Anasayfa » İşçi » İş arkadaşlarının işe geliş gidiş saatlerini takip etti tazminatsız işten atıldı!

İş arkadaşlarının işe geliş gidiş saatlerini takip etti tazminatsız işten atıldı!

İş arkadaşlarının işe geliş gidiş saatlerini takip etti tazminatsız işten atıldı!

Mesai arkadaşlarıyla sürekli tartışan ve üzerine vazife olmazken arkadaşlarının mesaiye geliş gidiş vakitlerini not alan çalışan, bir de 'kapı dinleme'ye başlayınca işveren şirket tarafından 2017 yılında, işine son verildi.

Tarih :
İş arkadaşlarının işe geliş gidiş saatlerini takip etti tazminatsız işten atıldı!

İşe geliş gidiş saatlerini takip etti, gizlice kapı dinledi....Patron yeter deyip işten çıkardı!

GİZLİCE KAPI DİNLEDİ

Mesai arkadaşlarıyla sürekli tartışan ve üzerine vazife olmazken arkadaşlarının mesaiye geliş gidiş vakitlerini not alan çalışan, bir de 'kapı dinleme'ye başlayınca işveren şirket tarafından 2017 yılında, işine son verildi.

Çalışan ise, feshin geçersizliğini öne sürerek işe iade davası açtı.

MAHKEME İŞE İADE ETTİ

Mahkeme işten çıkarmak için, dellilleri yeterli görmedi. Çalışanın davranışlarının işyerideki iş akışını olumsuz etkilemeyeceğine kanaat getirdi...

'İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açarsa, fesih için geçerli sebep olabilirler' diyerek, çalışanın işe iadesine karar verdi.

Çalışanın işyerindeki davranışları, 'İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.'dedi.

YARGITAY BOZDU!

Diğer çalışanlarının giriş ve çıkış saatlerine dikkat etmek ve işyerinde kapı dinlemek fesih sebebidir diyen, Yüksek Mahkeme,geçimsiz çalışanın işyerindeki bu tutum ve davranışlarının fesih nedeni olamayacağına dair yerel mahkeme görüşüne katılmadığını ifade etti.

Arkadaşlarının mesaisini takip etmek, diğer odaların kapılarını dinlemek şeklindeki hareketler işyerindeki iş akışını etkileyecek nitelikte dedi. Ayrıca işveren tanıkları olan, diğer çalışanların da ifadelerini dikkate alan 22.Hukuk Dairesi, arkasından sürekli konuşulan bir çalışanın işine son verilmesi geçerli sebebe dayanır diyerek işe iade kararını bozdu.

Yargıtayın 22. Hukuk Dairesinin kararından bir bölüm..

'....Her ne kadar Mahkemece, "...geçimsiz nitelendirilmesinin iş akdinin feshini geçerli ve haklı gösterecek ağırlıkta davacıdan kaynaklanan olumsuzluk değildir. Diğer çalışanlarının giriş ve çıkış saatlerine dikkat etmek ve çalışma sürecinde daha kurallara uygun davranılması şeklinde yorumlanabilecek tutum ve davranışı olumsuzluk olarak nitelendirilmesinin iş kanununun 17. Maddesi uyarınca fesih nedeni sayılamayacağı" değerlendirmesi yapılmış ise de bu görüşe katılmak mümkün olmamıştır.

....Davalı tanıkları ifadelerinde davacının kapı dinlediğini, görevi dışında, personelin giriş çıkış saatlerini yazdığını, personeli izler tutumları olduğunu, birçok iş arkadaşı ile sorunlar yaşadığını,....beyan etmişlerdir.

İŞ AKIŞINI OLUMSUZ ETKİLER NİTELİKTE

...Davacının işyerinde olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği, çalışma arkadaşları ile sorunlar yaşadığı davalı tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Davacının sergilediği tutum ve davranışların ve iş arkadaşları ile yaşadığı sorunların iş akışını olumsuz etkiler nitelikte olduğu, işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayandığı,....'

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler