Anasayfa » İlan » Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2022

Tarih :
Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanıınu'ıııın 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Başkanlığımız Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplanı 44 adet personel alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen boş pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,


5. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. SÖZLÜ VE MESLEKİ UYGULAMA SINAVI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI, ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR

A) MÜHENDİS (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ)


Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere I adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (1)

İl: Ankara (1)

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurıımlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)


3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

B) MÜHENDİS

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan : (6)

İl: Ankara (5), İstanbul (1)

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ve Yazılım geliştirme bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olmak,


2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

C) MÜTERCİM-TERCÜMAN (İNGİLİZCE)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (2)

İl: Ankara (1), İstanbul (1)

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,


2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavında (YDS) başvuru yapılan pozisyona ilişkin en az (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,

4- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

Ç) MÜTERCİM-TERCÜMAN (FRANSIZCA)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (2)

İl: İstanbul (2)

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Fakültelerin Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavında (YDS) başvuru yapılan pozisyona ilişkin en az (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde alman dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,

4- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

D) MÜTERCİM-TERCÜMAN (ARAPÇA)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere l adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (1)

İl: İstanbul (1)

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Fakültelerin Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurum larından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavında (YDS) başvuru yapılan pozisyona ilişkin en az (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde alman dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,

4- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

E) DİĞER TEKNİK HİZMETLER PERSONELİ (GRAFİKER)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (1)

İl: İstanbul (1)

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, 2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

F) RESTORATÖR

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 14 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (14)

İl: Ankara (4), İstanbul (10)

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Meslek Yüksek Okullarının Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Mimari Restorasyon ve Eser Koruma bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ön lisans bölümlerinden mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

G) TEKNİKER (FOTOĞRAFÇI)

Bu pozisyonda İstihdam edilmek üzere 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (3)

İl: Ankara (3)

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Meslek Yüksek Okullarının Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameraman lık bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının ön lisans bölümlerinden mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

Ğ) TEKNİKER (MATBAACI)


Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (1)

İl: Ankara (1)

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Meslek Yüksek Okullarının Matbaacılık ve Matbaacılık ve Baskı Teknikleri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının ön lisans bölümlerinden mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

H) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 adet sözleşmeli erkek personel alınacaktır.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan: (13)

İl: Ankara (3), İstanbul (10)

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Meslek Yüksek Okullarının Ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

4- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un "Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar" başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

5- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliksin 18 inci Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

6- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim mezunu olmaları gerekir.

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 11-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır,

2. Başvurmak isteyen adaylar, c-Dcvlet üzerinden Devlet Arşivleri Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

4. Adaylar sadece bir İl ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Konularında; sınav komisyonu tarafından değerlendirileceklerdir. Mütercim-Tercüman ve Restoratör pozisyonları için Mesleki Uygulama Sınavı yapılacaktır. Adayların sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puan giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.

Sözlü ve Mesleki Uygulama sınavında başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5. DİĞER HUSUSLAR

1- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3'üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

3- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır.

4- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Başkanlığımızın www.devletarsivleri.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı isealiinkariyerkapisi.cbiko.aov.tr üzerinden duyurulacaktır.

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı ilanda belirtilen boş pozisyon sayısı kadar başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.

3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Ayrıca Sınav sonuçlarının ilam tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

4, Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Devlet Arşivleri Başkanlığı Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06170 Yenimahalle/Ankara adresine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler, itirazlar en geç 5 iş günü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

İİanen duyurulur.

Kaynak : SGK Rehberi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Kabine sonrası taşeron ve sözleşmeliye kadro geliyor mu?
Rusya'nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı
Benzin ve motorinde indirim var mı?
İkinci el otomobiller elde kaldı!
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 9 gemi daha hareket etti
EYT, sözleşmeliye kadro! Kabine kritik kararlar için toplanıyor..
Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği
TRT ortak yapımı 'TAY' en çok izlenen film oldu
Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere ve çalışanlara destek müjdesi
Kreşte 2 yaşındaki kızı uyutulurken darbedildi
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Zafer Partisi'nde istifa
Bülent Arınç: MB'nin faiz kararını endişe ile bekliyoruz
İnfaz koruma memurunu öldüren eski hükümlü tutuklandı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Küresel ölçekte artan dolar talebi, gelişmiş ülke para birimlerini de baskılıyor
Kamuda işçi olarak işe nasıl girilir?
HAK-İŞ, MEYEB yer altı maden sınavlarına başladı
TOKİ'ye başvurular 5 milyona dayandı!
Aynes Gıda, Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri'ne satıldı
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan yeni zam oranı
54 yaşındaki polis memuru kalp krizinden vefat etti
Kıtaya damgamızı vurduk: Türkiye'nin bize yardım etmesi lazım
CHP, Tanju Özcan'a bir yıllığına partiden çıkarma cezası verdi
''EYT defterini bu yasama yılında çözerek kapatacağız''
'İhaleye fesat' ve 'rüşvet' operasyonu: 28 gözaltı kararı
TOKİ ucuz konuttan sonra orta gelirliye yeni konut müjdesi!
Çeyiz parasından Bağ-Kur'lular da yararlanabilir mi?
Ehliyet ücretlerine büyük zam yolda
26 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
Uygulamadan kaçan alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı
20 kişinin öldüğü TIR faciasının bilirkişi raporu tamamlandı: Sürücü hatası
MGK, yoğun gündemle toplanıyor
Nikahsız yaşadığım kişiden çocuğum olursa yetim aylığım kesilir mi?
Erdoğan'dan, vefat eden Yusuf el-Karadavi'nin oğluna taziye telefonu
İslam Memiş'ten Ekim ayı için dolar ve altın uyarısı!
İşverenin işçiden 3 gündelik kadar ücret kesinti yapması yasaya uygun mudur?
İngiliz The Guardian gazetesi: Okullar, yardım taleplerini karşılamakta zorlanıyor
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme
Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ve Ahmet Davutoğlu ile görüştü
28 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları

Benzer Haberler