Anasayfa » İlan » Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 1 eylül 2022 Kaynak : Resmi Gazete

Tarih :
Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Ticaret Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 (On Sekiz ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I) BAŞVURU ŞARTLARI


A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2,3,4 katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)


c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),


d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

I-) SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (3 Kişi)

1) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) Tercihen; Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

a. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

b. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)


c. Microsoft Certified: Azure Fundamentals

d. Microsoft 365 Certified: Fundamentals

3) Microsoft Active Directory yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

4) Microsoft Exchange Server yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

5) Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

6) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

7) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında bilgi sahibi olmak,

8) System Center Operations Manager (SCOM) hakkında bilgi sahibi olmak,


9) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

10) File server yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

13) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

14) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

15) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

16) Takım çalışmasına yatkın olmak.

II-) KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) (3 Kişi)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.


2) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 5 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

3) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

a. Microsoft Certified: Solutions Associate (MCSA)

b. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

c. Microsoft Certified: Azure Fundamentals

d. Microsoft 365 Certified: Fundamentals

e. Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

f. Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

4) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, DNS, group policy vb. konularda bilgi sahibi olmak,

5) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,


7) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

8) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) System Center Operations Manager (SCOM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10) System Center Service Manager (SCSM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) System Center Orchestrator hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

13) Microsoft Skype for Business kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

14) Sunucu donanımları ve konfigürasy onları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

15) File server yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


17) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

18) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

19) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

20) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

21) Takım çalışmasına yatkın olmak.

III-) KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı) (1 Kişi)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az 10.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 8 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

3) Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olduğunu belgelemek,


a. Microsoft Certified: Azure Fundamentals

b. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

c. Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

d. Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

e. Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

4) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, DNS, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,

5) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

7) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

8) System Center Configuration Manager (SCCM) ve Microsoft Intune yönetimi konusunda ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) System Center Operations Manager (SCOM) yönetimi konusunda ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


10) System Center Service Manager (SCSM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) System Center Orchestrator hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12) PowerShell scripting konusunda ileri seviye bilgi sahibi olmak,

13) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi sahibi olmak,

14) Microsoft Skype for Business kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

15) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

16) Power BI raporlama konusunda bilgi sahibi olmak,

17) File server yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

19) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

20) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

21) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

22) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,


23) Takım çalışmasına yatkın olmak.

IV-) KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı) (1 Kişi)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Kırmızı takım (Red Team)/Mavi takım (Blue Team), Siber Olay Müdahale Takım (Cyber Security Incident Response Team) çalışmalarında bulunmuş olmak,

3) En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda veya kuruluşta Firewall, IPS/IDS, Application Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall (WAF), Vulnerability Assessment araçları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

4) Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

5) Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;


i. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

ii. Certified Ethical Hacking (CEH)

iii.GIAC Penetration Tester (GPEN)

iv. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)

v. Offensive Security Certified Professional (OSCP)

vi. Licensed Penetration Tester (LPT)

vii. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

viii.Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)

6) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

7) Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,

8) Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek,

9) Tercihen Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim çalışmalarına katılmış olmak,


10) Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

12) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,

13) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

14) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

V-) GÜVENLİK UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi)

1) Firewall, Load Balancer, Web Gateway, Mail Gateway, Antivirüs, cihazlarının kurulum, yapılandırma, yönetimi konularında tecrübeli olmak ve en az 3 üründe deneyimini gösteren belge sahibi olmak,

2) Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak,

3) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

4) Sızma (penetration) testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

5) Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6) Veritabanı güvenliği ve Database Firewall (DBF) konusunda bilgi sahibi olmak,

7) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,


8) Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

9) Tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak,

10) Tercihen ISO 27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

VI-) KIDEMLİ AĞ UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) (1 Kişi)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az 10.000 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu kurumu) en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak,

3) En az 10.000 kullanıcılı ve 5 Omurga, 2 Core Router, 500 kenar anahtar ve birden fazla WAN bağlantısı olan bir kurum veya kuruluşun ağ kurulum ve yönetimini yapmış olmak.

4) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 10.000 kullanıcılı IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak (Tercihen Cisco ISE ve/veya Aruba ClearPass),


6) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak,

8) Cisco Nexus 2000 / 5000 / 7000 / 9000 serisi switchler, Cisco ASR-1000 / 7200 Serisi Router'lar ve Cisco VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak,

10) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Tercihen Cisco, Huawei, HP Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak).

11) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.

12) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

13) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

VII-) KIDEMLİ YAZILIM VE ENTEGRASYON UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) (1 Kişi)

1) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET teknolojileriyle en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

2) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

3) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

4) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri tecrübesine sahip olmak,

5) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

6) ESB (Enterprise Service Bus) ve orta katman mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak,

7) Kurumun orta katman, servis entegrasyonu, servis orkestrasyonu süreç, ürün ve mimarilerini işletebilecek ve yönetebilecek,

8) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

9) Mikroservis mimarisi, Web servisler, Windows servisler, sürekli entegrasyon hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10) .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, Web API, IIS teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

11) XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

12) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim olmak,

13) Bootstrap, Javascript, Typescript konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

14) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

15) Loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak,

16) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,

17) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve MS SQL, ORACLE, PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

18) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

19) Tercihen Angular, React, VueJs, NodeJS ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

20) Tercihen Mikroservis mimarisi ve DevOps süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,

21) Tercihen Docker ve Kubernetes teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

22) Tercihen IBM MQ, RabbitMQ, ActiveMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

23) Tercihen MongoDB, Redis, Hazelcast, ELK Stack gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

24) Tercihen Agile, Scrum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

25) Tercihen Layer7 API Gateway, WebMethods ESB ürünlerinden en az birini kullanmış olmak.

VIII-) ALTYAPI VE KONFİGÜRASYON UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) (1 Kişi)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Java teknolojileriyle en az yedi (7) yıl yazılım geliştirme, altyapı ve konfigürasyon alanlarında çalışmış olmak,

2) Java programlama dilinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, yazılım mühendisliği, yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4) DevOps konfigürasyon yönetimi ve süreçlerin optimizasyonu konusunda teorik ve pratik canlı ortam tecrübeye sahip olmak,

5) Maven, Jenkins, Git, Jira, TFS, SonarQube, vb. CI/CD araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) Docker, Kubernetes konteyner teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,

7) OpenShift, Rancher konteyner platformlarının canlı ortam kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

8) Eureka, Zipkin, Zookeper, Consul, Istio, Hystrix, Zuul, Prometheus, Keycloak, Grafana, Application Insights vb. APM araçları ve mikroservis mimari kütüphaneleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

9) Elasticsearch, Logstash ve Kibana uygulamalarının kurulum, yönetim ve işletimini gerçekleştirme yetisine sahip olmak,

10) Mikroservis mimarisi içinde kurgu ve uyum yeteneği olan yetkin düzeyde Konteyner ve Orkestrasyon bilgisine sahip olmak,

11) Linux işletim sistemi (CentOS, Ubuntu, RedHat vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

12) HAProxy, Nginx ürünlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

13) Weblogic, Payara, Glassfish, Tomcat uygulama sunucuları ve web sunucularının en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

14) Monitoring ve Log yönetimi araçlarına hakim olmak,

15) MongoDB, Redis, Hazelcast gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

16) Kafka, ActiveMq, RabbitMQ, IBMMQ gibi mesajlaşma sistemlerine hakim ve en az birini kullanmış olmak,

17) MS SQL, ORACLE, PostgreSQL ilişkisel veritabanları konusunda ve bilgi ve deneyim sahibi olmak,

18) Yazılım geliştirici ekiplere CI/CD altyapısı, DevOps süreçleri ve DevOps araçlarının kullanımı konularında destek verebilecek yetiye sahip olmak,

19) Konteyner sistemlerine geçiş çalışmalarını yönetebilecek ve destek sağlayabilecek yetiye sahip olmak,

20) Yazılım geliştirme ve entegrasyon temelli çalışmalarda bulunmuş, yazılım-sorgu irdeleme, analiz ve tasarım kabiliyetli olmak,

21) Takım çalışmasına yatkın, problem çözmede istekli, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, sistemli çalışma yetisine sahip olmak,

22) Tercihen Bigdata çözümleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

IX-) FRONTEND (ÖNYÜZ) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,

2) Front-End(Ön yüz) alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,

3) React ile geliştirilmiş SPA proje deneyimine sahip olmak,

4) Node.js hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

5) Angular, Vue hakkında bilgi sahibi olmak,

6) Micro Frontend mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

7) JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış olmak,

9) JSON, AJAX, SAOP ve RESTful web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,

10) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Web kullanıcı deneyimi, UI, UX standartları, tasarım trendleri ve prensipleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi olmak,

12) Mobil ve Web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material Design, Tailwind, Bulma CSS altyapıları konusunda bilgi sahibi olmak,

13) Tarayıcı uyumlulukları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

14) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde bilgi sahibi olmak,

15) Tercihen grafik tasarım programlarını kullanabilmek,

16) Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak.

X-) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak,

2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

4) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

5) Mevcut ve yeni projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

6) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7) JSF, JSP, Ajax, Servlet teknolojilerine hakim olmak,

8) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

9) Hibernate/ORM konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTM gibi Web Teknolojilerine hakim olmak,

11) RESTful, SOAP, WCF servisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12) .NET, .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework veya Web API teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

13) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

14) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

15) Oracle, PostgreSQL veya MSSQL ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

16) Web uygulamaları, Responsive Design, Javascript, Typescript konularında bilgi sahibi olmak,

17) Tercihen Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

18) Tercihen Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak.

XI-) MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık tecrübe sahibi olmak,

2) Mobil yazılım geliştirici olarak en az 2 yıl iş tecrübesi olmak,

3) Mobil kullanıcı deneyim tasarımı (Mobile UX Design) ve Mobil Uygulama grafik tasarımı bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

4) Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hakim olmak,

5) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,

6) SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokollerine hakim olmak,

7) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,

8) Android frameworkleri ve API'leri konularında bilgi sahibi olmak,

9) Mobil işletim sistemlerinde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,

10) Android Play Store / Apple platformlarında mobil uygulama sunma deneyimi olan,

11) Kurumun kurumsal mobil hesaplarını yönetebilecek,

12) Nesne tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları konularında bilgi sahibi olmak,

13) TFS, GIT Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış ve CI-CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

14) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,

15) Tercihen yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

16) Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,

17) Tercihen Google Play Store veya Apple Online Store 'da referans uygulama sunabilmek.

XII-) VERİ TABANI YÖNETİCİSİ (Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı) (1 Kişi)

1) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

2) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 8 yıl çalışmış olmak,

3) Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4) Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,

5) Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak,

6) Oracle Exadata, MS-SQL konusunda tecrübe sahibi olmak,

7) DBUA, Opatch, Klonlama konularında tecrübeli olmak,

8) İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

9) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

10) Veritabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı cluster kurulum (Çok Node'lu mimari), Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning, konusunda en az 4 yıllık deneyimli olmak,

11) Sistemlerin sürekliliği konusunda tecrübeli (RAC, RAID, standby) en az 4 yıl deneyimli olmak,

12) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

13) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

14) İyi derecede İngilizce bilmek,

15) Erkek adaylar için en az 3 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

16) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

17) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak.

18) Tercihen MS SQL Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

19) Tercihen ileri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak, İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,

20) Tercihen MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

21) Tercihen MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

22) Tercihen Clustering, AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Failover Cluster ve Replication teknolojilerde tecrübeli olmak,

23) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

XIII-) MSSQL VERİ TABANI UZMANI (Tam zamanlı, Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı) (1 Kişi)

1) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 1 (bir) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

3) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,

5) MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

7) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8) Clustering, AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Failover Cluster ve Replication teknolojilerde tecrübeli olmak,

9) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

XIV-) KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) (1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 6 yıllık tecrübe sahibi olmak,

2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 4 yıl çalışmış olmak,

3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

4) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

5) Mevcut ve yeni projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

6) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7) Hibernate/ORM konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8) RESTful web servis, SOAP, mikroservis mimarisi, hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

11) Clean Architecture, MVC, MVP, MVVM ve OOP, Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak,

12) Performans odaklı geliştirmeler ve code refactoring yapabilmek,

13) Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

14) Oracle, PostgreSQL veya MSSQL ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

15) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

16) Web uygulamaları, Responsive Design, Javascript, Typescript konularında bilgi sahibi olmak,

17) Loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak,

18) Unix/Linux ve Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesine sahibi olmak,

19) Tercihen Mikroservis mimarisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

20) Tercihen Docker, Kubernetes konteyner yapıları ve mimarileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

21) Tercihen Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

22) Tercihen NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

23) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

24) Tercihen Agile, Scrum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

25) Tercihen NET Core, .NET Framework, C# konularında bilgi sahibi olmak.

II) İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ

Başvurular dijital ortamda 22.08.2022-01.09.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

a. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

b. Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

c. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde geçerli, KPSS P3 puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

d. Erkekler için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

e. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu belge)

III) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

IV) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi ile Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.

VI) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

VII) ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

IX) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya / Ankara

9196/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
Akşener, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu
Cumhurbaşkanı talimat verdi! Müzeye çevrilecek..
14 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi
Mersin'de zeytin hasadına başlandı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren teklif TBMM Komisyonu'nda!
İstanbul'da otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Dolar günü 18,58 TL'den kapattı
HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi
Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
Halı saha maçına gideceği arkadaşlarının cenazelerini çıkardı
Bu üniversiteden 4 bilim insani 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı
Bakan Soylu: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin devrimcisidir
Oxford Üniversitesi koronavirüse yakalanmayanların sırrını açıkladı!
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden sayısı 28'e çıktı
OSD Başkanı Eroldu'dan otomobilde ÖTV mesajı
Jandarma bir haftada 2 bin 785 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi
Ünlü sunucu hayatını kaybetti
Asgari ücret zammı için son durum ne?
Özhaseki: Bu ülkede adeta sessiz bir devrimi yaşattık
Helal Kurumu 'sözlü sınav' ile uzman alacak!
'Yılda 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak'
HAK-İŞ, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın incelenmesini istedi
Savaş, Rus sermayesini Türkiye’ye yönlendirdi
Vardiya değişikliği talebini kabul etmedi, patlamadan kurtuldu
Erdoğan Bartın'da maden ocağında incelemelerde bulunuyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
'Dünyanın bir krizini çözmeyi Erdoğan'a bir şekilde Allah nasip etti'
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
2023 yılı Finansman Programı’nda personel sınavlarıyla ilgili neler yer alıyor?
Amasra'da maden ocağında patlama: Göçük altında kalan işçiler var
Önleyici bakım teknolojileri yenilenebilir enerji santrallerinde verimliliği artırıyor
Bartın'da madencilerin kaza öncesi son fotoğrafları ortaya çıktı
Meteoroloji uyardı geliyor: İstanbul, Ankara, İzmir...
100. yıla yakışan bütçe Meclis'e sunuldu!
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı
2022 Ekim maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
Motorine zam geliyor
Amasra'da hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine verilmeye başlandı
Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim
PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Putin'in nükleer tehdidine Stoltenberg'den yanıt
Oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti
Evlat nöbetinde kansere yenik düştü
Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama
İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcu hayatını kaybetti
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim
'İlk evim ilk işyerim' projesinde kura çekimi ne zaman?
Yazlık ilçeler memura artık sürgün yeri oldu
Artık hiçbir örgüt, grup tarafından inançlar istismar edilemeyecek'
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Bakan Varank'tan 20 milyar liralık yatırım açıklaması
Maden ocağındaki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 14 ölü
İmar affı yolda! İşte teklifi veren parti...
'Maden ocağı patlaması soruşturmasını 5 savcı yürütüyor'
AFAD'dan yeni mesaj! Bartın'daki patlamanın nedeniyle ilgili açıklama
15 Ekim 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan 'uyku' uyarısı: 8 saate dikkat!
Çocuklarımız Okusun Diye' projesiyle 25 bin öğrenci ücretsiz kitapla buluştu
3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgada baba ve kızı tutuklandı
Yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü
'Sermaye düşmanı değiliz ama sermayenin emeğe düşmanlık etmesine izin vermeyiz'
Tarım Kredi bakkala girecek!
Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi!
Emekliliğine 1 yıl kala madende hayatını kaybetti
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Elazığ'da bir kişi oğlunun düğününde eşini tabancayla öldürdü, kızını yaraladı
2022-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı!
Avusturya, Almanya ve Malta'dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye yardıma hazırız
Bakan Dönmez gözyaşlarını tutamadı
Sözleşmelilere kadro ‘kaplumbağa’ hızında
Et ve süt üreticileri grevde...
Yunanistan kötüye giden ekonomisine rağmen silah harcamalarını sürdürüyor
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan yarbay beraat etti
Binlerce kişi bunu bekliyor...Faizler silinecek
Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
O kurum sözleşmeli bilişim personeli alacak
Nobel ödüllü ekonomistten, 'gölge bankalar' ve şirket borçları konusunda uyarı
Öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti

Benzer Haberler