Anasayfa » İşçi » Milyonlaraca çalışana yol izninde maaş şoku!

Milyonlaraca çalışana yol izninde maaş şoku!

Milyonlaraca çalışana yol izninde maaş şoku!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izinler hakkındaki kritik detaylar belli oldu. Ücretli izinde yol izni var mı? Hafta sonuna denk genel izin yıllık izinden düşer mi? İzin süreleri ne kadardır? İşte tüm detaylar...

Tarih :
Milyonlaraca çalışana yol izninde maaş şoku!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izinler hakkındaki kritik detaylar belli oldu. Ücretli izinde yol izni var mı? Yol izinleri süreleri maaştan düşer mi? Hafta sonuna denk genel izin yıllık izinden düşer mi? İzin süreleri ne kadardır? İşte tüm detaylar...

Yıllık izinler dışında işveren tarafından yıl içerisinde verilen diğer ücretli, ücretsiz veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden düşülemez. Bu konu 'Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde açıkça yer almıştır. Yani çalışanların kullandığı yıllık ücretli izin dışındaki tüm izinler yıllık izinden mahsup edilemeyecektir.

YILLIK İZİNDE HAFTA SONU, GENEL TATİL, BAYRAM VB. GÜNLER

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Bu günler izinin bitiş tarihini uzatır.

İZİNLER BÖLÜNEMEZ

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

YOL İZNİ VAR MI? ÜCRETLİ Mİ?

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır. Burada kritik nokta yol izninin ücretli bir izin olmadığıdır.

İŞÇİLERİN YOL İZNİ MEMURLARDAN FARKLI

Çalışanlar izinlerinin bulundukları yerden başka yerde geçirecekler ise 4 güne kadar yol izni alabilirler fakat unutmamak gerekir ki bu yol izni süreleri ücretsiz bir izindir. Kamuda memurların yol izin süreleri ücretli olup herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Yani memurlar için yol izni ücretten düşmez.

KAYIT TUTULMALI, İŞ ARAMA İZNİ İLE İÇ İÇE GİRMEMELİ

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen bildirim süresi ile 27 nci maddesi gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

İZİN TALEBİ 1 AY ÖNCE İŞVERENE YAZILI BİLDİRİLMELİ

İşçi yukarıdaki maddelere göre hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir.

KİM ÖNCE İZNE ÇIKACAK?

İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak, izin sıra ve nöbetleşmesini göstermek üzere söz konusu kurulca düzenlenecek çizelgeler işçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak hazırlanır.

Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir.

YOL İZNİNDE KRİTİK DETAY

Yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir.

İzin Süresinin Tespiti

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

az olamaz.

---*Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

18 YAŞ VE ALTI ÇALIŞANLARA EN AZ 20 GÜN İZİN

Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Toplu İzin

İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.

Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53 üncü maddesindeki izin sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder.

Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Şu kadar ki, ertesi yıl veya yıllarda bu toplu izin yönteminin uygulanmaması halinde, bu durumda olanların gelecek yıllık ücretli izne hak kazanacakları tarih, genel esaslara göre belirlenir.

Toplu İzin Uygulaması Dışında Tutulacak İşçiler

Toplu izin uygulanması halinde işveren veya işveren vekili, işyerinin korunması, işyerindeki araç, gereç, donatım veya makinelerin bakımı, hazırlanması, temizlenmesi veya güvenliğinin sağlanması gibi zorunlu durumlar için yeter sayıda işçiyi toplu izin dışında tutabilir.

Bu durumda olanların yıllık izinleri toplu izin döneminden önce veya sonra diledikleri tarihte verilir.

Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde Yıllık Ücretli İzin

İş Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sözü geçen ve nitelikleri yönünden bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde devamlı olarak çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.

Yukarıdaki esaslara göre izine hak kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayrım yapılamaz.

Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin İşverenin Yükümlülükleri

Yıllık İzin Kaydı

İşveren; çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, örneği bu Yönetmeliğe ekli yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorundadır.İşveren, her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebilir.

Ücretin Ödenmesi

İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.

PEŞİN ÖDEME

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde izin ücreti yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlara; izin dönemine rastlayan çalışması gereken sürelere ilişkin ücretleri, yıllık izin ücreti olarak ödenir.

Kaynak : SGK Rehberi
Dolar 18,50 TL sınırında
Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak
Benzin ve motorinde indirim var mı?
Elektrik tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir?
Bakan Dönmez: Türkiye en güvenilir tedarikçilerden biri olacak
Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' filminin çekimlerine başladı
2'si muvazzaf 4 asker ile 12 eski askeri okul öğrencisine gözaltı
28 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
'Yargı paketi son aşamada, 1 Ocak'tan önce yasalaşacak'
Meteoroloji’den 3 günlük sağanak uyarısı!
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde şehitler anıldı
Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı
'Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik yayınlandı'
Fed üyesinden dolar faizi tahmini
Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ve Ahmet Davutoğlu ile görüştü
İş sözleşmesi türleri nelerdir? 1 yıl kuralına dikkat!
Kasapoğlu, Yunus Emre'nin 'Haktan Gelen Şerbeti' şiirini okudu
Aynes Gıda, Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri'ne satıldı
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme
Ardahan'da peş peşe deprem

Benzer Haberler