Anasayfa » İşçi » İşveren işçiden teminat senedi alabilir mi? İşte ayrıntılar...

İşveren işçiden teminat senedi alabilir mi? İşte ayrıntılar...

İşveren işçiden teminat senedi alabilir mi? İşte ayrıntılar...

Tarih :
İşveren işçiden teminat senedi alabilir mi? İşte ayrıntılar...
Kambiyo senetleri hukukumuzda aslından bağımsızdır. Bu durum genel kuraldır. Ancak bu genel kural işçi işveren ilişkisinde geçerli değildir. Eğer işveren işçisinden aldığı teminat amaçlı senedi takibe koymak isterse, zararını mutlaka kanıtlamalıdır. Yani bu senetler herşekilde icraya konulamazlar. İşverenin zararını kanıtlama mecburiyeti vardır.Aksi halde senedin geçerli olmadığından bahisle borcun iptali yoluna gidilir.

Teminat niteliğinde alınan bu senetler işverenin zararını veya alacağını kanıtlamadığı sürece geçersiz sayılmaktadır.Bu durum, işverenlerin, işçinin hak kazandığı kıdem, ihbar ve diğer işçilik alacaklarını ödememek adına söz konusu senetlerin kötü niyetli olarak işçi aleyhine takibe konulmasını önleme amaçlıdır.Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 26.01.2017 tarihli, 2017/466 E.ve 2017/1079 K. sayılı karar

'…İşçiden teminat olarak alınan senet sebebiyle işçinin borcu, işverene verdiği zarar ... ile sınırlıdır. Zararı ve davacı işçiden alacağı olduğunu işveren ispatlamalıdır. Teminat niteliğinde alınan bu senetler işverenin zararını veya alacağını kanıtlamadığı sürece geçersiz sayılmalıdır.

Dosya kapsamı, tanık anlatımı, hayatın olağan akışı ve emsal işyerlerinde yapılan uygulamalar dikkate alındığında; takibe konu senedin, davacıdan işe girerken boş olarak alınan senet olduğu anlaşılmaktadır.

Dairemizin ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre teminat senedi olarak alınan senedin icraya konulması durumunda işverenin bir zararı var ise ispat etmesi gerekir...'

Özetle, İşveren iş akdi imzalanırken teminat seneti alabilir. Ancak bu senet teminat niteliğinde alındığından; işveren zararını veya alacağını kanıtlamadığı sürece geçersiz sayılmaktadır.Yargıtayın yerleşik içtihatları da bu yöndedir.

 

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler