Anasayfa » İşçi » Arkadaşı tarafından ısırıldığı için işi bırakan işçiyi Yargıtay haklı buldu!

Arkadaşı tarafından ısırıldığı için işi bırakan işçiyi Yargıtay haklı buldu!

Arkadaşı tarafından ısırıldığı için işi bırakan işçiyi Yargıtay haklı buldu!

İşyerinde yaşanan tartışmalar sık sık dava konusu oluyor. Bunlardan birisi de Bursa'da yaşanda. Belediye'ye bağlı bir şirkette taşeron işçi olarak çalışan iki arkadaş, tartıştı. Tartışma sırasında, taşeron işçilerden birisi arkadaşının yüzünü ısırdı. Bunun üzerine, ısırılan işçi işi bıraktı. Uzun yargılamalar sonucu, mahkeme ısırılma nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan personele, kıdem tazminatı ödnemesi gerektiğini hükmetti.

Tarih :
Arkadaşı tarafından ısırıldığı için işi bırakan işçiyi Yargıtay haklı buldu!

Taşeron işçilerinin 'ısırma' tartışmasının hikayesi şöyle:

sgkrehberi.com'un ulaştığı mahkeme tutanaklarına göre, olay Bursa'da belediyeye bağlı bir şirkette taşeron işçi olarak çalışan iki arkadaş arasında geçti. İki arkadaş iş yerinde bir gerginlik yaşadı. Bu gerginlik sonucunda çıkan kavgada arkadaşlardan birisi diğerinin yüzünü ısırdı. Konu taşeron şirket yöneticilerine ve belediye yetkililerine iletildi. Yüzünden ısırılan işçi, diğer işçi ile aynı ortamda çalışmak istemediğini beyan ederek, saldırıda bulunan işçinin başka serviste görevlendirilmesini istedi. Bu talep kabul görmedi. Yaklaşık iki ay bekleyen ve yüzünden ısırılan işçi, işten ayrılarak, kıdem ve diğer alacaklarla ilgili dava açtı.

Bursa İş Mahkemesi, yüzünden ısırılan işçinin işten ayrılmasının 'haklı fesih' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, işçinin tüm alacaklarının ödenmesi yününde karar verdi. İş Mahkemesi'nin kararı, işveren tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise, yüzünden ısırılan işçinin iki ay sonra işten ayrıldığını belirterek, dolaysıyla bunun haklı fesih kapsamına girmeyeceğini hüküm altına aldı. Daire bu nedenle iş mahkemesinin kararının bozulmasını istedi. İş Mahkemesi ise kararında direndi.

Bunun üzerine dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul, yüzünden ısırılan işçinin işi bırakmasının haklı fesihe gireceğini belirterek, bu tür durumlar için emsal bir karar verdi. Genel kurul, iş mahkemesinin kararını destek vererek, bu tür durumlarda işçiye kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının ödenmesi gerektiğini hüküm altına aldı.

Hukuk Genel Kurulu'nun kararı şöyle:

".....4857 sayılı İş Kanununun 24 ncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih İMKANI BULUNMAKTADIR.

Yukarıda yapılan açıklamalar altında somut olay değerlendirildiğinde; davacının iş sözleşmesini, işverenin başka bir işçisi tarafından yüzünden ısırılarak yaralanmasına rağmen işverence bu işçinin yerinin değiştirilmemesi, bu işçiyle aynı yerde birlikte çalışmak zorunda bırakılması yanında fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle işyerini terketmeksuretiyle FESHETTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

Alınan hesap raporunda davacının ödenmeyen fazla çalışma ücret alacağı çıktığına göre işçinin feshi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-e bendi kapsamında haklı BİR FESİHTİR. Açıklanan bu nedenlerle yerel mahkeme kararı usul ve yasaya uygun olup direnme kararı bu NEDENLE YERİNDEDİR....."

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler