Anasayfa » İlan » O bakanlık 43 İşçi Alacak

O bakanlık 43 İşçi Alacak

O bakanlık 43 İşçi Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 20 eylül 2022 Kaynak : Resmi Gazete

Tarih :
O bakanlık 43 İşçi Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı iş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 43 (kırk üç) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ


Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 16.09.2022-20.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,


4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,


6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

1) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

2) Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.


3) Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

4) Adayların her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları ve görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engelinin bulunmaması gerekmektedir.

5) Sürekli İşçi Usta (Atelye) unvanına başvuracak olan adaylar, gemi ve atölyelerde bakım, onarım ve kaynak hizmetlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edileceklerdir.

6) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

7) Adayların, başvurunun son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, başvuruda bulunduğu unvana ait öğrenim durumu ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşıması gerekmektedir.


DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden, ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 30 Eylül 2022 tarihinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda (Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, kuraya ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinden (www.uab.gov.tr) yapılacaktır.

3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından sözlü/uygulamalı sınava katılmak için kura çekimi ile açık iş sayısının her il ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.


4) Kura çekimi aracılığıyla sözlü, sözlü/uygulamalı sınava katılmak üzere belirlenen asıl adayların ve ihtiyaç duyulması halinde yedek adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5) Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.

6) İlanda belirtilen genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr

İlanen duyurulur. 11059/1-1

Kaynak : Resmi Gazete
İslam Memiş'ten Ekim ayı için dolar ve altın uyarısı!
Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular'
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
2'si muvazzaf 4 asker ile 12 eski askeri okul öğrencisine gözaltı
Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' filminin çekimlerine başladı
Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ve Ahmet Davutoğlu ile görüştü
Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum!
Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın 'polisevi saldırısı' paylaşımına tepki
Yeni açılacak şehir hastanesi için EGO otobüs tahsis etti
Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı
Kırıkkale'de eski kayınbiraderi olan imamı camide yaralayan zanlı tutuklandı
Bakan Dönmez: Türkiye en güvenilir tedarikçilerden biri olacak
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Benzer Haberler