Anasayfa » Medya Haberleri » 3600 ek gösterge düzenlemesi üniversite personeline nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi üniversite personeline nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi üniversite personeline nasıl yansıyacak?

Yeni Şafak Yazarı Ahmet ÜNLÜ yazdı...

Tarih :
3600 ek gösterge düzenlemesi üniversite personeline nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge düzenlemesinde her memur için öngörülen 600 puanlık ek gösterge artışı En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı birçok ödemeyi etkileyerek birçok ödeme artışına sebep olacaktır. Hatta daha önceki yazılarımızda işçiler için ödenen kıdem tazminatı tavan tutarının dahi artacağını belirtmiştik. Bu yazımızda konuyu üniversite personeli açısından açıklamaya devam edeceğiz.

En yüksek devlet memuru aylığındaki artışın mali yansımaları

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır.

Ek göstergelerin her kademede 600 puan artırılacağı ifadesi üzerine 8000 ek göstergeli Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın aylığının artacağı anlaşılmaktadır. Bu durum ise En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı ödemelerin de artacağı anlamına gelmektedir.

Her kademedeki memurun ek göstergesinin 600 puan artması sonucunda En Yüksek Devlet Memuru aylığı (8600+1500)* 0,235445 = 2.377,99 TL olacaktır. Katsayılarda yapılan artış sonrasında bu rakam daha da artacaktır.

Dolayısıyla memurlara ve emeklilere yapılacak ödeme beklenenden daha da fazla olacaktır. Yani tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 9500*0,235445 = 2.236,72 TL'den 10.100*0,235445 = 2.377,99 TL'ye yükselecek, böylelikle memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan ilave bir artış daha sağlanacaktır. Ümit ederiz ki 600 puan ilave ek göstergenin sonuçları iyi analiz edilmiştir. Çünkü bu artış En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı bir çok ödemeyi etkileyecektir.

Üniversite ödeneği artıyor

Üniversite ödeneği, öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memurunun ek gösterge dahil aylığı olan 10.100 * 0,235445 = 2.377,99 TL olup aşağıda belirlenmiş bulunan oranların uygulanması suretiyle bulunacak tutarda ödenmektedir

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara % 245'i,

2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 215'i,

3) Doçent kadrosunda bulunanlara % 175'i,

4)Doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara % 175'i

5) Diğer Öğretim elemanlarından;

a) Birinci dereceden aylık alanlara % 130'u,

b) İkinci dereceden aylık alanlara % 117'si,

c) Üçüncü dereceden aylık alanlara % 110'u,

d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara % 104'ü,

e) Diğer derecelerden aylık alanlara % 98'i,

Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.

Bu hükme göre 600 puanlık ek göstergenin uygulamaya girmesi halinde 10.100 * 0,235445 = 2.377,99 * % 245 = 5.826,07 TL üniversite ödeneği verilecek olup artış öncesine göre fark 346 TL olacaktır.

Eğitim Öğretim Ödeneği de artıyor

Eğitim Öğretim Ödeneği 2914 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Buna göre yeni düzenleme sonrasında Eğitim Öğretim Ödeneği tutarı 10.100 * 0,235445 = 2.377,99 TL olacak ve her ay aylıklarla birlikte brüt 2.377,99/12 = 198,16 TL olarak ödenecektir.

Yükseköğretim Tazminatı da artıyor

En yüksek devlet memuru aylığındaki artış Yükseköğretim Tazminatını da arttırmaktadır. Buna göre, Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının;

- Profesör kadrosunda bulunanlara %100'ü,

- Doçent kadrosunda bulunanlara %100'ü,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda bulunanlara %100'ü,

- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlara %115'i,

- Öğretim Görevlisi kadrosunda bulunanlara %115'i,
oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Akademik Teşvik Ödeneği de artıyor

En yüksek devlet memuru aylığındaki artış Akademik Teşvik Ödeneğini de arttırmaktadır. Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır. Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının;

- Profesör kadrosunda bulunanlar için %100'üne,

- Doçent kadrosunda bulunanlar için %90'ına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda bulunanlar için %80'ine,

- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70'ine,

- Öğretim Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70'ine,
aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilmektedir.

Görüleceği üzere, 3600 ek gösterge düzenlemesinin olumlu yansımaları milyonlarca kamu personelini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Kaynak : Yeni Şafak
28 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak
Emekli milletvekillerine yapılacak zam geri alındı
Bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu?
Motorine beklenen indirim geldi
"Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik" yapıldı
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan ve yakalanan kişi sınır dışı
Karabük'te sağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Araç alacaklar dikkat! Kurban öncesi hareketlendi..
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
29 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Geçen yıl 2 milyondan fazla kişi kamu kurumlarına bilgi edinme başvurusu yaptı
Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu

Benzer Haberler