Anasayfa » Medya Haberleri » O kurul üyelerinin maaşı 23.544 TL oldu!

O kurul üyelerinin maaşı 23.544 TL oldu!

O kurul üyelerinin maaşı 23.544 TL oldu!

Tarih :
O kurul üyelerinin maaşı 23.544 TL oldu!

Cumhurbaşkanlığında oluşturulan 9 politika kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun üyelerine yapılacak ödemeler memur katsayısı ile birlikte arttı..

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 35 inci maddesinde; "Kurulların giderleri için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabilir. Bu ek ödeme, yapılacak işin niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her bir üye için farklı tutarlar belirlenebilir. Bu ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığında oluşturulan 9 politika kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun üyelerine yapılacak ödemeler bu kapsamda yapılmaktadır. Buna göre 100.000 * 0,235445 = 23.544,5 TL brüt ücretten binde 7,59 oranında damga vergisi kesilecektir.

Bunlardan emekli maaşı alanların Kurulda görev yaptıkları için emekli maaşı kesilmemektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler