdir.

EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZİNE HÜKMEDİLMELİ

Yargıtay ayrıca, Yüksek hakem Kurulu kararıyla bağıtlanan en son Toplu İş Sözleşmesinin ikramiyeye ilişkin hükmünde "İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir" denilmektedir. Bu hükümlerde ödeme için tereddüte yer vermeyecek şekilde belirli ya da kesin bir vade söz konusu olmadığından kendiliğinden temerrüt gerçekleşmez. Dolayısıyla ikramiye farkı talebi bakımından daha önce temerrüt gerçekleştiği ispat edilemediğinden dava ve ıslah tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Yargıtay ıslah tarihinden olan 01.02.2021 itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair taleplerin reddine, " rakam ve sözcüklerinin yazılmasına

Bölge Adliye Mahkemesi kararının 3-b) bendinin hükümden çıkarılarak yerine "Brüt 579,40 TL ikramiye farkı alacağının 100,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren, bakiyesinin ıslah tarihi olan 01.02.2021 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacıya verilmesine," rakam ve sözcüklerinin yazılmasına hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/12/2021 tarihinde oybirliği ile karar vermiştir.

İşte o karar;

9. Hukuk Dairesi 2021/12528 E. , 2021/16840 K.

"İçtihat Metni"
BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi
...
DAVA TÜRÜ : ALACAK
...

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Somut olayda Bölge Adliye Mahkemesince hüküm altına alınan aylık fark ücret alacaklarına her ayın 15. günü temerrüt gerçekleştiğinin kabulü ile faiz yürütülmesine karar verilmiş ise de; davacı işçinin iş sözleşmesinde ücrete ilişkin olarak bir ödeme günü belirlenmiş değildir. Bu nedenle davacının fark ücret talebine, daha önce temerrüt gerçekleştiği ispat edilemediğinden, dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekli iken yazılı şekilde faize hükmedilmesi hatalı olmuştur.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 23. madde, kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin tespitinde uygulanacak kuralları belirlemekte olup burada söz konusu olan Yüksek Hakem Kurulu kararıyla bağıtlanan en son Toplu İş Sözleşmesi, davacının 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yararlandığı bir Toplu İş Sözleşmesi değildir. Bu itibarla davacının ikramiye farkı alacağı talebine Bölge Adliye Mahkemesince en yüksek işletme kredisi faizi uygulanması da isabetsizdir.

Ayrıca, Yüksek hakem Kurulu kararıyla bağıtlanan en son Toplu İş Sözleşmesinin ikramiyeye ilişkin hükmünde "İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir" denilmektedir. Bu hükümlerde ödeme için tereddüte yer vermeyecek şekilde belirli ya da kesin bir vade söz konusu olmadığından kendiliğinden temerrüt gerçekleşmez. Dolayısıyla ikramiye farkı talebi bakımından daha önce temerrüt gerçekleştiği ispat edilemediğinden dava ve ıslah tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Açıklanan hususlar bozma sebebi ise de bu yanlışlıkların düzeltilmesi için yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından, kararın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/2. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

Sonuç:

Yukarıda yazılı sebeplerle, Bölge Adliye Mahkemesi kararının 3-a) bendinin hükümden çıkarılarak yerine "Brüt 4.557,53 TL fark ücret alacağının 550,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren bakiyesinin ıslah tarihi olan 01.02.2021 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair taleplerin reddine, " rakam ve sözcüklerinin yazılmasına

Bölge Adliye Mahkemesi kararının 3-b) bendinin hükümden çıkarılarak yerine "Brüt 579,40 TL ikramiye farkı alacağının 100,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren, bakiyesinin ıslah tarihi olan 01.02.2021 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacıya verilmesine," rakam ve sözcüklerinin yazılmasına hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/12/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi
Kira artışlarında yasaya uyan yok!
İş güvencesinde 30 işçi şartı var
Tarım Kredi Marketlerde yeni indirim başladı: İşte 5 litre Ayçiçek yağı fiyatı
TÜRK-İŞ: Bir tane EYT'li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın
Mersin'de kadını bıçakla ve darbederek yaralayan zanlı ile arkadaşı tutuklandı
Meclis'e gelen Erdoğan'ı MHP'li isim karşıladı
Emeklilikte 'girilen yaş' mı 'doldurulan yaş' mı esas alınır?
2 Ekim 2022 den önemli gündem başlıkları
Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan İsmail Balaban oldu
MEB ile Spor Bakanlığı arasında 'Eğitimi Protokolü' imzalandı
İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 293 şüpheli tutuklandı
1 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
Adana'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza
Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü
KYK borçları için düzenleme geliyor!
Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı
Üniversite hayalini 70'inden sonra gerçekleştirdi
Bakan Dönmez: Kışa giriyoruz, doğalgaz depoları % 100 doluluğa ulaştı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer Haberler